Cơ sở khoa học môi trường – Tuần hoàn môi trường: Dân số và quản lý môi trường

Nội dung: dân số và quản lý môi trường 1. Khái niện 2. Sự gia tăng dân số 3. Các dự báo về môi trường 4. Các quan điểm về môi trường 5. Chúng ta phải làm gì

pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Tuần hoàn môi trường: Dân số và quản lý môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường Nội dung: dân số và quản lý môi trường 1. Khái niện 2. Sự gia tăng dân số 3. Các dự báo về môi trường 4. Các quan điểm về môi trường 5. Chúng ta phải làm gì 1. Khái niệm - Là cộng đồng người sống trên một lãnh thổ tại một thời điểm nhất định (Tổng số người sống trên một lãnh thổ nhất định được tính vào 1 thời điểm nhất định). Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 2. Sự gia tăng dân số Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Năng lượng Nhu cầu năng lượng thế giới 1 BTU = 1055 joules Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Năng lượng Ktoe = kiloton of oil equivalent = 1000 ton Nhu cầu năng lượng ở Việt Nam Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Năng lượng Nguồn năng lượng hóa thạch sẽ cạn kiệt: Dầu: từ 50 to 100 years, Gas: từ 60 to 70 years, Than : 200 years Chúng ta cần phải làm gì từ ngày hôm nay? Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Biến đổi khí hậu Nhiệt độ bề mặt trung bình Và lượng CO2 trong khí quyển Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Biến đổi khí hậu Diện tích băng cực Bắc Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Biến đổi khí hậu Mức nước biển Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Biến đổi khí hậu Mức nước biển Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 3. Các dự báo về môi trường – Ô nhiểm môi trường Ô nhiểm ngày càng tăng ở các nước đang phát triển: - Ô nhiểm không khí - Ô nhiểm nước - Ô nhiểm đất, thoái hóa đất Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường Các quan điểm về môi trường Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 4. Các quan điểm về môi trường Quan điểm trần tục: As 1. Là một loài quan trong nhất hành tinh, chúng ta phải chịu trách nhiệm về quả đất 2. Vì sự thông minh và công nghệ chúng ta không bao giờ hết tài nguyên 3. Tiềm năng phát triển kinh tế không giới hạn 4. Thành công của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta quản lý tài nguyên cho các lợi ích chúng ta tốt hay không tốt Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường Quan điểm trách nhiệm: A s 1. Chúng ta là một lòai quan trọng nhất hành tinh, tuy nhiên chúng ta phải có trách nhiệm chăn sóc phần còn lại của tự nhiên 2. Chúng ta có thể không hết tài nguyên, nhưng chúng ta phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm 3. Chúng ta nên khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế có lợi cho môi trường và không khuyến kích các mô hình có hại. 4. Thành công của chúng ta phụ thuộc và cách chúng ta quản lý môi trường cho lợi chúng ta và cho phần còn lại của tự nhiên. Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 4. Các quan điểm về môi trường Quan điểm thông minh về môi trường: A s 1. Tất cả các lòai cùng tồn tại trong tự nhiên và chúng ta không chịu trách nhiệm về trái đất. 2. Tài nguyên là giới hạn và không được lãng phí, và không phải chỉ cho chúng ta. 3. Chúng ta nên khuyến khích các dạng phát triển kinh tế bền vững và không khuyến khích các dạng phá hũy trái đất. 4. Thành công của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta học cách trái đất tự bền vững và tích hợp những bài học trong tự nhiên và vào cách chúng ta nghĩ và làm. Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 4. Các quan điểm về môi trường Chúng ta phải làm gì? Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 5. Chúng ta phải làm gì? Tạo ra sự khác biệt • Môi trường có rất nhiều vấn đề: biến đổi khí hậu, thoái hóa đất, thiếu nước, ô nhiểm • Nếu bạn là 1 nhà khoa học: Sinh học, hóa học, địa chất đều có thể làm nghiên cứu để có các giải pháp tốt cho môi trường. • Bất cứ làm công việc nào đều có thể đống góp Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 4. Chúng ta phải làm gì? Giáo dục môi trường - Nâng cao sự hiểu biết của mọi người đối với môi trường - Các tổ chức giáo dục -Giáo dục môi trường từ các cấp phổ thông Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 5. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta làm được gì – Giảm sự ảnh hưởng? s - Mua ít lại Hỏi chính bạn xem có cần thiết phải mua thêm Tránh mua các thứ bạn không cần hoặc không sử dụng Sử dụng đồ vật càng lâu càng tốt. Giảm đống gói Mang túi xách có thể sự dung lại để đi mua sắm Mua hàng hóa theo lô với đóng gói ít nhất Chọn vật liệu đống gói có thể tái sử dụng Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường 5. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta làm được gì – Giảm sự ảnh hưởng? s -Tránh các vật liệu dùng một lần Sử dụng các đĩa tái sử dụng Mua các vật dụng có các phần có thể thay thế được Bảo tồn năng lượng Đi bộ, xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng Tắt đèn, điện khi không cần thiết Tiết kiệm nước Tưới nước khi cần thiết Sử dụng các công cụ tiết kiệm nước Cơ sở khoa học môi trường – con nguời trong môi trường