Bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN LÃI SUẤT TƯƠNG ĐƯƠNG Câu 1: Tính lãi suất tương đương với các lãi suất sau: a. Lãi suất 6 tháng tương đương với lãi suất năm là 12%. b. Lãi suất 3 tháng tương đương với lãi suất năm là 13%. c. Lãi suất 3 tháng tương đương với lãi suất 6 tháng là 6%. d. Lãi suất năm tương đương với lãi suất 6 tháng là 5%. e. Lãi suất năm tương đương với lãi suất 3 tháng là 3%. LÃI SUẤT THỰC Câu 2: Một người vay một số tiền 240 triệu đồng trong 5 tháng với lãi suất 10%/năm, lệ phí vay 1 triệu đồng. Nếu lợi tức đươc trả ngay khi vay, hãy xác định lãi suất thực mà người đó phải chịu? Câu 3: Một doanh nghiệp vay ngân hàng một khoản vốn là 10 tỷ đồng trong 10 năm với lãi suất 8%/năm, lệ phí vay bằng 0,3% vốn gốc, vốn và lãi được trả một lần khi đáo hạn. Xác định lãi suất thực (%/năm) mà doanh nghiệp thực tế trả. Câu 4: Một doanh nghiệp X vay ngân hàng một khoản vốn là 5 tỷ đồng trong 5 năm với lãi suất 8%/năm, lệ phí vay bằng 0,1% vốn gốc, lãi được trả định kỳ vào cuối mỗi năm, nợ gốc trả một lần khi đáo hạn. Xác định lãi suất thực (%/năm) mà doanh nghiệp thực tế trả

pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ****** BÀI TẬP MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Email: buitoan.hui@gmail.com Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Tp.HCM, tháng 8 năm 2016 Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 2 CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN LÃI SUẤT TƯƠNG ĐƯƠNG Câu 1: Tính lãi suất tương đương với các lãi suất sau: a. Lãi suất 6 tháng tương đương với lãi suất năm là 12%. b. Lãi suất 3 tháng tương đương với lãi suất năm là 13%. c. Lãi suất 3 tháng tương đương với lãi suất 6 tháng là 6%. d. Lãi suất năm tương đương với lãi suất 6 tháng là 5%. e. Lãi suất năm tương đương với lãi suất 3 tháng là 3%. LÃI SUẤT THỰC Câu 2: Một người vay một số tiền 240 triệu đồng trong 5 tháng với lãi suất 10%/năm, lệ phí vay 1 triệu đồng. Nếu lợi tức đươc trả ngay khi vay, hãy xác định lãi suất thực mà người đó phải chịu? Câu 3: Một doanh nghiệp vay ngân hàng một khoản vốn là 10 tỷ đồng trong 10 năm với lãi suất 8%/năm, lệ phí vay bằng 0,3% vốn gốc, vốn và lãi được trả một lần khi đáo hạn. Xác định lãi suất thực (%/năm) mà doanh nghiệp thực tế trả. Câu 4: Một doanh nghiệp X vay ngân hàng một khoản vốn là 5 tỷ đồng trong 5 năm với lãi suất 8%/năm, lệ phí vay bằng 0,1% vốn gốc, lãi được trả định kỳ vào cuối mỗi năm, nợ gốc trả một lần khi đáo hạn. Xác định lãi suất thực (%/năm) mà doanh nghiệp thực tế trả. LÃI SUẤT TRUNG BÌNH Câu 5: Một công ty vay ngân hàng một khoản vốn với các mức lãi suất biến đổi như sau: - 10%/năm trong 18 tháng đầu - 10,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo - 11%năm trong 12 tháng cuối cùng Nếu lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần. Hãy xác định lãi suất trung bình của khoản vay trên. LÃI KÉP Câu 6: Một người đầu tư một khoản vốn 120.000.000 đồng trong 5 năm, lãi gộp vốn mỗi năm 1 lần với lãi suất 12%/năm. Xác định giá trị đạt được vào năm thứ 5. Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 3 Câu 7: Một người gửi NH 200.000.000 đồng trong 3 năm. Lãi suất 1.8% kì 3 tháng, lãi nhập vốn 3 tháng 1 lần. xác định lợi tức người đó đạt được. Câu 8: Một người gửi ngân hàng 250 triệu đồng trong 5 năm, lãi suất 6%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần. Tính số tiền người đó nhận được khi đáo hạn. Câu 9: Ngày 10/5 công ty vay của ngân hàng là 540 triệu đồng, đến ngày đáo hạn, công ty phải trả cả vốn lẫn lãi là 543,6 triệu đồng, cho biết lãi suất là 12%/năm. Xác định ngày đáo hạn? Câu 10: Chị Tư gửi ngân hàng số tiền 100 triệu đồng theo lãi suất 8,16%/năm, lãi nhập vốn 6 tháng 1 lần. Hãy tính tổng số lãi chị Tư nhận được sau 5 năm gửi. Câu 11: Tính thời gian gửi 1 khoản tiết kiệm với lãi suất 19%/năm để số vốn ban đầu 125 triệu thành 500 triệu đồng. Câu 12: Ông Ba gửi ngân hàng lần lượt các khoản tiền sau: a. Đầu năm 1998 gửi 50 triệu. b. Cuối năm 1999 gửi 80 triệu. c. Đầu 2000 rút 30 triệu. d. Cuối năm 2001 gửi 60 triệu. e. Đầu 2003 rút 50 triệu. Lãi suất là 8%/năm và lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần. Xác định số tiền ông Ba có được cuối năm 2004. Câu 13: Ông Ba gửi ngân hàng 1 số tiền tính theo lãi kép với lãi suất 8%/năm, sau 4 năm 9 tháng ông rút hết ra thu được 800 triệu đồng. Hỏi số vốn ông Ba gửi ban đầu là bao nhiêu? Biết lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần. Câu 14: Một đồng vốn đầu tư vào đầu năm 2000 với lãi suất 10%/năm (áp dụng phương pháp tính lãi kép) a. Tính giá trị thu được vào cuối năm 2005, 2010 và 2020. b. Nếu muốn có được 500 triệu đồng ở đầu năm 2010 thì ở thời điểm đầu năm 2000 cần dầu tư 1 số vốn là bao nhiêu? Câu 15: Một DN đầu tư 1,2 tỉ đồng trong 6 năm. Giá trị đạt được sau quá trình đầu tư sẽ gia tăng gấp đôi so với vốn ban đầu bỏ ra. Xác định lãi suất của quá trình đầu tư? Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 4 Câu 16: Đầu tư 1 khoản tiền với lãi suất 10%/năm, sau 4 năm thu được cả vốn lẫn lời là 146.400.000 đồng. Hỏi vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu? Câu 17: Đầu tư 1 khoản tiền 100 triệu đồng. Sau 8 năm thu được cả vốn lẫn lãi là 214.000.000 đồng (tính theo lãi kép). Hỏi lãi suất đầu tư là bao nhiêu? Câu 18: Một tư nhân gửi tiền vào ngân hàng ngày 01/01/1996 số tiền là 250 triệu đồng. Ngày 01/01/2000 ông ta lấy ra 200 triệu đồng. Ngày 31/12/2003 kết dư tài khoản là 414,955 triệu đồng. Hãy tính lãi suất áp dụng hàng năm? Câu 19: NH cho vay một khoản vốn 800 triệu đồng trong 4 năm. Lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần. Khi đáo hạn NH thu được cả vốn lẫn lãi là 1,2 tỉ đồng. Xác định lãi suất cho vay? Câu 20: Một công ty đầu tư 700 triệu đồng, lãi suất là 12%/năm (lãi nhập vốn hàng năm). Giá trị đạt được cuối đợt đầu tư là 1,35 tỉ đồng. Xác định thời gian đầu tư? Câu 21: Một người gửi NH 250.000.000 đồng trong 5 năm, lãi suất 6%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần. Tính số tiền người đó nhận được khi đáo hạn? Câu 22: Một công ty vay ngân hàng 1 khoản vốn với các mức lãi suất biến đổi như sau: a.10%/năm trong 18 tháng đầu tiên. b.10,5% /năm trong 24 tháng tiếp theo. c.11%/năm trong 12 tháng cuối. Nếu lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần và khi đáo hạn công ty phải trả cả vốn lẫn lãi là 893.200.000 đồng. Hãy xác định số vốn vay ban đầu? Câu 23: Ngân hàng cho vay 1 khoản vốn 360 triệu đồng, tính lãi theo phương pháp lãi kép với lãi suất thay đổi như sau: a.7%/năm trong 3 năm đầu tiên. b.7,4% /năm trong 3 năm tiếp theo. c.7,7%/năm trong 2 năm tiếp theo. d.8%/năm trong 2 năm cuối cùng. Tính giá trị đạt được vào cuối năm thứ 10? Câu 24: Ngày 31/10/1992 một người đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm với số tiền rút ra là 72 triệu. Hỏi để có được số tiền trên thì ngày 31/10/1974 người đó phải gửi vào ngân hàng Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 5 bao nhiêu tiền, biết rằng cứ 6 tháng lãi gộp vào vốn 1 lần và lãi suất tiền gửi là 14,49%/năm. Câu 25: Ông A gửi ngân hàng một số tiền 800.000.000 đồng trong 3,5 năm . Lãi suất tiền gửi là 8,16% năm. Hãy tính số tiền ông nhận được khi đáo hạn. Biết rằng ngân hàng tính tiền lãi theo lãi kép? Câu 26: Một người gửi vào ngân hàng 1.500 triệu, lãi suất 10%,năm, lãi nhập gốc 3 tháng một lần. Vào cuối đợt gửi tiền, người đó nhận được 1.625 triệu. Xác định thời hạn gửi tiền? Câu 27: Một công ty vay ngân hàng 2.250 triệu, lãi suất 10%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng một lần. Xác định tổng số tiền mà công ty phải trả khi đáo hạn (cả vốn lẫn lãi) với thời gian vay lần lượt là: a.4 năm. b.2 năm 6 tháng. Câu 28: Có một khoản vốn với lãi suất thay đổi trong thời gian đầu tư như sau: - Hai năm đầu: lãi suất 8%/năm. - Ba năm tiếp theo: lãi suất 9.5%/năm. - Bốn năm cuối: lãi suất 11,5 %/năm. Lãi suất trung bình của khoản vốn đầu tư này là bao nhiêu? Câu 29: Có một khách hàng vay khoản vốn 1.700tr. Lãi suất thoả thuận thay đổi trong kỳ như sau: - 8,5%/năm trong 6 tháng đầu. - 10%/năm trong 3 tháng tiếp theo. - 12%/năm trong 4 tháng cuối. Khi hết thời hạn vay, khách hàng này phải thanh toán một khoản tiền bao nhiêu? Câu 30: Một người gửi ngân hàng 425 triệu, lãi suất 6,8%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần với mong muốn có được sô vốn trong tương lai là 730 triệu. Xác định thời gian gửi tiền? Câu 31: Một người đầu tư vốn gốc ban đầu là 200 triệu đồng với lãi suất 9%/năm. Tính giá trị tích lũy người đó đạt được theo 2 phương pháp lãi đơn và lãi kép nếu thời gian đầu tư là: a. 1 năm. b. 9 tháng. Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 6 c. 5 năm. Câu 32: Một người gửi vào ngân hàng 1 khoản tiền theo lãi kép với lãi suất 7,8%/năm. Sau 3 năm 9 tháng thu được 50 triệu đồng. Tính giá trị của số tiền gửi ban đầu? Biết rằng lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần. Câu 33: Một người đầu tư 1 khoản tiền ban đầu là 7 triệu đồng với lãi suất 9%/năm, lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần. Sau 2 năm 6 tháng người đó thu được khoản tiền là bao nhiêu? Câu 34: Một người cần đầu tư khoản vốn gốc ban đầu là bao nhiêu để nhận được giá trị tích lũy sau 3 năm là 5 triệu đồng, biết lãi suất 10%/năm và lãi nhập vốn 6 tháng 1 lần. Câu 35: Bắc gửi vào ngân hàng 1 số tiền với mong muốn nhận được 75 triệu đồng sau 5 năm với lãi suất kép theo điều kiện như sau: a. 2 năm đầu tiên, lãi suất là 7%. b. 2 năm tiếp theo lãi suất là 8%. c. Năm cuối cùng lãi suất là 9%. Hỏi Bắc phải gửi vào NH số tiền ban đầu là bao nhiêu? Câu 36: Ông A gửi ngân hàng lần lượt các khoản tiền sau: - Đầu năm 1999 gửi 60 triệu. - Đầu năm 2001 gửi 75 triệu. - Đầu năm 2002 gửi 68 triệu. Nếu lãi gộp vốn 3 tháng một lần và đến cuối năm 2002 ông A rút cả vốn lẫn lãi về được 239.356.000đ. Hãy xác định lãi suất tiền gửi, biết các khoản tiền gửi có cùng một lãi suất? Câu 37: Một người gửi ngân hàng lần lượt các khoản tiền sau: - Đầu năm 1999, gửi 120 triệu. - Cuối năm 2000, gửi 90 triệu. - Đầu năm 2002, gửi 100 triệu. Lãi suất tiền gửi là 11% năm. Ở cuối năm 2002, người này rút ra số tiền bằng bao nhiêu nếu? Biết rằng: a.Lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần b.Lãi gộp vốn 6 tháng một lần Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 7 Câu 38: Ngân hàng cho vay một khoản vốn 2.200 triệu trong thời gian 5 năm 6 tháng, lãi suất là 9%/năm. a.Tính số tiền ngân hàng thu được theo phương pháp tính lãi đơn? b.Tính số tiền ngân hàng thu được nếu lãi gộp vốn 3 tháng 1 lần? c.Nếu ngân hàng áp dụng phương pháp tính lãi đơn nhưng lại muốn thu được lợi tức như câu b. Thì lãi suất phải là bao nhiêu? CHUỖI TIỀN TỆ Câu 39: Để thành lập một số vốn, một doanh nghiệp gửi vào tài khoản cuối mỗi năm 1 số tiền không đổi là 1 triệu đồng, Hãy cho biết số tiền trong tài khoản này vào lúc doanh nghiệp gửi tiền lần thứ 6 (tính cả số tiền gửi lần 6), nếu lãi suất 26%/năm? Câu 40: Tính tổng giá trị tương lai của 10 khoản thanh toán. Nếu mỗi khoản thanh toán là 250.000 đồng vào cuối mỗi quý, lãi suất là 6,25%/quý. Câu 41: Cho biết số tiền gửi cuối mỗi năm vào 1 tài khoản tiết kiệm, lãi suất 19%/năm để thành lập 1 số vốn là 50 triệu đồng vào lúc đóng khoản thanh toán thứ 5. Câu 42: Một chuỗi tiền tệ phát sinh đầu kỳ gồm 8 kỳ khoản bằng nhau và bằng 20 triệu đồng, lãi suất áp dụng 10%/kỳ. Hãy xác định hiện giá của chuỗi tiền tệ Câu 43: Ông A vay ngân hàng 4.000 triệu trả trong 240 tháng với mức lãi suất 1%/tháng, thanh toán vào cuối mỗi 6 tháng. Vậy mỗi lần người mua phải thanh toán bao nhiêu? Câu 44: Để có được 1 số vốn, ông A mở 1 tài khoản tại ngân hàng ANZ, cứ đầu mỗi năm ông gửi vào tài khoản 1 số tiền không đổi là 100 triệu đồng. Hãy cho biết số dư trong tài khoản vào lúc ông A rút tiền sau 5 năm, nếu lãi suất ngân hàng là 10%/năm. Câu 45: Công ty LACO vay ngân hàng Sacombank một khoản tiền X trđ, đầu mỗi tháng công ty phải thanh toán một số tiền cố định là 35 trđ, trong 3 năm, lãi suất 1% tháng, xác định số tiền X trđ mà công ty đã vay? Câu 46: Công ty Alpha cần 1 số vốn là 500.000USD. Cuối mỗi năm công ty gửi vào ngân hàng 50.000USD. Với lãi suất ngân hàng là 10%/năm thì sau bao nhiêu năm công ty có được số vốn trên? Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 8 Câu 47: Một người cam kết đóng vào quỹ tiết kiệm ngày 1/1 mỗi năm 1 số tiền không đổi là 200 triệu đồng từ năm 2000. Cho biết số vốn thành lập được vào ngày 31/12/2009 nếu lãi suất được tính là 22%/năm trong suốt thời gian này. Câu 48: Một công ty muốn có 1 số vốn tích lũy là 1 triệu USD. Khả năng tài chính của công ty có thể tích lũy hàng năm là 100.000 USD và nếu gửi số tích lũy hàng năm vào ngân hàng (gửi vào đầu mỗi năm) với lãi suất 4%/năm thì sau bao nhiêu kỳ gủi công ty trên sẽ đạt được số vốn như mong muốn. Câu 49: Cho biết lãi suất áp dụng để 8 khoản thanh toán 500.000 đồng vào đầu năm cho phép thành lập 1 số vốn là 8.000.000 đồng vào cuối năm thứ 8. Câu 50: Tìm hiện giá 15 khoản thanh toán 375.000 đồng theo lãi suất 16% ( tính cho 2 trường hợp phát sinh đầu kỳ và cuối kỳ). Câu 51: Một công ty mua 1 hệ thống thiết bị. Có 3 phương thức thanh toán được đề nghị như sau: - Phương thức 1: trả ngay 1.200 triệu đồng - Phương thức 2: trả làm 2 kỳ, mỗi kỳ trả 925 triệu, kỳ trả đầu tiên 4 năm sau ngày nhận thiết bị và kỳ trả thứ hai 8 năm sau ngày nhận thiết bị. - Phương thức 3: trả làm 5 năm, mỗi năm trả 300 triệu đồng, kỳ trả đầu tiên 1 năm sau ngày nhận thiết bị. Nếu lãi suất 2 bên mua bán thỏa thuận là 8%/năm. Bạn hãy giúp công ty chọn cách thanh toán tối ưu? Câu 52: Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ gồm 12 kỳ khoản: - 4 kỳ khoản đầu tiên, mỗi kỳ khoản có giá trị 10 triệu đồng. - 4 kỳ khoản tiếp theo mỗi kỳ khoản có giá trị 12 triệu đồng. - 4 kỳ khoản cuối cùng mỗi kỳ khoản có giá trị 15 triệu đồng. Nếu lãi suất 5%/kỳ, xác định giá trị tương lai và hiện giá của chuỗi tiền tệ trên? Câu 53: Một hợp đồng vay vốn gồm những điều kiện sau: - Mỗi năm bên đi vay phải trả 200 triệu đồng. - Thời hạn trả 10 năm. - Lần trả đầu tiên ngay sau ngày ký hợp đồng. Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 9 - Lãi suất 9%/năm. Xác định số vốn vay? Câu 54: Một người muốn có 1 số vốn là 1 tỷ đồng trong tương lai. Đầu mỗi năm người này gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất 7,2%/năm, liên tiếp trong 8 năm. Xác định số tiền ông ta phải gửi mỗi năm? Câu 55: Một chuỗi tiền tệ phát sinh cuối kỳ có hiện giá 450 triệu đồng, giá trị mỗi kỳ khoản là 50 triệu đồng và gồm có 11 kỳ khoản. Xác định lãi suất của chuỗi tiền tệ trên? Câu 56: Cho biết số tiền có thể vay được vào ngày 1/1/2005: nếu số nợ được thanh toán bằng 5 kỳ trả hàng năm mà mỗi kỳ là 30 triệu đồng vào ngày 1/1 từ năm 2006 và i = 18%/năm. Câu 57: Ông A gửi tiền vào ngân hàng đều đặn đầu mỗi quý 20 triệu đồng liên tiếp trong 2 năm với lãi suất 1,8%/quý. Từ năm thứ 3 trở đi ông rút ra cuối mỗi quý 1 số tiền bằng nhau trong 1 năm thì tài khoản tiết kiệm kết toán. Xác định sồ tiền ông A rút ra mỗi quý? Câu 58: Một sinh viên muốn mua một chiếc xe trị giá 40 tr sau 2 năm nữa, vào đầu mỗi tháng sv này gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1.5% tháng. Hỏi mỗi tháng sv này phải gửi ngân hàng bao nhiêu tiền thì mới có thể thực hiện được mong muốn? Câu 59: Một sv mua một chiếc laptop trả góp trị giá 18tr, trả ngay 30 % trị giá laptop, phần còn lại sẽ trả dần hàng tháng một số tiền cố định là 2tr, lãi suất trả góp là 18% năm, hỏi sau bao lâu sv này sẽ trả hết nợ? Câu 60: Ông N mua trả góp 1 món hàng, người bán đề ra chính sách bán trả chậm như sau: trả vào cuối mỗi tháng số tiền bằng nhau là 1 triệu đồng trong 3 năm hoặc trả ngay 30.633.420 đồng. Ông N đề nghị được trả 6 tháng 1 lần (trả cuối kỳ) cũng trong thời gian hạn định. Xác định số tiền ông phải trả mỗi kỳ? Câu 61: Công ty Alpha cần 1 số vốn là 500.000USD. Đầu mỗi năm công ty gửi vào ngân hàng 50.000USD. Với lãi suất ngân hàng là 10%/năm thì sau bao nhiêu năm công ty có được số vốn trên? Câu 62: Ông A gửi ngân hàng đầu mỗi quý 1 số tiền bằng nhau liên tiếp trong 3 năm với lãi suất 8%/năm thì rút được 1.641.639.783. Xác định số tiền ông A gửi mỗi quý? Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 10 Câu 63: Xác định giá trị của kỳ khoản phát sinh của 1 chuỗi tiền tệ đều có 8 kỳ khoản, lãi suất 2,2%/kỳ. Biết hiện giá của chuỗi tiền tệ đó là 18.158.858 đồng. Câu 64: Hiện giá của 1 chuỗi tiền tệ đều có 12 kỳ khoản là 30 triệu đồng với giá trị của mỗi kỳ khoản là 3 triệu đồng. Hãy xác định lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ? Câu 65: Xác định số kỳ khoản n của 1 chuỗi tiền tệ đều có giá trị của 1 kỳ khoản là 2 triệu đồng, lãi suất áp dụng mỗi kỳ là 4% và hiện giá là 9 triệu. Câu 66: A muốn vay 1 khoản tiền là 500 triệu đồng để mua xe ô tô. A có 2 sự lựa chọn sau: a.A phải trả vào cuối mỗi tháng 1 số tiền bằng nhau trong 3 năm với lãi suất danh nghĩa i = 9,6%/năm. b.A phải trả vào cuối mỗi tháng 1 số tiền bằng nhau trong vòng 4 năm với lãi suất danh nghĩa i = 10,8%/năm. Xác định số tiền phải trả mỗi tháng trong mỗi trường hợp? Câu 67: Một người gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng vào cuối mỗi quý 1 khoản tiền bằng nhau. Nếu người đó gửi mỗi lần 1 khoản tiền là 2 triệu, lãi suất ngân hàng i = 8,4%/năm thì sau 2 năm người đó thu được 1 khoản tiền là bao nhiêu? Câu 68: Một người gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng vào cuối mỗi quý 1 khoản tiền bằng nhau. Nếu người đó thu được cả vốn lẫn lãi là 40.463.286 đồng sau 3 năm, lãi suất tiết kiệm ngân hàng là i = 8,4%/năm thì phải gửi vào ngân hàng mỗi quý 1 khoản tiền là bao nhiêu? Câu 69: Một người gửi tiết kiệm tại 1 ngân hàng vào cuối mỗi quý 1 khoản tiền bằng nhau. Nếu lãi suất tiết kiệm ở ngân hàng là 8%/năm, cuối mỗi quý người đó gửi khoản tiền là 2,5 triệu thì sau bao nhiêu kỳ gửi ông ta sẽ thu được 42 triệu? Câu 70: Hãy xác định giá trị hiện tại và giá trị tương lai của 1 chuỗi tiền tệ đều phát sinh cuối kỳ gồm 10 kỳ, số tiền trả mỗi kỳ là 10 triệu đồng, lãi suất 7,8%/kỳ. Câu 71: Một doanh nghiệp X vay vốn của ngân hàng Y với những điều kiện sau: - Mỗi quý doanh nghiệp phải trả ngân hàng 150 triệu. - Thời hạn vay là 3 năm. - Lãi suất là 8%/năm, lãi nhập vốn 1 quý 1 lần. - Lần trả đầu tiên ngay sau ngày ký hợp đồng. Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 11 Xác định số vốn doanh nghiệp đã vay? Câu 72: Một người muốn có 1 số tiền 100 triệu đồng trong tương lai. Người đó đã gửi vào ngân hàng những số tiền bằng nhau vào đầu mỗi năm, liên tiếp trong 5 năm. Lãi suất tiền gửi là 7,5%/năm. Xác định số tiền người đó phải gửi mỗi năm? Câu 73: Một doanh nghiệp vay 1 khoản tiền trong vòng 10 năm. Vào đầu mỗi năm, doanh nghiệp phải trả những khoản tiền bằng nhau là 200 triệu đồng. Tổng số tiền mà doanh nghiệp phải trả là 3,33 tỷ. Tính lãi suất vay vốn mà doanh nghiệp phải chịu? Câu 74: Một người mua 1 thiết bị. Nếu trả ngay người đó phải trả 500 triệu đồng. Nếu trả chậm người đó trả dần vào đầu mỗi tháng một số tiền là 23 triệu đồng trong vòng 2 năm, lãi suất 9%/năm. Người đó nên chọn phương thức nào? Câu 75: Một công ty muốn có số tiền 1 tỷ đồng. Mỗi năm công ty có thể tích lũy 100 triệu đồng. Nếu gửi số tiền đó vào ngân hàng vào đầu mỗi năm với lãi suất 9%/năm thì sau bao lâu công ty đạt được số vốn mong muốn? Câu 76: Một doanh nghiệp vay 700 trđ, lãi suất 12% năm, lãi nhập vốn 3 tháng 1 lần, sau 5 năm thì thanh toán cả vốn lẫn lãi. Hỏi tổng số tiền doanh nghiệp phải trả khi đáo hạn. Nếu doanh nghiệp này thanh toán vào cuối mỗi quý một số tiền đều nhau thì mỗi quý phải thanh toán bao nhiêu? Câu 77: Chị Mai vay ngân hàng một số tiền trong 6 năm với lãi suất 16% năm, thanh toán bằng các kỳ khoản đều nhau mỗi khoản trị giá 26,539 trđ, lần thanh toán thứ nhất là 6 tháng sau khi vay. Chị Mai dự tính trả nợ vay bằng một khoản duy nhất khi đáo hạn, kỳ ghép lãi 6 tháng, vậy số tiền chị Mai phải trả là bao nhiêu? Câu 78: Công ty A đưa ra hình thức trả góp như sau:  Trả ngay khi mua 50 trđ.  Trả đều mỗi tháng 4 trđ, trong 20 tháng, lần trả đầu là 1 tháng sau ngày vay. Với lãi suất bán chịu là 1,2%/tháng, hỏi nếu trả hết ngay thì khách hàng phải trả bao nhiêu? Câu 79: Công ty A bán sản phẩm X với giá 1 sản phẩm X là $100,000. người mua trả trước $30,000, phần còn lại trả góp hàng tháng và có thể chọn kỳ hạn trả trong 1 năm (lãi suất hàng tháng là 0.5%), trả trong 2 năm (lãi suất hàng tháng là 0.7%). Hãy tính số tiền phải trả mỗi tháng trong các trường hợp trên? Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp 1 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Trang 12 Câu 80: Công ty nhập khẩu A muốn mua một hệ thống thiết bị ở nước ngoài, công ty đã nhận 3 đơn chào hàng của nhà cung cấp như sau: + Nhà cung cấp X: chào hàng với giá 500 triệu đồng với phương thức thanh toán: 1 năm sau khi giao hàng thanh toán 20%; 2 năm sau khi giao hàng thanh toán 30%; 3 năm sau khi giao hàng thanh toán p