Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải

Khi nói đến kinh doanh cho dù là kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào thì vấn đề được nêu ra trước tiên là hiệu quả sau khi kinh doanh mặt hàng đó, sự xem xét và đánh giá tỉ mỉ về tất cả mọi mặt để từ đó đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm đem lại lợi nhuận chính là mục tiêu lớn của đa số các doanh nghiệp. Hiện nay, tại Việt Nam, thị trường kinh doanh luôn là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều mối đe dọa cho doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi sao cho phù hợp. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định cho mình những kế hoạch, chiến lược cụ thể từ ngắn hạn cho đến chiến lược dài dạn trong tương lai. Do đó nâng cao hiệu quả luôn là bài toán khó mà mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến. Để làm được điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải đánh giá chính xác khả năng, những tiềm năng thế mạnh, điểm mạnh hay điểm yếu. Điều đó chỉ có thể khi doanh nghiệp phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính để từ đó có thể xác định những vướng mắc khó khăn cần giải quyết và phát huy những lợi thế của mình. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả doanh thu đầu vào với mục đích được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. Việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của mình để từ đó đưa ra hướng phát triển đúng đắn, đem lại hiệu quả cao nhất. Công ty TNHH Năm Hải là một doanh nghiệp đang có nhu cầu phát triển hiện nay. Việc quảng bá thương hiệu cũng như nâng cao giá trị cho công ty là rất cần thiết. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải”

pdf80 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂM HẢI Giáo viên hƣớng dẫn : Chu Thị Thu Thủy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Mã sinh viên : A177787 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Với sự chân thành, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Thăng Long, đặc biệt là Cô giáo Th.s Chu Thị Thu Thủy đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .................................................................... 1 1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh ........... 1 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả ......................................................................... 1 1.1.2. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh ...................................... 2 1.1.3. Bản chất về hiệu quả sản xuất kinh doanh ........................................ 3 1.1.4. Vai trò của hiệu quả SXKD đối với một doanh nghiệp ...................... 4 1.2. Phƣơng pháp đánh giá hiệu quả SXKD .................................................. 5 1.2.1. Phương pháp so sánh .......................................................................... 5 1.2.2. Phương pháp tỷ số ............................................................................... 6 1.2.3. Phương pháp loại trừ .......................................................................... 6 1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont ......................................................... 7 1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .................................. 7 1.3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ............................ 7 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ...................... 10 1.3.3. Phân tích Dupont về hiệu quả sản xuất kinh doanh ....................... 17 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp ......... 19 1.4.1. Các nhân tố khách quan ................................................................... 19 1.4.2. Các nhân tố chủ quan ....................................................................... 20 1.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp ..................... 21 1.6. Các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp .... 22 1.6.1. Giải pháp tăng doanh thu .................................................................. 22 1.6.2. Giải pháp giảm chi phí ...................................................................... 23 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NĂM HẢI ..................................................................................... 25 2.1. Giới thiệu chung về công ty ..................................................................... 25 2.1.1. Sơ lược về công ty TNHH Năm Hải ................................................. 25 Thang Long University Library 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................... 26 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp ...................................... 26 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty................................................. 26 2.2. Thực trạng hiệu quả SXKD của công ty TNHH Năm Hải .................. 28 2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ...... 28 2.2.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính ...................................................................................................................... 36 2.2.3. Phân tích Dupont ............................................................................... 48 2.3. Đánh giá tình hình hiệu quả SXKD của công ty ................................... 50 2.3.1. Nhược điểm ........................................................................................ 50 2.3.2. Hạn chế .............................................................................................. 50 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NĂM HẢI ............................................... 52 3.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD của công ty .... 52 3.1.1. Mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới ...................... 52 3.1.2. Phương hướng phát triển công ty ..................................................... 52 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty ... 53 3.2.1. Chủ động xác định nhu cầu VKD ..................................................... 53 3.2.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức , huy động và sử dụng vốn kinh doanh ............................................................................................................................... 55 3.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản vốn tiền mặt ......................................... 58 3.2.4. Đẩy mạnh công tác thanh toán và thu hồi công nợ ......................... 59 3.2.5. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ............................................................................................................................... 60 3.2.6. Cố gắng kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm ......................... 61 3.2.7. Đẩy mạnh công tác mở rộng sản xuất, phát triển thị trường .......... 62 3.2.8. Chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh .............................. 62 3.2.9. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ, năng cấp, đổi mới máy móc thiết bị cơ sở hạ tầng. .................................................................................................... 63 3.2.10. Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ .................................................. 64 3.3. Kiến nghị ................................................................................................... 65 3.3.1. Đối với nhà nước ............................................................................... 65 3.3.2. Đối với công ty. .................................................................................. 67 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 70 Thang Long University Library DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt TSDH TSNH TSCĐ TNHH SXKD VCSH LNST ĐTDH ĐTNH VLĐ VKD Tên đầy đủ Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn Tài sản cố định Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế Đầu tư dài hạn Đầu tư ngắn hạn Vốn lưu động Vốn kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................... 30 Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011- 2013 ............................................................................................................................... 33 Bảng 2.3: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 36 Bảng 2.4: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 38 Bảng 2.5: Khả năng thanh toán của công ty giai đoạn 2011-2013 ....................... 42 Bảng 2.6: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 43 Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 47 Bảng 2.8: Sử dụng phân tích Dupont cho chỉ số ROA của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 48 Bảng 2.9: Sử dụng phân tích Dupont cho chỉ số ROE của công ty giai đoạn 2011-2013 ...................................................................................................................... 49 Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khi nói đến kinh doanh cho dù là kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào thì vấn đề được nêu ra trước tiên là hiệu quả sau khi kinh doanh mặt hàng đó, sự xem xét và đánh giá tỉ mỉ về tất cả mọi mặt để từ đó đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm đem lại lợi nhuận chính là mục tiêu lớn của đa số các doanh nghiệp. Hiện nay, tại Việt Nam, thị trường kinh doanh luôn là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển đồng thời cũng là nơi chứa đựng nhiều mối đe dọa cho doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi sao cho phù hợp. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định cho mình những kế hoạch, chiến lược cụ thể từ ngắn hạn cho đến chiến lược dài dạn trong tương lai. Do đó nâng cao hiệu quả luôn là bài toán khó mà mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến. Để làm được điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải đánh giá chính xác khả năng, những tiềm năng thế mạnh, điểm mạnh hay điểm yếu. Điều đó chỉ có thể khi doanh nghiệp phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính để từ đó có thể xác định những vướng mắc khó khăn cần giải quyết và phát huy những lợi thế của mình. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả doanh thu đầu vào với mục đích được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. Việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của mình để từ đó đưa ra hướng phát triển đúng đắn, đem lại hiệu quả cao nhất. Công ty TNHH Năm Hải là một doanh nghiệp đang có nhu cầu phát triển hiện nay. Việc quảng bá thương hiệu cũng như nâng cao giá trị cho công ty là rất cần thiết. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề mà mọi doanh nghiệp luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ riêng doanh nghiệp đó mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác cũng như nền kinh tế nói chung. Mục tiêu chung của bài luận văn là phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải giai đoạn 2011-2013 trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm củng cố tình hình hoạt động hiện tại đồng thời vạch ra hướng đi giúp công ty phát triển, mở rộng hơn trong tương lai. Cụ thể hơn, bài luận văn sẽ phân tích rõ hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả để từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. - Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: 2011-2013 Không gian: Công ty TNHH Năm Hải. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính của công ty kết hợp với các báo cáo kế toán chi tiết, luận văn này sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp tỷ số và phương pháp Dupon. 5. Nguồn số liệu nghiên cứu Số liệu sử dụng trong luận văn được lấy từ báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty TNHH Năm Hải. 6. Kết cấu của luận văn Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có các phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Năm Hải. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Năm Hải. Trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu, khóa luận này đã đưa ra những giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó kiến thức còn hạn hẹp và thời gian nghiên cứu có hạn nên bài nghiên cứu còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô. Thang Long University Library 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả Hiệu quả luôn là vấn đề được các nhà nghiên cứu kinh tế cũng như các nhà quản lý kinh doanh quan tâm hàng đầu. Nó được hiểu đơn giản là một chỉ tiêu chất lượng phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Nếu chi phí bỏ ra càng ít, kết quả mang lại càng nhiều thì hiệu quả kinh tế càng cao và ngược lại. Trong cuốn Kinh tế học, Paul A Samuelson có viết: “Hiệu quả tức là sử dụng một cách hữu hiệu nhất các nguồn lực của nền kinh tế để thỏa mãn nhu cầu mong muốn của con người” (Nguồn tài liệu Paul A Samuelson và Wiliam Dnordhau (1997), Kinh tế học, Lần thứ 15, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tr 125). Quan điểm này cho thấy, tác giả đánh giá hiệu quả thông qua cách sử dụng các nguồn lực kinh tế, nguồn lực phải được sử dụng để đem lại kết quả mong muốn cho con người. Tuy nhiên, quan điểm này chưa chỉ rõ cách xác định hiệu quả bằng đại lượng cụ thể nào. Cùng quan điểm này, các tác giả Nguyễn Sĩ Thịnh, Lê Sĩ Thiệp và Nguyễn Kế Tuấn cho rằng “Hiệu quả lao động xã hội được xác định bằng cách so sánh đại lượng kết quả hữu ích cuối cùng thu được với lượng chi phí lao động xã hội” (Nguồn tài liệu Nguyễn Sĩ Thịnh, Lê Sĩ Thiệp, Nguyễn Kế Tuấn (1985), Hiệu quả kinh tế trong xí nghiệp công nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội, tr.19). Theo quan điểm của các tác giả “hiệu quả kinh tế” là một phạm trù phức tạp không thể đơn thuần chỉ là kết quả của hoạt động kinh tế mà có sự phân định rạch ròi giữa “kết quả” và “hiệu quả”. Kết quả mới chỉ là biểu hiện về mặt hình thức mà hoạt động kinh tế thu được, nhưng kết quả đó được tạo ra bằng cách nào, với giá nào mới là mối quan tâm của các nhà kinh tế, nó thể hiện chất lượng của hoạt động. Vì thế, đánh giá hoạt động kinh tế không chỉ đánh giá kết quả mà còn phải đánh giá chất lượng của hoạt động đó, xem người sản xuất đã tạo ra kết quả bằng cái gì và bao nhiêu. Đối với các doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh cần phải chú trọng đến điều kiện nội tại, phát huy năng lực hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí. Do vậy, yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt được kết quả tối đa và chi phí tối thiểu. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của hiệu quả, ta cần phân biệt được hiệu quả và kết quả. Kết quả là số tuyệt đối phản ánh quy mô đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh như lợi nhuận, tổng doanh thu, tổng sản phẩm làm ra, giá trị sản xuất. Còn hiệu 2 quả là số tương đối phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt kết quả cao nhất với chi phí nguồn lực thấp nhất bỏ ra. Về bản chất, hiệu quả và kết quả khác nhau ở kết quả phản ánh mức độ, quy mô, là cái mà doanh nghiệp đạt được sau mỗi kỳ kinh doanh, có kết quả mới tính được hiệu quả. Hiệu quả và kết quả có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng lại có khái niệm khác nhau. Có thể nói, kết quả là mục tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh, còn hiệu quả là phương tiện để đạt mục tiêu đó. Bên cạnh đó có một sự thống nhất quan điểm cho rằng: Hiệu quả là một phạm trù khoa học phản ánh trình độ sử dụng các điều kiện chính trị, xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để đạt được kết quả cao nhất với lượng chi phí thấp nhất. Quan điểm này được thể hiện dưới dạng công thức sau: Hiệu quả = 1.1.2. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất chính là hiệu quả sản xuất. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với phạm trù lợi nhuận, là hiệu số giữa kết quả thu về với chi phí bỏ ra để được kết quả đó. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ tổ chứ sản xuất và quản lý của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với cơ chế thị trường, có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn, máy móc, nguyên vật liệuVì thế doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả khi sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Khi bàn về vấn đề này, các nhà kinh tế đã đưa ra rất nhiều khái niệm khác nhau: Theo nhà kinh tế học người Anh - Adam Smith: Hiệu quả là kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa. Ở đây hiệu quả đồng nhất với chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh vì cho rằng doanh thu có thể tăng do chi phí, mở rộng sử dụng các nguồn sản xuất có kết quả, có hai mức phí khác nhau thì theo quan niệm này cũng có hiệu quả (Nguồn tài liệu Mai Ngọc Cường 1999, lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB thống kê TP HCM). Quan điểm thứ hai: Hiệu quả kinh doanh là tỷ lệ giữa phần trăm tăng thêm của kết quả với tăng thêm chi phí (Nguồn tài liệu Trần Quý Liên 2001 lập, đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính). Thang Long University Library 3 Một quan điểm khác lại cho rằng: Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp dùng để lựa chọn các phương án hoặc các quyết định trong thực tiễn của con người ở mọi lĩnh vực và mọi thời điểm. Bất kỳ một quyết định nào cũng cần một phương án tốt nhất trong điều kiện cho phép là giải pháp thực hiện có cân nhắc tính toán chính xác phù hợp với sự tất yếu của quy luật khách quan trong từng điều kiện cụ thể (Nguồn tài liệu PGS PTS Nguyễn Văn Công 2005 chuyên khảo sát về báo cáo tài chính, lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, NXB tài chính HN). Từ những quan điểm khác nhau trên ta có thể đưa ra một khái niệm khái quát như sau: “Hiệu quả kinh doanh là một khái niệm phạm trù kinh tế, biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực và chi phí trong quá trình sản xuất nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. Nó là thước đo ngày càng trở nên quan trọng của tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ”. 1.1.3. Bản chất về hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực sản xuất (máy móc, thiết bị, ngu
Tài liệu liên quan