Bài giảng Quản trị chiến lược - Tuần 7: Thực hiện chiến lược cấp công ty và quốc tế

Quản lý chiến lược cấp công ty thông qua cấu trúc đa phân nhánh - Multidivisional Structure • Cấu trúc chức năng đơn thuần không đủ để đáp ứng yêu cầu gia tăng về xử lý thông tin và điều phối hoạt động khi công ty gia nhập vào một lĩnh vực kinh doanh/ngành nghề mới

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị chiến lược - Tuần 7: Thực hiện chiến lược cấp công ty và quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/15/2012 1 Thực hiện chiến lược cấp công ty và quốc tế Lê Mạnh Đức Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 2 Quản lý chiến lược cấp công ty thông qua cấu trúc đa phân nhánh - Multidivisional Structure • Cấu trúc chức năng đơn thuần không đủ để đáp ứng yêu cầu gia tăng về xử lý thông tin và điều phối hoạt động khi công ty gia nhập vào một lĩnh vực kinh doanh/ngành nghề mới Những điểm tân tiến của mô hình đa phân nhánh • Các phân nhánh (chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày). Mỗi phân nhánh có thể được tổ chức khác biệt nhau. • Nhân viên trụ sở chính của công ty giám sát các phân nhánh. • Trong đó, đặc biệt là các nhà quản lý cấp công ty/tập đoàn chịu trách nhiệm phát triển chiến lược dài hạn, hướng dẫn các nỗ lực/dự án đòi hỏi liên kết các phân nhánh (tách biệt trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày khỏi trách nhiệm chiến lược). Lập kế hoạch chiến lược Tài chínhR&D BP marketing Cấu trúc đa phân nhánh (M-form structure) Sản xuấtTài chính Kỹ thuật/t. kế Kế toán Nhân sự Phân nhánh Phân nhánh Phân nhánh Marketing và Bán hàng Quan chức điều hành cao cấp Bộ phận nguồn lực con người Ban giám đốc (HĐQT) 6/15/2012 2 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 5 Ưu điểm của cấu trúc đa phân nhánh • Nâng cao kiểm soát tài chính của công ty • Nâng cao kiểm soát chiến lược • Khả năng tăng trưởng dài hạn Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 6 Các vấn đề trong việc thực hiện cấu trúc đa phân nhánh • Thiết lập mối quan hệ quyền lực giữa tổng công ty – phân nhánh • Quá tập trung vào ngắn hạn • Cạnh tranh nguồn lực: khó di chuyển, chia sẻ và phát huy các năng lực cốt lõi giữa các chi nhánh • Vấn đề về giá chuyển giao sản phẩm giữa các phân nhánh • Trùng lặp các nguồn lực chức năng Cấu trúc, kiểm soát để thực hiện chiến lược đa dạng hóa Liên quan Không liên quan · Nguồn gốc của lợi ích kinh tế Tính kinh tế của quy mô Tính kinh tế có nguồn gốc tài chính · Cấu trúc cơ bản Ít phân nhánh Nhiều phân nhánh · Các quyết định điều hành cấp kinh doanh Tập trung hóa một số chức năng quan trọng Phân quyền/phi tập trung hóa · Nhu cầu tích hợp liên phân nhánh Cao hoặc trung bình Không tồn tại (hoặc thấp) · Đánh giá hoạt động phân nhánh Kết hợp của các tiêu chí chủ quan và khách quan Các tiêu chí tài chính khách quan · Cơ chế khuyến khích hoạt động của phân nhánh Kích thích gắn với hiệu quả của toàn bộ công ty Kích thích gắn bó với hiệu quả từng phân nhánh Bảng này được lập phỏng theo nghiên cứu của Hill (1995) Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 8 Vai trò của IT trong thực hiện chiến lược cấp công ty • Cung cấp nền tảng phần mềm chung để các phân nhánh có thể chia sẻ thông tin dễ dàng • Tạo điều kiện kiểm soát đối với đầu ra và tài chính • Giúp các nhà quản lý công ty phản ứng nhanh chóng do có thông tin chất lượng cao và kịp thời • Làm cho việc phân quyền cho các nhà quản lý phân nhánh/bộ phận trở nên dễ dàng mà các nhà quản lý công ty vẫn phản ứng kịp thời khi cần • Làm cho việc bóp méo thông tin trở nên khó khăn vì thông tin đã được chuẩn hóa • Tạo điều kiện dễ dàng để xác định giá chuyển giao nội bộ (transfer price) 6/15/2012 3 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 9 Thực hiện chiến lược đa nội địa • Tất cả các hoạt động tạo giá trị bị trùng lặp tại mỗi phân nhánh hải ngoại; các phân nhánh này thiết lập hoạt động tại mỗi quốc gia • Phân quyền/phi tập trung • Các nhà quản lý ở trụ sở chính đánh giá các hoạt động của các phân nhánh hải ngoại • Không cần các cơ chế kết hợp/điều phối Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 10 Thực hiện chiến lược quốc tế • Thường được sử dụng khi một công ty bán các sản phẩm sản xuất tại nội địa ra các thị trường nước ngoài • Bộ phận bán hàng hải ngoại được đưa thêm vào cấu trúc hiện thời; tập trung hóa/cùng hệ thống kiểm soát • Các chi nhánh đảm nhiệm các hoạt động bán hàng và phân phối tại địa phương. • Phân nhánh quốc tế điều phối luồng sản phẩm khác nhau cho một loạt các nước khác nhau. • Rất ít (không có) yêu cầu điều chỉnh sản phẩm cho từng thị trường • Sử dụng hệ thống kiểm soát hành vi để đảm bảo văn phòng tại mẫu quốc có đầy đủ thông tin Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 11 Thực hiện chiến lược toàn cầu • Các hoạt động trong chuỗi giá trị được đặt tại vị trí tối ưu • Cấu trúc làm giảm chi phí quan liêu và tạo sự kiểm soát tập trung; giải quyết các vấn đề điều phối và tích hợp các hoạt động toàn cầu Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 12 Thực hiện chiến lược xuyên quốc gia • Sản phẩm dựa trên một nền tảng các cấu kiện cốt lõi chung (tạo tính kinh tế của quy mô) và phụ kiện thêm vào ở địa phương (đáp ứng địa phương) • Cấu trúc phi tập trung hoàn toàn (trụ sở chính như một đơn vị kinh doanh chiến lược ngang cấp khác). Có sự phụ thuộc lẫn nhau cao giữa các đơn vị chiến lược toàn cầu, điều phối và cùng ra quyết định. • Kiến thức, cách tân, sáng chế, và kinh nghiệm được chuyển giao giữa các chi nhánh/đơn vị • Chi phí quan liêu cao. Sử dụng các cơ chế tích hợp dựa trên công nghệ thông tin để tạo sự điều phối/kết hợp các phân nhánh/hoạtđộng 6/15/2012 4 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 13 Thực hiện các chiến lược quốc tế • Đa nội địa – Thích ứng địa phương; phân quyền kiểm soát • Quốc tế – Tập trung R&D và marketing; các chức năng khác được phi tập trung/phân quyền • Toàn cầu – Giảm chi phí; tập trung hóa các chức năng đặt tại địa điểm tối ưu • Xuyên quốc gia – Cấu trúc phi tập trung hoàn toàn (trụ sở chính như một đơn vị kinh doanh chiến lược ngang cấp khác). Có sự phụ thuộc lẫn nhau cao giữa các đơn vị chiến lược toàn cầu, điều phối và cùng ra quyết định. Cấu trúc của công ty theo đuổi chiến lược quốc tế Thị trường mẫu quốc Trụ sở tổng công ty (head-quarter) Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương Cấu trúc của công ty theo đuổi chiến lược toàn cầu Thị trường mẫu quốc Trụ sở tổng công ty (head-quarter) Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương Cấu trúc của công ty theo đuổi chiến lược đa nội địa Thị trường mẫu quốc Trụ sở tổng công ty (head-quarter) Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương Chi nhánh Thị trường địa phương 6/15/2012 5 Cấu trúc của công ty theo đuổi chiến lược xuyên quốc gia Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Trụ sở tổng công ty Thị trường địa phương Thị trường địa phương Thị trường địa phương Thị trường địa phương Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 13 - 18 Công nghệ thông tin và các hình thức tổ chức thực hiện chiến lược cấp công ty mới • Công ty ảo và hệ thống quản lý tri thức (Virtual organization and knowledge management system) • Cấu trúc mạng lưới thuê ngoài xoay quanh một công ty trọng tâm (vd: Nike, Toyota, Honda)