Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quan

(Bản scan) Quản lý (nói chung) là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường Các yêu tố cơ bản: - Có chủ thể quản lý (người quản lý) - Có đối tượng quản lý (người bị quản lý) - Có mục tiêu cần đạt được - Có môi trường quản lý

pptx91 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Chương I: Giới thiệu tổng quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan