Đề tài Ứng dụng công nghệ kiềm co trong điều kiện tận dụng các thiết bị hiện có của công ty để nâng cao chất lượng khăn bông

(Bản scan) Công ty dệt may 29.3 là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trên hai ngành chính là dệt khăn bông và sản xuất hàng may mặc. Trong đó ngành dệt khăn bông là ngành sản xuát truyề thống của công ty. Ra đòì từ năm 1976 đến nay đã được 28 năm, hiện nay với hệ thống 50 nhà máy dệt ATM.

pdf109 trang | Chia sẻ: hongden | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ kiềm co trong điều kiện tận dụng các thiết bị hiện có của công ty để nâng cao chất lượng khăn bông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên