Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Phân loại nước tự nhiên

Nội dung: Phân loại nước tự nhiên 1. Phân loại theo phân bố 2. Phân loại theo nhiệt độ 3. Phân loại theo pH 4. Phân loại theo độ cứng (H-me/l) 5. Phân loại theo độ khoáng hóa 6. Phân loại theo thành phần hóa học

pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước: Phân loại nước tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Nội dung: Phân loại nước tự nhiên 1. Phân loại theo phân bố 2. Phân loại theo nhiệt độ 3. Phân loại theo pH 4. Phân loại theo độ cứng (H-me/l) 5. Phân loại theo độ khoáng hóa 6. Phân loại theo thành phần hóa học Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo phân bố -Nước bề mặt; -Nước ngầm; - Nước biển; Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo Nhiệt độ -Nhóm nước lạnh <300C; -Nhóm nước ấm 30-350C; -Nhóm nước nóng 35-500C; -Nhóm rất nóng 50-700C; -Nhóm quá nóng 70-1000C; - Nhóm nước sôi >1000C; Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo Nhiệt độ -Suối nước nóng Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo pH • Nước trung tính (pH = 6.5 – 8.5 • Nước có tính acid (pH <6.5), nếu giá trị pH < 4 là nước rất chua • Nước có tính kiềm (pH >8.5) Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo độ cứng (H-me/l) • Nước rất mềm H<1,5; • Nước mềm H=1,5-3,0; • Nước hơi cứng H=3,0-6,0; • Nước cứng H=6,0-9,0; • Nước rất cứng H>9,0; Độ cứng là tổng lượng Ca và Mg hòa tan trong nước 1 H = 17,8 mg/lít = 17,8 ppm Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo độ khóang - nước nhạt có hàm lượng các muối khoáng <1g/l; - nước lợ 1-25g/l; - nước mặn >25g/l. - Nước khoáng có nồng độ khoáng hóa rất thấp (<1 g/l); - khoáng hóa thấp (10,0-35,0 g/l); - khoáng hóa rất cao (>35,0 g.l). Cơ sở khoa học môi trường – Môi trường nước Phân loại theo thành phần hóa học Dựa vào thành phần các anion có mặt trên nước, có thể phân loại nước theo 3 nhóm anion chính HCO3 -, SO4 2- và Cl- có mặt trong nước thành phần các lớp: 1. Lớp bicacbonat (HCO3 - + CO2): đặc trưng cho nước sông hồ ngọt, nước ngầm có độ khoáng thấp. 2. Lớp Cl: đặc trưng cho nước đại dương, hồ mặn. 3. Lớp SO4 2- : đặc trưng cho các loại nước có độ khoáng hóa trung gian giữa hai lớp trên.