Báo cáo Giám sát hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 5 với tổng diện tích 309,04 ha nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm chủ đầu tư. Tính đến nay, đã thực hiện được 18 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; trong đó có 16 dự án đã đi vào hoạt động; 02 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa xây dựng. Hoạt động của KCN Nhơn Trạch 5 thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng công nghiệp hóa. Quá trình hoạt động của KCN Nhơn Trạch 5 không tránh khỏi những ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) phối hợp với Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường 6 tháng cuối năm 2010 cho KCN Nhơn Trạch 5.

doc60 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Giám sát hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 5 với tổng diện tích 309,04 ha nằm trong quy hoạch khu đô thị mới Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm chủ đầu tư. Tính đến nay, đã thực hiện được 18 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; trong đó có 16 dự án đã đi vào hoạt động; 02 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa xây dựng. Hoạt động của KCN Nhơn Trạch 5 thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng công nghiệp hóa. Quá trình hoạt động của KCN Nhơn Trạch 5 không tránh khỏi những ảnh hưởng đến chất lượng môi trường. Tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) phối hợp với Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường 6 tháng cuối năm 2010 cho KCN Nhơn Trạch 5. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Thông tin chung về khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 đặt tại huyện Nhơn Trạch tỉnh, Đồng Nai. Hiện có 16 Doanh nghiệp đang hoạt động và 02 dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư nhưng chưa xây dựng. Với các ngành nghề thu hút đầu tư: Cơ khí chế tạo và lắp máy động lực, các phương tiện giao thông vận tải, phục vụ nông nghiệp, xây dựng; công nghiệp nhẹ: dệt, may mặc, tơ sợi, lắp ráp linh kiện điện tử; công nghiệp kỹ thuật cao: điện tử, quang học, công nghệ sinh học, dược liệu,… Tổng diện tích đất xây dựng khu công nghiệp: 309,04 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm cho thuê: 215,51 ha. 1.1.1. Cơ sở pháp lý của khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 - Quyết định số 930/QĐ-BKHCNMT ngày 06/5/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp số 5 Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”. - Quyết định số 1695/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2006 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Bổ sung các ngành nghề cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5”. - Quyết định số 3578/QĐCT.UBT ngày 06/10/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 tại huyện Nhơn Trạch. - Quyết định số 152/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 537/QĐ-BXD ngày 01/4/2004 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai. - Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch. - Công văn số 350/TNMT-QHKH ngày 03/3/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc xem xét việc bổ sung ngành nghề Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. - Công văn số 405/KCNĐN-QHMT ngày 30/3/2006 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung ngành nghề cho khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. - Công văn số 2300/UBND-PPLT ngày 11/4/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, tỉnh Đồng Nai. 1.1.2. Thông tin về khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 - Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH một thành viên(IDICO). Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường trước đây là Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. - Loại hình doanh nghiệp: TNHH một thành viên. - Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng. - Trụ sở chính: Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 08.8438883 - 39312660 - Fax: 08.39312705 - Đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Ông Nguyễn Văn Đạt - Tổng giám đốc - Nhân viên phụ trách môi trường: + Ông Ngô Minh Hiếu - ĐTDĐ: 0908.624.807. + Ông Trần Cao Viễn - ĐTDĐ: 0988.273.683. + Bà Nguyễn Ngọc Bửu Trâm - ĐTDĐ: 0902 332 012. - Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Long Tân, Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng: các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải,…nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng đã được tạo ra trong khu công nghiệp. - Ngành nghề thu hút đầu tư: Cơ khí chế tạo và lắp máy động lực, các phương tiện giao thông vận tải, phục vụ nông nghiệp, xây dựng; công nghiệp nhẹ: dệt, may mặc, tơ sợi, lắp ráp linh kiện điện tử; công nghiệp kỹ thuật cao: điện tử, quang học, công nghệ sinh học, dược liệu,… - Tổng diện tích đất xây dựng khu công nghiệp: 309,04 ha, trong đó diện tích đất thương phẩm cho thuê: 215,51 ha. - Tổng số dự án thu hút vào khu công nghiệp gồm có 18 dự án, trong đó: 16 dự án đã đi vào hoạt động, còn 02 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa triển khai xây dựng. - Hệ thống cấp điện: Do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO cung cấp. - Hệ thống cấp nước: Do Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO cung cấp từ nguồn Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ. Tổng lưu lượng nước cấp cho KCN Nhơn Trạch 5 hiện nay khoảng 3.800 m3/ngày.đêm bao gồm cả lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất và xây dựng của các nhà máy. - Đã tiến hành đầu tư và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 4.000 m3/ngày đêm. 1.1.3. Thông tin về hoạt động sản xuất của KCN Nhơn Trạch 5 Các ngành nghề sản xuất kinh doanh được phép thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 theo Quyết định số 930/QĐ-BKHCNMT ngày 06/05/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bao gồm các ngành Công nghiệp: sợi; dệt (không nhuộm), may mặc; cơ khí; chế biến thực phẩm; điện, điện tử. Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đã tiến hành bổ sung ngành nghề vào danh mục các loại hình công nghiệp được phép thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 theo Quyết định số 1695/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Bổ sung các ngành nghề cho khu công nghiệp Nhơn Trạch 5” gồm các ngành công nghiệp: điện máy, điện công nghiệp và điện gia dụng; điện tử tin học, phương tiện thông tin, viễn thông; cơ khí chính xác, dụng cụ y tế; pin, ăc quy; sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng; gốm sứ, thủy tinh, pha lê; nhựa, cao su (không chế biến mủ); bao bì, chế bản, in ấn, giấy (không sản xuất bột giấy); giày da (không thuộc da); chế biến thực phẩm (không chế biến thủy hải sản); sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao, đồ chơi, nữ trang; hóa chất. Bảng 1.1: Danh sách Công ty và ngành nghề hoạt động Stt Tên doanh nghiệp Ngành nghề Diện tích (m2) Năm HĐ I Các nhà máy đã đi vào hoạt động 1 Công ty TNHH Sunyad VN Technology Da nhân tạo 30.000 2004 2 Công ty TNHH U-Best VN Polymer Industry Da nhân tạo 17.000 2005 3 Công ty TNHH Vật Liệu KHKT Triển Vũ VN Sản xuất PU 24.600 2005 4 Công ty TNHH Nakagawa Denka Đồng Nai Điện tử 17.000 2007 5 Công ty TNHH Jang In Furniture VN Trang trí nội thất 30.000 2007 6 Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia Cơ khí - điện 20.000 2007 7 Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco VN Gia công thép 68.208 2003 8 Công ty cổ phần Dệt Texhong VN Dệt 300.000 2006 9 Công ty TNHH Hyundai Welding Vina Gia công thép 104.865 2007 10 Công ty TNHH Sam Hwan Vina Gia công thép 44.380 2008 11 Công ty TNHH Ôtô Vina Phụ tùng ô tô 30.000 2008 12 Công ty TNHH YoungWire Vina Cáp thép 23.544 2008 13 Công ty TNHH xây dựng BOLSTER VN Kết cấu thép 16.000 2006 14 Công ty TNHH Polytec Sợi nhân tạo 11.830 15 Công ty TNHH Hyosung VN Sợi vải mành 410.000 2008 16 Công ty TNHH Lock and Lock Hộp nhựa 69.556 2009 II Các Nhà máy đã được cấp giấy CNĐT nhưng chưa xây dựng 17 Công ty TNHH Pos-Dcs VN Thép 100.000 18 Công ty TNHH Coating Chemical Industrial Nhựa polyme 37.369 1.2. Cơ sở pháp lý lập hiện trạng môi trường tại KCN Nhơn Trạch 5: - Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2006. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. - Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Danh mục chất thải rắn nguy hại. - Các thông tin, số liệu thu thập trong quá trình khảo sát tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. - QC 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong một số loại đất. - QC 05:2009/BTNMT: QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh. - QC 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. - QC 09:2008/BTNMT: Quy chuấn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. - QCVN 24:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 1.3. Mục tiêu: - Trên cơ sở các nội dung về bảo vệ môi trường nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ đó cụ thể hóa việc quản lý và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, giảm thiểu đến mức thấp nhất các ảnh hưởng của chúng đến môi trường. - Xác định và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và khu vực lân cận 6 tháng cuối năm 2010. - Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm. - Đánh giá công tác bảo vệ môi trường đang thực hiện của khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và các nhà máy thành viên. - Là cơ sở để báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 1.4. Tổ chức thực hiện: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam giao cho Ban quản lý dự án các khu công nghiệp IDICO (IDICO-IZA) phối hợp với Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng IDICO VINACONTROL thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường 6 tháng cuối năm 2010 cho KCN Nhơn Trạch 5 như sau: - Tần suất giám sát theo ĐTM: 2 lần/ năm. - Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, thí nghiệm và lập báo cáo: + Đợt 3: Tháng 7/2010 + Đợt 4: Tháng 12/2010 - Nhân sự tham gia thực hiện: CN. Trương Quang Thông KS. Phan Thị Thùy Oanh KS. Nguyễn Xuân Thắng KTV. Khuất Thị Thu Quyên KTV. Trần Quốc Việt KS. Trần Cao Viễn - IDICO KS. Ngô Minh Hiếu - IDICO 1.5. Quy trình tổ chức thực hiện: - Thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực tế hiện trạng môi trường tại KCN Nhơn Trạch 5. - Đo đạc, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí t