Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 8 Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới

Chương 8 Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới I – Khái quát chiến lược phân phối SP trên TT-TG II - Quy trình phân phối SP trên thị trường thế giới III – Phân phối từng đợt hay phân phối đồng lọat IV – Các phương thức thâm nhập kênh phân phối V – Hệ thống hậu cần phân phối sản phẩm quốc tế

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 8 Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế 1 MARKETING QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING KHOA MARKETING Ths. Trần văn Thi 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 2 Chương 8 Chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới I – Khái quát chiến lược phân phối SP trên TT-TG II - Quy trình phân phối SP trên thị trường thế giới III – Phân phối từng đợt hay phân phối đồng lọat IV – Các phương thức thâm nhập kênh phân phối V – Hệ thống hậu cần phân phối sản phẩm quốc tế 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 3 Khái quát chiến lược phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới 1.1 – Định nghĩa chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới 1.2 – Mục tiêu chiến lược phân phối SP trên thị trường thế giới 1.3 – Các quyết định để thực hiện mục tiêu phân phối SP trên thị trường thế giới 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 4 Quy trình phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới 2.1 – Quy trình phân phối SP trên thị trường thế giới - Phân phối gián tiếp - Phân phối trực tiếp 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 5 Quy trình phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới 2.2 – Các thành viên tham gia quá trình phân phối - Các thành viên phân phối trong nước: ** Công ty kinh doanh xuất khẩu ** Các đại lý xuất khẩu ** Các bộ phận trực tiếp xuất khẩu của công ty - Các thành viên phân phối nước ngòai ** Các trung gian nhập khẩu ** Các văn phòng đại diện và chi nhánh ở nước ngòai ** Nhà bán buôn địa phương hay đại lý ** Nhà bán lẻ 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 6 Quy trình phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới 2.3 – Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối - Chi phí - Nhu cầu đồng vốn - Đặc điểm sản phẩm - Kiểm sóat - Sự khác biệt của thị trường quốc tế - Độ bao phủ thị trường - Nhân tố tổng lực 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 7 Lựa chọn giữa phân phối từng đợt hay phân phối đồng lọat 3.1 – Chiến lược phân phối từng đợt cho thị trường 3.2 – Chiến lược phân phối đồng lọat cho tất cả các thị trường 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 8 Các phương thức thâm nhập kênh phân phối trên thị trường thế giới 4.1 – Phương thức thâm nhập kênh phân phối khóa chặt 4.2 – Phương thức thâm nhập bám lưng 4.3 – Phương thức thâm nhập qua liên doanh 4.4 – Phương thức thâm nhập theo hình thức nhà sản xuất thiết bị gốc 4.5 – Phương thức thâm nhập bằng cách sang đọat một công ty ở hải ngọai 4.6 – Phương thức thâm nhập bằng cách khởi đầu việc kinh doanh mới 22 - 06 - 2006 Chiến lược phân phối SP quốc tế 9 Hệ thống hậu cần phân phối sản phẩm trên thị trường thế giới 5.1 – Định nghĩa hệ thống hậu cần 5.2 – Tối đa hóa kết quả đơn hàng 5.3 – Kiểm sóat tồn kho
Tài liệu liên quan