Đề tài Xây dựng web site đăng ký kinh doanh qua mạng internet

Nhà đầu tư muốn đăng ký kinh doanh có thể vào trang Web của sở kế hoạch và đầu tư, sau đó điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn được thiết kế sẳn trên trang Web, sau đó gởi đến phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được xem xét giải quyết. Sau 2 ngày mang giấy tờ có liên quan ( gồm bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan khác ) tới phòng đăng ký kinh doanh để đối chiếu. Nếu hồ sơ đã được gởi tới trước đó không hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại, còn nếu hợp lệ thì tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng một giờ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ lưu trữ hồ sơ Doanh Nghiệp để tiện quản lý sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm những thông tin sau :

ppt29 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 23/08/2013 | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng web site đăng ký kinh doanh qua mạng internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---o0o--- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG WEB SITE ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUA MẠNG INTERNET Giáo viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Đức Thuần Sinh viên thực hiện : Lê Hữu Xuân – 97S1179 Lớp : 39TH Nha trang -10/2003 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Một số công nghệ sử dụng trong chương trình. Giới thiệu đề tài Phân tích và thiết kế Giao diện và kết quả chương trình. Kết luận và đánh giá Một số cơng nghệ sử dụng trong chương trình Ứng dụng hoạt động theo mô hình Client/Server. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2000. Môi trường lập trình máy chủ ASP để giao tác giữa Client và Server. Mơ hình hoạt động của Client/Server MÔ HÌNH ỨNG DỤNG WEB QUA CÔNG NGHỆ ASP Minh hoạ : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI” XÂY DỰNG WEB SITE ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUA MẠNG INTERNET” Nhà đầu tư muốn đăng ký kinh doanh có thể vào trang Web của sở kế hoạch và đầu tư, sau đó điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn được thiết kế sẳn trên trang Web, sau đó gởi đến phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được xem xét giải quyết. Sau 2 ngày mang giấy tờ có liên quan ( gồm bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan khác ) tới phòng đăng ký kinh doanh để đối chiếu. Nếu hồ sơ đã được gởi tới trước đó không hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại, còn nếu hợp lệ thì tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng một giờ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ lưu trữ hồ sơ Doanh Nghiệp để tiện quản lý sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm những thông tin sau : + Doanh nghiệp: Một Doanh Nghiệp được quản lý các thông tin sau: Loại hình kinh doanh, tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt, địa chỉ, điện thoại, fax, email, tên ngành nghề, vốn. + Người đại diện: Một người đại diện được quản lý các thông tin sau: Ho, tên, giới tính, chức danh, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chổ ở, điện thoại, fax, email. + Văn phòng đại diện: Tên văn phòng đại diện, địa chỉ , điện thoại, fax, email, tên ngành nghề. + Chi nhánh: Tên chi nhánh, địa chỉ, điện thoại, fax, email, tên ngành nghề. + Danh sách thành viên: Mỗi thành viên của công ty sẽ được quản lý những thông tin sau: Họ, tên, ngày sinh, giơí tính, dân tộc, quốc tịch, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, chổ ở, điện thoại, fax, email, phần góp vốn, thời diểm góp vốn, ghi chú. + Loại hình: Mỗi loại hình sẽ được quản lý những thông tin sau: Mã loại hình, tên loại hình. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ + Mô hình thông lượng . + Mô hình quan niệm dữ liệu. + Mô hình tổ chức dữ liệu. + Sơ đồ chức năng hệ thống. MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG Doanh nghiệp Bộ phận quản lý hồ sơ doanh nghiệp Bộ phận xét xử lý vi phạm Trưởng phòng Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ không hợp lệ Cấp giấy phép kinh doanh Hồ sơ đã được duyệt Hồ sơ doanh nghiệp Yêu cầu xử lý vi phạm Quyết định xử lý vi phạm Thông báo quyết đinh xử lý vi phạm Báo cáo thông tin về doanh nghiệp theo định kỳ MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU DOANHNGHIỆP(Sodangkykddn, Manguoidd, Malh, Tendoanhnghiep, Tengiaodich, Tenviettat, Nguoicapgpkd, Ngaycapgpkd, Diachidn, Dienthoaidn, Faxdn,Emaildn, Tennganhnghe, Von) NGUOIDAIDIEN(Manguoidd, Ho, Ten, Gioitinh, Chucdanh, Ngaysinh, Dantoc, socmnd, Quoctich, Ngaycap, Noicap, Dcthuongtru , Choo, Dienthoai, Fax, Emailndd) CHINHANH(Sogpcn, Sodangkykddn, Manguoidd, Tenchinhanh, Diachicn, Dienthoaicn, Faxcn, Emailcn, Tennganhnghe) VANPHONGDAIDIEN(Sogpvp, Sodangkykddn, Manguoidd, Tenvp, Diachivp, Dienthoaivp, Faxvp, Emailvp, Tennganhnghe) DANHSACHTHANHVIEN(Matv, Sodangkykddn, Ho, Ten, Ngaysinh, Gioitinh, Dantoc, Quoctich, Socmnd, Ngaycap, Noicap, Dcthuongtru, Choo, Dienthoai, Fax, Email,Phangopvon, Thoidiemgop, Ghichu) LOAIHINH(Malh,Tenlh) SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG HỆ QUẢN LÝ Cập nhật hồ sơ doanh nghiệp Xử lý vi phạm Quản lý hồ sơ đăng ký kinh doanh Xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh Duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh Bổ xung vào hồ sơ doanh nghiệp Cập nhật doanh nghiệp khi có yêu cầu Cấp giấy phép kinh doanh Lập hồ sớ doanh nghiệp Nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh Mô hình tổng thể: MÔ HÌNH XỬ LÝ HỆ THỐNG Người sử dụng: XEM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐỐI THOẠI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Cấp Giấy kinh doanh Tìm kiếm QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Xem Và Kiểm Tra Cấp Quyền Truy Cập Sữa Đổi Thêm Mới Đối thoại Xoá Quản Trị Hệ Thống b. Quản trị hệ thống: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang Chủ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang doanh nghiệp trong tỉnh GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang đăng ký kinh doanh GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang đối thoại với doanh nghiệp GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang đăng ký kinh doanh DNTT GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang đăng ký kinh doanh DNTT(tt) GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang đăng ký kinh doanh DNTT(tt) GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang quản trị hệ thống GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang chủ quản trị hệ thống GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang tìm kiếm GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang cấp giấy phép kinh doanh GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH + Trang thành lập chi nhánh KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ Những kết quả đạt được: Về lý thuyết: Đã khảo sát quy trình đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo phương pháp truyền thống. Website đăng ký kinh doanh trên mạng Internet sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Về chương trình:  Đối với nhà đầu tư: -         Cho phép đăng ký theo loại hình kinh doanh và hỏi đáp với nhà quản trị  Đối với Quản trị viên: -         Cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp và thao tác dữ liệu.         Hướng phát triển đề tài: Để chương trình được hoàn thiện, thì trong chương trình nên có hệ thống email riêng, cập nhật đầy đủ luật doanh nghiệp để người sữ dụng có thể xem một cách rỏ ràng và đầy đủ. Mở rộng thêm các tính năng của các đối tượng sử dụng. Xây dựng một hệ thống máy tính liên kết từ cấp tỉnh xuống huyện. Đó sẽ là công cụ giúp cho nhà lảnh đạo của tỉnh có thể quản lý các doanh nghiệp tại địa phương một cách hiệu quả hơn. LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, bên cạnh nổ lực của bản thân tôi còn nhận được sự giúp đỡ quí báu của rất nhiều người. Tôi xin chân thành cám ơn Thầy: Nguyễn Đức Thuần và các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian Thực Tập Tốt Nghiệp và hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp. Cám ơn Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hướng dẫn, giúp đở và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực tập. Và cuối cùng tôi xin được bài tỏ lòng biết ơn đến gia đình, cũng như bạn bè đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp của mình.
Tài liệu liên quan