Chương 4 Tác động của chính sách ngoại thương

Để đơn giản hóa, giả sử thị trường chỉ có 2 quốc gia, A và B. • Khi hai đường cong ngoại thương của 2 quốc gia A và B gặp nhau, tỷ lệ thương mại quốc tế và mức độ giao dịch sẽ được xác định tại điểm cân bằng. • Ở tt=2, quốc gia A sẵn sàng xuất khẩu 30 TS để đổi lấy 60 XM nhập khẩu, trong khi quốc gia B sẵn sàng xuất khẩu 60 XM để đổi lấy 30 TS nhập khẩu • Ở bất kỳ một tỷ lệ thương mại nào khác, xuất khẩu từ 1 quốc gia này sẽ không trùng khớp với lượng nhập khẩu từ 1 quốc gia khác.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 4 Tác động của chính sách ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 4 TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG Nguyễn Minh Đức Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất 2Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất 3Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất 4Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người sản xuất Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người tiêu dùng 5Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người tiêu dùng Tác động của thuế nhập khẩu đối với sự thặng dư của người tiêu dùng 6TS Nguyễn Minh Đức 2009 11 Đường cong ngoại thương • Để ñơn giản hóa, giả sử thị trường chỉ có 2 quốc gia, A và B. • Khi hai đường cong ngoại thương của 2 quốc gia A và B gặp nhau, tỷ lệ thương mại quốc tế và mức độ giao dịch sẽ ñược xác định tại điểm cân bằng. • Ở tt=2, quốc gia A sẵn sàng xuất khẩu 30 TS để ñổi lấy 60 XM nhập khẩu, trong khi quốc gia B sẵn sàng xuất khẩu 60 XM để đổi lấy 30 TS nhập khẩu • Ở bất kỳ một tỷ lệ thương mại nào khác, xuất khẩu từ 1 quốc gia này sẽ không trùng khớp với lượng nhập khẩu từ 1 quốc gia khác. Sự cân bằng giá quốc tế XM TS 3530 60 tt = 2 A B TS Nguyễn Minh Đức 2009 12 • Nếu tt = 1, thị trường quốc tế sẽ thiếu 65 TS và thừa 65 XM • Nếu tt = 3, thị trường quốc tế sẽ thiếu 105 - 54 = 51 XM thừa 35-18 = 17 TS. • Các tác động kinh tế sẽ ñưa giá quốc tế hay tỷ lệ thương mại trở về ñiểm cân bằng tt = 2. Xác định tỷ lệ thương mại quốc tế ổn định thông qua đường cong ngoại thương 105 XM TS 30 60 80 tt = 2 A B tt =1 tt = 3 8015 15 3518 54 Đường cong ngoại thương 7TS Nguyễn Minh Đức 2009 13 Khi quốc gia A tăng cường thương mại quốc tế, ⇒ mức độ xuất nhập khẩu tăng ⇒ đường cong của quốc gia A mở rộng từ A sang A’ => tỷ lệ thương mại của nó sẽ giảm (VD: từ tt=2 thành tt=1.75) Xác định tỷ lệ thương mại quốc tế ổn định thông qua đường cong ngoại thương XM TS 30 60 70 tt=2 A B tt=1.75 40 A’ Lý do của việc mở rộng đường cong ngoại thương: Giảm thuế nhập khẩu XM Tăng hiệu quả sản xuất trong các ngành sản xuất để xuất khẩu (VD: TS) Tác động của thương mại quốc tế đối với đường cong ngoại thương