Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5 Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới

Chương 5 Chiến lược thâm nhập thị trường thê giới I – Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới II–Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường thế giới III- Các yếu tố cần xem xét khi quyết định lựa chọn chiến lược thâm nhập TT- TG IV - Các chiến lược thâm nhập TT - TG

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 5 Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế 1 MARKETING QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING KHOA MARKETING Ths. Trần văn Thi 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 2 Chương 5 Chiến lược thâm nhập thị trường thê giới I – Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới II–Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường thế giới III- Các yếu tố cần xem xét khi quyết định lựa chọn chiến lược thâm nhập TT- TG IV - Các chiến lược thâm nhập TT - TG 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 3 Khái niệm, mục tiêu và vai trò của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới 1.1 – Khái niệm chiến lược thâm nhập TT-TG 1.2 - Mục tiêu chiến lược thâm nhập TT-TG 1.3 - Vai trò chiến lược thâm nhập TT-TG 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường thế giới 2.1 – Đặc điểm thị trường 2.2 – Đặc điểm của sản phẩm 2.3 – Đặc điểm của khách hàng 2.4 – Đặc điểm của trung gian 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 5 Các yếu tố cần xem xét khi quyết định lựa chọn chiến lược thâm nhập TT-TG 3.1 – Dung lượng thị trường tiềm năng và thị phần doanh nghiệp mong muốn 3.2 – Điểm hòa vốn ở nhiều mức độ của các chiến lược thâm nhập 3.3 – Nhu cầu về vốn và tài sản cần thiết cho mỗi lọai chiến lược 3.4 – Khả năng sinh lời tối ưu giữa các chiến lược thâm nhập 3.5 – Các nhân tố rủi ro tại thị trường thâm nhập 3.6 – Khả năng chuyển đổi từ phương thức này sang phương thức khác 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 6 Các chiến lược thâm nhập thị trường thế giới 4.1 – Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước 4.2 – Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngòai 4.3 – Thâm nhập thị trường thế giới từ các đặc khu kinh tế- khu chế xuất 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 7 Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước - Xuất khẩu gián tiếp + Công ty điều hành xuất khẩu + Nhà ủy thác xuất khẩu + Khách mua nước ngòai + Nhà môi giới xuất khẩu + Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 8 Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước - Xuất khẩu trực tiếp + Bộ phận xuất nhập khẩu của công ty + Công ty trực thuộc chuyên trách XNK 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 9 Thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngòai - Bán giấy phép (Licensing) - Nhượng quyền kinh doanh (Franchising) - Hợp đồng SX lắp ráp (Assembly Operations) - Hợp đồng quản trị (Management Contracting) - Liên doanh (Joint Venture) - Đầu tư trực tiếp (Direct investment) - Liên minh (Alliances) - Thụ đắc (Acquisitions) 22 - 06 - 2006 Chiến lược thâm nhập TT -TG 10 Thâm nhập thị trường thế giới từ các đặc khu kinh tế- khu chế xuất - Đặc khu kinh tế - Khu chế xuất - Khu thương mại tự do