Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền Trẻ em

 Nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em  Nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền  Hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ( sau đây viết tắt là CƯQTE/CRC)  Hiểu được quy trình thưc hiện, theo dõi, báo cáo CƯQTE

pdf34 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 13/02/2019 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền Trẻ em, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền Trẻ em (CƯQTE/CRC) Hà Nội, 26/3/2015 CRWG Giảng viên: Ths. Lê Thi Khánh Vân Điều phối viên Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em Tổ chứcTầm Nhìn Thế giới  Nhận thức sâu sắc hơn về trẻ em và hiểu được khái niệm Quyền Trẻ em  Nêu được sự khác nhau giữa nhu cầu và quyền  Hiểu được bối cảnh lịch sử, cấu trúc và tinh thần cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ( sau đây viết tắt là CƯQTE/CRC)  Hiểu được quy trình thưc hiện, theo dõi, báo cáo CƯQTE Mục đích Trẻ em là:  CƯQTE quy định/Điều 1: ‘Trong phạm vi của Công ước này, :trẻ em có nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó qui định tuổi thành niên sớm hơn’  Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Việt Nam quy định/Điều 1: “Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi.”  Luật Thanh niên 2005/Điều 31: ‘Áp dụng Công ước quốc tế về quyền trẻ em đối với thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi’ Nhu cầu - Quyền Nhu cầu Quyền  Là những yêu cầu mà một người cần có để có thể tồn tại và phát triển.  Khác nhau với những nhóm người khác nhau, ở thời điểm khác nhau  Một số người, nhóm người có thể bị bỏ qua  Có thể không được đáp ứng, phụ thuộc hoàn cảnh, điều kiện kinh tế,  Không quy định rõ ràng ai là người mang trách nhiệm  Không được đảm bảo về mặt pháp lý  Là những đòi hỏi cơ bản chính đáng mà một người phải có để đảm bảo tồn tại và phát triển một cách tốt nhất.  Giống nhau đối với tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi  Không chối bỏ ai  Buộc phải được đáp ứng trong mọi hoàn cảnh, điều kiện  Có quy định người mang trách nhiệm  Được đảm bảo về mặt pháp lý  “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời” CƯQTE trích Tuyên Ngôn QTE Lấy ý kiến nhanh: Anh, chị đã biết gì về Công ưước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em? TÌM HIỂU CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM Công ước quốc tế  Công ước quốc tế: là văn bản PL liên quan đến một lĩnh vực nào đó, nhằm tạo ra tiếng nói chung, sự thống nhất về hành động và sự hợp tác trong các nước thành viên.(wiki)   Công ước quốc tế có hiệu lực trọn vẹn với các nước thành viên, nhưng cũng có tác động rất lớn đối với các nước trong khu vực chưa tham gia công ước. CỤNG ƯỚC QTE  Đề ra các quyền cơ bản của con người mà trẻ em trên toàn thế giới được hưởng  Gồm 54 điều khoản trong đó có 41 điều khoản để ra các quyền của tất cả trẻ em, gồm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Các điều khoản còn lại liên quan đến các vấn đề pháp lý và vai trò của các ủy ban về quyền trẻ em Lịch sự ra đời của CƯQTE 1919: Các tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh và Thụy Điển được thành lập/Hội quốc liên thành lập Ủy Ban Phúc lợi Trẻ em 1923: Liên Minh cứu trợ trẻ em quốc tế tổ chức soạn Hiến chương về QTE 1924: Hội Quốc liên đã thông qua Tuyên ngôn Giơnevơ về QTE trên cơ sở Hiến chướng về QTE –là bản tuyen ngôn đầu tiên của thế giới về QTE 1948: Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người 1959: Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên ngôn về Quyền Trẻ em Lịch sử 1979: Năm quốc tế thiếu nhi. Nhóm công tác được thành lập để soạn thảo CƯQTE 1989: CƯQTE được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 20/11/1989 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 thông qua Tuyên Ngôn về QTE và lần thứ 10 kỷ niệm ngày QT Thiếu nhi 2000: Đại hội đồng LHQ thông qua hai Nghị định thư không bắt buộc bổ sung cho CƯQTE về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em và tham gia trẻ em trong xung đột vũ trang ( Việt Nam đã phê chuẩn cả hai NDT ngày 20-12-2001) Facts  Đến 2015, đã có 193 quốc gia phê chuẩn CƯQTE;  Thành viên trẻ nhất là Somalia, phê chuẩn ngày 20/1/2015  Còn Mỹ và South Sudan là chưa phê chuẩn. Cấu trúc CƯQTE Lời nói đầu Sự cần thiết Phần 1: (Đ.1-Đ. 41) Quyền trẻ em Phần 2: (Đ.42-Đ. 45) Quy định thực thi và giám sát Phần 3: (Đ. 46-Đ. 54) Quy định thủ tục ký, phê chuẩn, gia nhập, bảo lưu, lưu chiểu, hiệu lực, ngôn ngữ Nội dung cơ bản CƯQTE:CÔNG THỨC: 1-4-4-1 1- Khái niệm trẻ em + trẻ em là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó qui định tuổi thành niên sớm hơn’ 4. Nhóm quyền 4- Nguyªn t¾c 1- Quy trình + Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện CƯQTE Được sống và phát triểnTôn trọng ý kiến Không phân biệt Vì lợi ích tốt nhất của trẻ Sống còn Bảo vệ Tham gia Phát triển BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM (theo Luật CSBVTE, 2004) 1. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình; 2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường; BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM 3. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình; 4. Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; 5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế. CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUYỀN TRẺ EM - Quyền trẻ em chính là quyền con người. Được xây dựng trên nhu cầu và đặc điểm của trẻ em nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của trẻ em - Bất khả xâm phạm: Không ai có thể tước đoạt bất cứ một quyền nào của trẻ - Áp dụng Bình đẳng với tất cả mọi trẻ em: bình đẳng không phân biệt đối xử với bất kỳ đứa trẻ, nhóm trẻ nào - Liên quan với nhau và không thể tách rời: Việc không thực hiện một quyền nào đó của trẻ sẽ ảnh hưởng tới các quyền khác - Quyền đi đôi với trách nhiệm/bổn phận: Người lớn có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em. Trẻ em có trách nhiệm/bổn phận tôn trọng quyền của những trẻ em khác và tham gia đòi hỏi để quyền của mình được đáp ứng Nội dung các nhóm quyền  Nhóm quyền được sống còn: Bao gồm quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe, y tế ở mức cao nhất có thể được  Các quyền được bảo vệ Bao gồm quyền bảo vệ thoát khỏi mọi phân biệt đối xử, xâm hại hay không được quan tâm, bảo vệ trẻ em không có gia đinh cũng như TE trong những tình huống đặc biệt  Các quyền được phát triển Bao gồm quyền được hưởng mọi hình thức giáo dục( chính thống hoặc không chính thống) và quyền có được mức sống đầy đủ cho sự phát triển thể lực, trí tuệ, đạo đức và xã hội của trẻ em  Các quyền được tham gia Bao gồm quyền đựợc thông tin, bày tỏ quan điểm của mình trong mọi vấn đề có liên quan đến cuộc sống Các quyền phải thực hiện ngay Các quyền này bao gồm  Các quyền dân sự, chính trị  Các vấn về phân biệt đối xử, các hình phạt, quyền được lắng nghe một cách vô tư, công bằng(kể cả trong tư pháp) quyền được sống, có quốc tịch, được đoàn tụ với gia đình và một số quyền bảo vệ  Những quy định đặc biệt về bảo vệ, can thiệp của nhà nước trong những tình huống, điều kiện mà theo đó trẻ em có thể bị tước đoạt tự do Các quyền cần thực hiện dần  Bao gồm các quyền êề kinh tế, xã hội, văn hóa và cả quyền y tế, giáo dục và các quyền không được xếp ở nhóm trên.  Các quyền này được công nhận ở điều 4: “Các quốc gia thành viên phải thi hành tất cả những biện pháp, hành chính thích hợp & các biện pháp khác để thực hiện những quyền được thừa nhận trong Công ước này. Về những quyền kinh tế, xã hội & văn hoá, các quốc gia thành viên phải thi hành những biện pháp như vậy ở mức tối đa các nguồn lực sẵn có của mình & khi cần thiết trong phạm vi khuôn khổ hợp tác hợp tác quốc tế” KÝ, PHÊ CHUẨN, BẢO LƯU  Ký: Tán thành ban đầu về một công ước nào đó, là dấu hiệu cho biết nước đó dự định tiến hành xem xét kỹ các điều khoản để xác định lập trường của mình  Phê chuẩn: là cam kết chính thức thực hiện công ước  Bảo lưu: Tuyên bố đơn phương của một quốc gia thành viên khi ký, phê chuẩn công ước nhằm loại trừ, sửa đổi hiệu lực pháp lý của một hay một số điều của CƯ đối với nước đó Theo dõi, giám sát và thực hiện  Điều 41: khẳng định Công ước này ảnh hưởng tới bất kì điều khoản nào khác trong a) Luật pháp của quốc gia thành viên đó; b) Luật pháp quốc tế có hiệu lực với quốc gia đó nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thực hiện quyền TE  Điều 42: Các quốc gia thành viên cam kết phổ biến rộng rãi những nguyên tắc và điều khoản của Công ước này tới người lớn cũng như trẻ em bằng các biện pháp tích cực và thích hợp.  Điều 44: Các quốc gia thành viên cam kết trình cho Uỷ ban thông qua Tổng thư kí Liên Hợp Quốc các báo cáo về những biện pháp mà họ đã thông qua nhằm mang lại hiệu quả cho những quyền thừa nhận trong Công ước này và về tiến bộ đạt được trong việc hưởng các quyền này.  (a) Trong vòng 2 năm kể từ khi Công ước có hiệu lực đối với quốc gia TV. (b) Sau đó cứ 5 năm một lần QUÁ TRÌNH THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ  THỰC HIỆN:  THÀNH LẬP MỘT UỶ BAN QUỐC GIA GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN.  ĐỀ RA CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ TRONG MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN.  THÔNG QUA CÁC LUẬT PHÙ HỢP VỚI CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN CỦA TRẺ EM.  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG.  THEO DÕI, GIÁM SÁT:  XEM XÉT TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA TRẺ EM.  XÁC ĐỊNH XEM Đà LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?  XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT PHẢI LÀM.  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ:  LẦN THỨ NHẤT SAU HAI NĂM.  SAU ĐÓ, CỨ NĂM NĂM MỘT LẦN. CÁC ĐIỀU KHOẢN THUỘC NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC SỐNG CÒN:  ĐIỀU 6: CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN THỪA NHẬN RẰNG MỖI TE ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯƯỢC SỐNG. CÁC QUỐC GIA CẦN ĐẢM BẢO CHO SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TE Ở MỨC CAO NHẤT.  ĐIỀU 24: CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG NHẬN RẰNG TE CÓ QUYỀN ĐƯƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, ĐƯỢC HƯƯỞNG CÁC PHƯƯƠNG TIỆN CHỮA BỆNH VÀ PHỤC HỒI SỨC KHOẺ Ở MỨC CAO NHẤT CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC SỐNG CÒN: Điều 7: Quyền có họ tên và quốc tịch. Điều 8: Quyền giữ gìn bản sắc. Điều 9: Quyền đưược sống với cha mẹ. Điều19: Quyền đưược bảo vệ khỏi sự bỏ rơi, ngược đãi và lạm dụng. Điều20: Quyền đưược hưưởng sự chăm sóc thay thế đối với những TE mất môi trưường gia đình. Điều 21: Quyền đưược nhận làm con nuôi. Điều 23: Quyền của trẻ em khuyết tật. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC SỐNG CÒN: Điều 26: Quyền đưược bảo đảm an ninh xã hội. Điều 27: Quyền đưược hưưởng mức sống thích hợp cho sự phát triển toàn diện. Điều 30: Quyền của TE dân tộc thiểu số và bản xứ đưược hưởng nền văn hoá, theo tôn giáo và tiếng nói của cộng đồng mình. Điều 32: Quyền đưược bảo vệ khỏi sự bóc lột về kinh tế. Điều 33: Quyền đưược bảo vệ khỏi tệ nạn ma tuý. Điều 34: Quyền đưược bảo vệ khỏi sự lạm dụng tình dục. Điều 35: Quyền đưược bảo vệ khỏi sự mua bán, bắt cóc. Điều 38:Quyền đưược bảo vệ khỏi các cuộc xung đột vũ trang. 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ: ĐIỀU 2: KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ. ĐIỀU 7: QUYỀN CÓ HỌ TÊN VÀ QUỐC TỊCH. ĐIỀU 8: QUYỀN GIỮ GÌN BẢN SẮC. ĐIỀU10: QUYỀN ĐƯƯỢC SỐNG VỚI CHA MẸ. ĐIỀU11: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHÔNG BỊ ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI TRÁI PHÉP VÀ KHÔNG BỊ ĐƯA TRỞ VỀ. ĐIỀU16: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ RIÊNG TƯ. ĐIỀU19: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI SỰ BỎ RƠI, NGƯƯỢC ĐÃI VÀ LẠM DỤNG. ĐIỀU20: QUYỀN ĐƯƯỢC HƯƯỞNG SỰ CHĂM SÓC THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TRẺ EM MẤT ĐIỀU KIỆN GIA ĐÌNH. ĐIỀU 21: QUYỀN ĐƯƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI. CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ: ĐIỀU 25: QUYỀN ĐƯƯỢC ĐỊNH KỲ XEM XÉT MÔI TRƯƯỜNG THAY THẾ. ĐIỀU 27: QUYỀN ĐƯƯỢC HƯƯỞNG MỨC SỐNG THÍCH HỢP CHO PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN. ĐIỀU 30: QUYỀN CỦA TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ BẢN XỨ ĐƯƯỢC HƯỞNG NỀN VĂN HOÁ, THEO TÔN GIÁO VÀ TIẾNG NÓI CỦA CỘNG ĐỒNG MÌNH. ĐIỀU 32: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI SỰ BÓC LỘT VỀ KINH TẾ. ĐIỀU 33: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI TỆ NẠN MA TUÝ. ĐIỀU 34: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI SỰ LẠM DỤNG TÌNH DỤC. ĐIỀU 35: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI SỰ MUA BÁN, BẮT CÓC. ĐIỀU 36: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI CÁC HÌNH THỨC BÓC LỘT KHÁC. ĐIỀU 37: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHÔNG BỊ GIAM GIỮ VÔ CỚ, BỊ TRA TẤN,NHỤC HÌNH. ĐIỀU 38: QUYỀN ĐƯƯỢC BẢO VỆ KHỎI ẢNH HƯƯỞNG CỦA CÁC CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC PHÁT TRIỂN §IÒu 5: QuyÒn ®ưîc cha mÑ hưíng dÉn, chØ b¶o §IÒu 6: QuyÒn ®ưîc sèng cßn vµ ph¸t triÓn §iÒu 7: QuyÒn cã hä tªn vµ quèc tÞch §iÒu 8: QuyÒn gi÷ g×n b¶n s¾c §iÒu 10: QuyÒn ®ưîc sèng víi cha mÑ §iÒu 11: QuyÒn ®ưîc b¶o vÖ kh«ng bÞ ®ưa ra nưíc ngoµi tr¸i phÐp vµ kh«ng ®ưa trë vÒ §iÒu 13: QuyÒn tù do biÓu ®¹t ý kiÕn §iÒu 14: QuyÒn tù do tư tưëng, nhËn thøc vµ t«n gi¸o CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC PHÁT TRIỂN §iÒu 15: QuyÒn ®ưîc tù do héi häp §iÒu 17: QuyÒn ®ưîc tiÕp nhËn th«ng tin phï hîp §IÒu 24: QuyÒn cã søc khoÎ vµ ®ưîc ch¨m sãc søc khoÎ. §iÒu 26: QuyÒn ®ưîc b¶o ®¶m an ninh x· héi §iÒu 28: QuyÒn ®ưîc gi¸o dôc §iÒu 31: QuyÒn ®ưîc nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ §iÒu 32: QuyÒn ®ưîc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC THAM GIA CỦA TRẺ: ĐIỀU 12: TRẺ EM CÚ KHẢ NĂNG HỠNH THÀNH NỜN CỎC QUAN ĐIỂM CỦA BẢN THÕN VÀ CÚ QUYỀN BÀY TỎ CỎC QUAN ĐIỂM ĐÚ MỘT CỎCH TỰ DO TRONG TẤT CẢ CỎC VẤN ĐỀ CÚ LIỜN QUAN ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA CỎC EM. CỎC QUAN ĐIỂM ĐÚ ĐƯỢC COI TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO LÀ TUỲ THUỘC VÀO LỨA TUỔI VÀ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRẺ EM. ĐIỀU 13: TRẺ EM CÚ QUYỀN NHẬN VÀ CUNG CẤP THỤNG TIN CHO MỌI NGƯỜI. QUYỀN ĐƯỢC BÀY TỎ CỎC QUAN ĐIỂM CỦA BẢN THÕN MỠNH, TRỪ KHI ĐIỀU NÀY XÕM PHẠM ĐẾN CỎC QUYỀN CỦA NGƯỜI KHỎC. ĐIỀU 15: TRẺ EM CÚ QUYỀN GẶP GỠ MỌI NGƯỜI, CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM QUYỀN ĐƯƯỢC THAM GIA ĐIỀU 17: NHÀ NƯỚC PHẢI ĐẢM BẢO ĐỂ TRẺ EM CÚ THỂ TIẾP CẬN CỎC THỤNG TIN VÀ TÀI LIỆU TỪ NHIỀU NGUỒN KHỎC NHAU, VÀ KHUYẾN KHỚCH CỎC PHƯƠNG TIỆN THỤNG TIN ĐẠI CHỲNG PHỔ BIẾN CỎC THỤNG TIN CÚ LỢI ĐỐI VỚI TRẺ EM VỀ CỎC MẶT XÓ HỘI, VĂN HÚA, ĐỒNG THỜI TIẾN HÀNH CỎC BƯỚC ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM KHỎI BỊ TỎC ĐỘNG BỞI CỎC TÀI LIỆU ĐỘC HẠI. ĐIỀU 18: CHA MẸ PHẢI CỰNG NHAU CHỊU TRỎCH NHIỆM CHỚNH VỀ GIỎO DỤC VÀ SỰ PHỎT TRIỂN CỦA CON CỎI, VÀ NHÀ NƯỚC SẼ HỖ TRỢ HỌ TRONG VẤN ĐỀ NÀY. NHỮNG LỢI ỚCH TỐT NHẤT CỦA TRẺ EM PHẢI LÀ MỐI QUAN TÕM CƠ BẢN CỦA HỌ. ĐIỀU 31: TRẺ EM CÚ QUYỀN VUI CHƠI, GIẢI TRỚ Q & A? ??? Tài liệu tham khảo  Công ước Liên Hiệp quốc về Quyền trẻ  Em, 1989  Luật Bảo vệ Chăm sóc và giáo dục trẻ em, 2004  Tài liệu Tập huấn Công ước về Quyền trẻ em của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển và Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, 2007  Các Báo cáo chính phủ về thực hiện công ước QTE  Các bản Khuyến nghị UB LHQ về QTE XIN CẢM ƠN