Công nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

(Bản scan) Chủ đề 1: Giới thiệu về chất thải rắn Chủ đề 2: Hệ thống thu gom chất thải rắn Chủ đề 3: Hệ thống trung chuyển và vặn chuyển Chủ đề 4: Cá phương pháo xử lý chất thải rắn Chủ đề 5: Tái chế chất thải rắn Chủ đề 6: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải rắn sinh hoạt Chủ đề 7: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt Chủ đề 8: Bãi chôn lấp chất thải vệ sinh

pdf224 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ kỹ thuật môi trường - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên