Bài giảng Giải tích 12

Ví dụ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):y = x3-3x2 biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): KQ: + gọi toạ độ tiếp điểm M(x0; y0) + gt ta có 3x02- 6x0 = - 3 + toạ độ tiếp điểm là M(1; -2) + pttt cần lập là y = -3x +1

ppt14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 04/09/2013 | Lượt xem: 1317 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giải tích 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự lớp 12a14 Trường THPT Hàn thuyên ! ***** Giáo viên: Nguyễn Doãn Hải Trường THPT Quế Võ Số 2 Bắc ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2008. Một số chủ đề cơ bản trong chương trình giải tích 12 §1. Hàm số §2. Tích phân và ứng dụng §3. Đại số tổ hợp Tiết 92- Ôn tập cuối năm § Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Bài toán 1. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm M(x0; yo). * Phương pháp: + tính đạo hàm, xác định hệ số góc f’(x0). + phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là y = f’(x0)(x-x0) + y0 Ví dụ 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y = - x4+2x2+1, tại M(2; -7). HD: + ta có y’ = - 4x3+4x y’(2) = -24 + Vậy pttt cần lập là: y = - 24(x-2)-7 =-24x+41. Ví dụ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): tại điểm có hoành độ x = 1. Trong bài toán1 thay giả thiết tại M(x0;y0) bằng biết hoành độ tiếp điểm. biết tung độ tiếp điểm. tại giao điểm của đường cong (C) với đồ thị (C’): y = g(x). HD: + Với x =1 suy ra y= 7/3 + ta có + Vậy phương trình tiếp tuyến cần lập là phương pháp. Bài toán 2. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k. + gọi toạ độ tiếp điểm là M(x0; y0) + từ giả thiết suy ra f’(xo)=k nghiệm x0. + pttt cần lập là y = k(x-x0) + f(x0). Ví dụ 1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -1/4 KQ: + hoành độ tiếp điểm là x =1, x=-3 + với x=1 ta có + với x=-3 ta có trong bài toán 2 thay giả thiết biết hệ số góc k bằng tiếp tuyến song song với đường (d) tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) tiếp tuyến d1 tạo với đường d2 một góc Ví dụ 2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):y = x3-3x2 biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): KQ: + gọi toạ độ tiếp điểm M(x0; y0) + gt ta có 3x02- 6x0 = - 3 + toạ độ tiếp điểm là M(1; -2) + pttt cần lập là y = -3x +1 Bài toán 3. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm M1(x1; y1). phương pháp . + kết luận + d là tiếp tuyến của (C) có nghiệm. + gọi đường thẳng d qua M1 và có hệ số góc k là: y = k(x-x1)+y1 + tính đạo hàm của hàm số Ví dụ 1. Cho đồ thị (C): y = 2x3+x2+2. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) qua A(-1; 1). KQ: + gọi đường thẳng (d) qua A và có hệ số góc k là y = k(x+1)+1 + d là tiếp tuyến của (C) có nghiệm. suy ra (x+1)(4x2+3x-1)=0 ta có Bài toán 1. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm M(x0; yo). PP: + tính đạo hàm, xác định hệ số góc f’(x0). + phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là y = f’(x0)(x-x0) + y0 PP. Bài toán 2. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k. + gọi toạ độ tiếp điểm là M(x0; y0) + từ giả thiết suy ra f’(xo)=k nghiệm x0; tính y0. + pttt cần lập là y = k(x-x0) + y0. Bài toán 3. Cho đồ thị (C): y = f(x), viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm M1(x1; y1) + kết luận + để d là tiếp tuyến của (C) có nghiệm + gọi đường thẳng d qua M1 và có hệ số góc k là: y = k(x-x1)+y1 + tính đạo hàm của hàm số PP Củng cố Bài tập về nhà Bài 1. Cho đồ thị hàm số (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) a, tại M(2; 4). b, biết hệ số góc k =9/4. c, qua N(-1; 2). Bài 2. Cho hàm số y = x4-2x2-1 (C). Tìm các điểm trên trục tung mà từ đó kẻ được ba tiếp tuyến đến đồ thị (C). Bài học đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh !