First international conference on development of biomedical engineering in vietnam – hcmc , july 27th 2005

Vietnam is an economically and socially dynamic country, and interest in biomedical engineering activities has grown considerably in recent years. The traditions, environment, and conditions within the country offer unique research opportunities, and the Vietnamese government and university policymakers are aware of the importance of this field. To address urgent educational and research needs in biomedical engineering a domestic and international exchange of experiences, support and collaborations in research, education and entrepreneurship in this field is needed. In January 2004, under the sponsorship of the U.S. National Science Foundation, a U.S. delegation that consisted of Biomedical Engineering professors from different universities in the United States, visited several universities and research institutions in Vietnam to assess the development of this field. The delegation enthusiastically recommended that the U.S. and international scientific communities actively develop collaborations with Vietnam in research, education and entrepreneurship. This International Conference is one of the first steps in the framework of this recommendation.

doc76 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu First international conference on development of biomedical engineering in vietnam – hcmc , july 27th 2005, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PREFACE Vietnam is an economically and socially dynamic country, and interest in biomedical engineering activities has grown considerably in recent years. The traditions, environment, and conditions within the country offer unique research opportunities, and the Vietnamese government and university policymakers are aware of the importance of this field. To address urgent educational and research needs in biomedical engineering a domestic and international exchange of experiences, support and collaborations in research, education and entrepreneurship in this field is needed. In January 2004, under the sponsorship of the U.S. National Science Foundation, a U.S. delegation that consisted of Biomedical Engineering professors from different universities in the United States, visited several universities and research institutions in Vietnam to assess the development of this field. The delegation enthusiastically recommended that the U.S. and international scientific communities actively develop collaborations with Vietnam in research, education and entrepreneurship. This International Conference is one of the first steps in the framework of this recommendation. The goal of this Conference is threefold: To give Vietnamese educators, students, researchers, administrators and policy makers the opportunity to learn about the related works and models in the U.S. and elsewhere, and to present their accomplishments To give international scholars the opportunity to learn of Biomedical Engineering activities in Vietnam for future collaborations; and to give US professional institutions (IEEE, AIMBE, etc.) opportunity to explore the possibility to establish BME chapters in Vietnam. To develop the relationship between international and local industry, and to motivate further development of BME in Vietnam. This conference intends to highlight the latest progress in research, education and entrepreneurship in biomedical engineering. The topics to be covered include: Scientific research: Medical Imaging, Regenerative Medicine, Medical Instrumentations, Healthcare Information Technology, Biomedical Ethics, Rehabilitation Engineering, Surgical Technology, Complementary and Alternative Medicine. Education models: Undergraduate and Graduate Curriculum Development (Infrastructure, Difficulties Encountered, Advantages and Disadvantages, Costs of Developments), Relationship University-Hospital-Industry, ABET Entrepreneurship: Legal Regulations (FDA); Technology Transfer Mechanisms: (SBIR, STTR), Government Research Funding institutions (NSF, NIH), Private Research Funding institutions, Venture capitalism, Professional Society: IEEE, ASME, AIMBE. Models for Vietnam: suggested solutions for Vietnam. On behalf of the organizers we would like to express our deepest thanks to our main sponsors: the National Science Foundation, especially Dr. Bill Chang; the Vietnam Education Foundation and its Executive Director Mr. Kien Pham; Dr. Phan Thanh Binh of the VN National University at Ho Chi Minh city, the Ho Chi Minh University of Technology and its Rector Prof. Phan Thi Tuoi, and Institute of Laser Technology in Hà Nội, and its director Dr. Tran Thanh Liem. Special thank goes to Prof. Bill Ditto, chair of BME department of the University of Florida. He not only supported us personally but also called on other people to help. Finally we would like to thank all of the participants whose enthusiastic responses contributed in different aspects and roles to this conference, which is a great opportunity to exchange related works and to further the development of biomedical engineering in Vietnam. Dr. NGUYEN THANH SON Prof. VO VAN TOI LỜI MỞ ĐẦU Mối quan tâm về ngành kỹ thuật y sinh ngày càng được tăng lên ở Việt nam, một đất nước đang phát triển nhanh chóng về kinh tế và xã hội trong nhiều năm gần đây. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu ở Việt nam có tiềm năng lớn và ý thức rõ ràng về việc tập trung đầu tư cho lĩnh vực công nghệ mới này đang đòi hỏi một kế hoạch phát triển bài bản. Các cơ quan chính phủ cũng như ban lãnh đạo các trường đại học cũng nhiều lần đề cập đến tầm quan trọng của ngành kỹ thuật y sinh, xúc tiến nhiều dự án hoạt động phát huy sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế. Những nhu cầu bức xúc về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh đòi hỏi một sự trao đổi toàn diện trong nước cũng như quốc tế về kinh nghiệm, hỗ trợ và hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và kinh thương trong lĩnh vực. Tháng 1 năm 2004, với sự tài trợ của tổ chức U.S. National Science Foundation, một đoàn các giáo sư danh tiếng trong ngành Kỹ thuật y sinh ở một số trường Đại học Hoa kỳ đã đến thăm một số trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt nam để tìm hiểu về sự phát triển của lĩnh vực này ở Việt nam. Sau chuyến đi, đoàn đã nhiệt tình giới thiệu và tham vấn cộng đồng khoa học Hoa kỳ và quốc tế tích cực tham gia hợp tác với Việt nam về nghiên cứu cũng như đào tạo trong lĩnh vực. Hội nghị quốc tế này cũng là một trong những hoạt động đầu tiên với tinh thần thực hiện kết quả chuyến đi đó. Mục tiêu của hội nghị tập trung vào 3 nội dung sau: Tạo điều kiện cho các nhà đào tạo, nghiên cứu, quản lý và sinh viên Việt nam tìm hiểu về các vấn đề liên quan và các mô hình đào tạo nghiên cứu cũng như tư vấn kinh thương trong ngành kỹ thuật y sinh ở Hoa kỳ. Tạo điều kiện để các giáo sư Hoa kỳ và nước ngoài tìm hiểu về sự phát triển trong lĩnh vực cụ thể ở Việt nam để xúc tiến hợp tác trong tương lai gần. Tạo sự đối thoại và phát triển mối quan hệ cần thiết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh. Nội dung của hội nghị bao gồm các chủ đề chính sau : Về thành tựu nghiên cứu khoa học trong kỹ thuật y sinh: Chẩn đoán hình ảnh y khoa, Y khoa phục hồi chức năng, Thiết bị y tế, Tin học trong y học, Đạo đức y sinh, Vật lý trị liệu, Công nghệ phẫu thuật, Hiện đại hoá trong y học cổ truyền vv… Mô hình đào tạo: Xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học ngành Kỹ thuật y sinh (cơ sở hạ tầng, trang bị phòng thí nghiệm, chi phí phát triển, thuận lợi và khó khăn…), quan hệ Trường Đại học - Bệnh viện – Doanh nghiệp, ABET Hỗ trợ kinh thương: các quy định pháp lý (FDA…), quy trình chuyển giao công nghệ (SBIR, STTR), các quỹ nghiên cứu chính phủ (NSF, NIH) và tư nhân, vốn dự án, các tổ chức chuyên môn (IEEE, ASME)… Mô hình cho Việt nam: các giải pháp đề nghị đối với ngành Kỹ thuật y sinh. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ chính cho Hội nghị: Quỹ Khoa học quốc gia Hoa kỳ, đặc biệt TS. Bill Chang; Quỹ Giáo dục Việt nam và giám đốc Phạm Trung Kiên; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và ông phó giám đốc TS. Đặng Thanh Bình; trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và bà hiệu trưởng PGS. Phan Thị Tươi; Viện Công nghệ Laser Hà nội và ông giám đốc TS. Trần Thanh Liêm. Chúng tôi đặc biệt trân trọng cảm ơn GS. Bill Ditto, chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật Y sinh trường Đại học Florida. Ông đã không những ủng hộ chúng tôi nhiệt tình về mặt cá nhân mà còn kêu gọi nhiều đồng nghiệp khác giúp đỡ. Cuối cùng chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đã nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp trên nhiều phương diện góp phần tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp. Dr. NGUYEN THANH SON Prof. VO VAN TOI Organized by: Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) and Tufts University (USA) CONFERENCE HONOR CHAIRS Professor Hoang van Phong, Minister of Science and Technology of Vietnam Professor Phan Thanh Binh, Vice President of HoChiMinh City National University, Vietnam Professor Phan Thi Tuoi, Rector of HCM University of Technology, Vietnam CONFERENCE CO-CHAIRS Dr. Nguyen Thanh Son, Vice Rector of HCM University of Technology, Vietnam Professor Vo Van Toi,Tufts University, USA ORGANIZING COMMITTEE Prof. Phan Thanh Binh, Vice President of HoChiMinh City National University, VN Prof. Nguyen Thanh Son, Vice Rector of HCM University of Technology, VN Prof. Vo Van Toi, Tufts University, USA Prof. Tran Minh Thai, Dean of Faculty of Applied Science, Chief of Laser Technology Lab, VN Dr. Tran Ngoc Liem, Center for Laser Technology, National Center for Technology Progress, VN Prof. Nguyen Ai Viet, Physics&Electronics Institute, Center of Science & Technology, VN Prof. Chu Dinh Thuy, Physics&Electronics Institute, Center of Science & Technology, VN Prof. Than Duc Hien, ITIMS Institute, Hanoi University of Technology, VN Prof. Vu Cong Lap, Center of Science and Technology, Ministry of Defense of Vietnam Dr. Nguyen The Dung, Director of HoChiMinh City Health Department, VN Prof. Nguyen Dinh Hoi, Rector of HCM City University of Medicine and Pharmacy, VN Prof. Truong Van Viet, Director of ChoRay Hospital, HCM City, VN Prof. Nguyen Quang Long, Orthopaedic Department, University of Medicine and Pharmacy, VN Prof. Hoang Dung, Head of Division of Science and Technology, HoChiMinh City National University, VN Dr. Phan Thi San Ha, Head of Division of Scientific Research and International Relations, HCM University of Technology, VN Dr. Huynh Quang Linh, Head of BME department, HCM University of Technology, VN Ing. Nguyen Viet Dung, Director of BME Center, Hanoi University of Technology, VN Dr. Phan Thanh Hai, Director of MEDIC Center, HCM City, VN Ing. Truong Hung, Director of Vietnam Medical Equipment Company, HCM City, VN SCIENTIFIC COMMITTEE Irving Bigio, Boston University, USA Caroline Cao, Tufts University, USA Dudley Childress, Northwestern University, USA Duong Thai Cong, Can Tho University, VN Duong Tan Nhut, Dalat Institute of Biology, VN Timothy Q. Duong – Emory University , USA Sergio Fantini, Tufts University, USA David Gute, Tufts University, USA Ho Huynh Thuy Duong, Vietnam National University, VN Steve Jiang, Harvard Medical School, USA David Kaplan, Tufts University, USA Charles Lin, Massachusetts General Hospital, USA Murray H. Loew, George Washington University, USA Charles Cuong Nguyen, Catholic University of America, USA Nguyen An Vinh, HCM City Association of Science and Technology, VN Nguyen Quang Long, University of Medicine and Pharmacy, VN Gordana Vunjak-Novakovic, Massachusetts Institutes of Technology, USA John Parrish, Massachusetts General Hospital, USA Phan Thanh Hai, MEDIC Center, VN Tran Minh Thai, HCM City University of Technology, VN Tran Ngoc Liem, Center for Laser Technology, National Center for Techn. Progress, VN Truong Van Viet, ChoRay Hospital, VN Vo Van Toi, Tufts University, USA Vu Cong Lap, Center of Science and Technology, Ministry of Defense of Vietnam John G. Webster, Ph.D., University of Wisconsin, USA Arthur Winston, Tufts University, USA SECRETARIAT Phan Thi San Ha, Division of Scientific Research and International Relations, HCM University of Technology, VN Huynh Quang Linh, BME Dept., HCM City University of Technology, VN Tran Thi Ngoc Dung, BME Dept., HCM City University of Technology, VN Do Thi Lan, Division of Scientific Research and International Relations, HCM University of Technology, VN Tran Anh Tu, BME Dept., HCM City University of Technology, VN Pham Thanh Tam, BME Dept., HCM City University of Technology, VN Keleigh Sanford, Tufts University, USA Sara Rushton, Tufts University, USA Đơn vị đồng tổ chức: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM (VIỆT NAM) và TRƯỜNG ĐẠI HỌC TUFTS (USA) CHỦ TỊCH DANH DỰ GS.TS. HOÀNG VĂN PHONG, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ PGS.TS. PHAN THANH BÌNH, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM PGS.TS. PHAN THỊ TƯƠI, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ TS. NGUYỄN THANH SƠN, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM GS. VÕ VĂN TỚI,Trường ĐẠI HỌC TUFTS (USA) BAN TỔ CHỨC PGS.TS. Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM TS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP.HCM GS.TS. Võ Văn Tới, Trường Đại học TUFTS, USA PGS.TS. Trần Minh Thái, Khoa Khoa học Ứng dụng, trường Đại học Bách khoa TP.HCM TS. Trần Ngọc Liêm, Trung tâm công nghệ Laser, Viện Công nghệ Ứng dụng GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Vật lý và Điện tử, Trung tâm KH & CN Việt nam PGS.TS. Chu Đình Thuý, Tổng thư ký Hội Vật lý Việt nam GS.TSKH. Thân Đức Hiền, Viện Đào tạo quốc tế về KH vật liệu, Đại học Bách khoa Hà nội PGS.TSKH. Vũ Công Lập, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bộ Quốc phòng BS. Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc sở Y tế TP.HCM GS.TS. Nguyễn Đình Hối, Hiệu trưởng trường Đại học Y dược TP.HCM BS.TS. Trương Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM GS.TS. Nguyễn Quang Long, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y dược TP.HCM PGS.TS. Hoàng Dũng, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM TS. Phan Thị San Hà, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và NCKH, Trường ĐHBK TP.HCM TS. Huỳnh Quang Linh, Chủ nhiệm Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Đại học Bách khoa TP.HCM KS. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh, Đại học Bách khoa Hà nội BS. Phan Thanh Hải, Giám đốc trung tâm chẩn đoán MEDIC KS. Trương Hùng, Giám đốc Công ty thiết bị y tế TW2 HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN Irving Bigio, Boston University, USA Caroline Cao, Tufts University, USA Dudley Childress, Northwestern University, USA Dương Thái Công, Đại học Cần Thơ, VN Dương Tấn Nhựt, Phân viện Sinh học Đàlạt, VN Timothy Q. Duong – Emory University , USA Sergio Fantini, Tufts University, USA David Gute, Tufts University, USA Hồ Huỳnh Thuỳ Dương, Đại học Quốc gia TP.HCM, VN Steve Jiang, Harvard Medical School, USA David Kaplan, Tufts University, USA Charles Lin, Massachusetts General Hospital, USA Murray H. Loew, George Washington University, USA Charles Cuong Nguyen, Catholic University of America, USA Nguyễn An Vĩnh, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM Nguyễn Quang Long, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y dược TP.HCM Gordana Vunjak-Novakovic, Massachusetts Institutes of Technology, USA John Parrish, Massachusetts General Hospital, USA Phan Thanh Hải, Trung tâm chẩn đoán MEDIC Trần Minh Thái, trường Đại học Bách khoa TP.HCM Trần Ngọc Liêm, Trung tâm công nghệ Laser, Viện Công nghệ Ứng dụng Trương Văn Việt, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM Võ Văn Tới, Trường Đại học TUFTS, USA Vũ Công Lập, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bộ Quốc phòng. John G. Webster, Ph.D., University of Wisconsin, USA Arthur Winston, Tufts University, USA BAN THƯ KÝ Phan Thị San Hà, Phòng Quan hệ quốc tế và NCKH, Trường ĐHBK TP.HCM Huỳnh Quang Linh, Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐHBK TP.HCM Trần Thị Ngọc Dung, Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐHBK TP.HCM Đỗ Thị Lan, Phòng Quan hệ quốc tế và NCKH, Trường ĐHBK TP.HCM Trần Anh Tú, Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐHBK TP.HCM Phạm Thanh Tâm, Bộ môn Vật lý Kỹ thuật Y sinh, Trường ĐHBK TP.HCM Keleigh Sanford, Tufts University, USA Sara Rushton, Tufts University, USA CONFERENCE PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Ref.No 27/07/2005 Morning (Buổi sáng): Opening (Khai mạc) 7h30 : Registration (Đăng ký đại biểu) 8h00-8:15: Co-chairs opening welcome notes 8h15-8:30: Speech of Rector Phan Thi Tuoi (HCMC University of Technology) 8h15-9:00: Speech of Minister Hoàng Văn Phong (Ministry of Science and Technology) 1 9:00-10:00 : Keynote Speaker: Don Giddens (Dean, College of Engineering, Georgia Institute of Technology Lawrence L. Gellerstedt, Jr., Chair in Bioengineering Georgia Research Alliance Eminent Scholar, US): “Biomedical Engineering in the United States: Recent History and Future Directions” (Ngành kỹ thuật y sinh học tại Mỹ: lịch sử và xu hướng trong tương lai) 10:00-10:15: Break (Giải lao) Chairs: Don Giddens William Ditto, Georgia Institute of Technology, Nguyễn Thanh Sơn (Bach Khoa tp HCM) 2 10:15-11:15 : William Ditto (University of Florida, US): “Biomedical Engineering: A 21st Century Multidisciplinary Discipline” (Công nghệ Y Sinh: Một lĩnh vực đa ngành ở thế kỷ 21) 3 11h15 – 12h00 : Bruce Wheeler (Univ. of Illinois, Urbana, US): “Starting a Bioengineering Department at the University of Illinois” (Sự thành lập bộ môn Công Nghệ Sinh Học tại đại học Illinois) 12:00-13:00: Lunch (Ăn trưa) Afternoon (Buổi chiều): Research, Education and Entrepreneurship Relations. (Quan hệ giữa nghiên cứu, đào tạo và kinh thương trong kỹ thuật y sinh) Chairs: William Ditto, University of Florida, Phan Thanh Hai, Medic Center, HCMC 4 13:00-13:30 : Huynh Quang Linh (HCM City University of Technology, VN): “Issues encountered in BME education program in HCMC University of Technology” (Một số vấn đề trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Y sinh ở trường Đại học Bách khoa TP.HCM) 5 13:30-14:00: Nguyen Duc Thuan (Hanoi University of Technology, VN): “Training and Researching in Biomedical Electronics speciality in Hanoi University of Technology” (Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) 6 14:00-14:30: Tom DeMarse (University of Florida, US): “Problem Based Learning in BME” (Phương pháp học nêu vấn đề (PBL) trong ky thuat y sinh) 7 14:30-15:15: Sheryl Prucka and Matthew Prucka (Prucka Engineering, Inc., US): “Creating Economic Growth via Entrepreneurial Routes” (Tạo ra sự phát triển kinh tế thông qua con đường kinh thương) 8 15:15-16:00 : Sun Jianguo (Vitalog Inc.US/China): “Establishing Medtech Business in US and China” (Thiết lập kinh doanh công nghệ y sinh (MedTech) ở Mỹ và Trung Quốc) 16:00-16:15: Break (Giải lao) Chairs: Tim Duong, Emory University, Tran Ngoc Liem, Trung Tam Cong Nghe Laser, Hanoi 9 16:15-17:00: Renata Mattson (US): “The Enterprise of Biomedical Engineering” (Kinh thương trong công nghệ y sinh) 10 17:00-17:45: Phan Thanh Hai (Medic Center, VN): “A Model of Venture Capitalism in BME in VN” (Một mô hình kinh thương trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh ở Việt nam) 11 17 :45-18 :30 : Kulish V.V.(Ukraine): “Free Electron Lasers – A New Approach to the Problem” (Laser electron tự do (FELs – Free electron lasers) - một hướng tiếp cận mới) Evening (Buổi tối): 18:30–18:45: Refreshment Host: Phan Thanh Binh (VNU) 12 18h45 – 20h15: Gala banquet. Guest Speaker: Arthur Winston (President of IEEE, Tufts University, US): “Enabling the Biomedical Engineering Community: The role of the Professional Association” (Phát triển cộng đồng công nghệ Y Sinh: Vai trò của một tổ chức chuyên môn – IEEE) 28/07/2005 Progress In BME Chairs: Semahat Demir (NSF & University of Memphis), Duong Tan Nhut (Dalat University) 13 8:00-8:45: David Kaplan (Tufts University, US): “New Directions in Regenerative Medicine Through Functional Tissue Engineering” (Những định hướng mới trong Y học tái tạo thông qua Công nghệ mô chức năng) 14 8:45-9:30: Sergio Fantini (Tufts University, US): “Near-infrared spectroscopy and imaging of tissues for diagnostics and functional studies” (Máy quang phổ cận hồng ngoại và sự tạo ảnh mô dành cho nghiên cứu về chẩn đoán và chức năng) 15 9:30-10:00: Tim Duong (Emory University, US): “Magnetic Resonance Imaging: research and clinical applications” (MRI: nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng) 10:00-10:15: Break (Giải lao) Chairs: David Kaplan (Tufts University), Ho Huynh Thuy Duong (VNU, tp HCM) 16 10:15-11:00: Adekunle Oloyede (Queensland University of Technology, AU): “Articular Cartilage Biomechanics – Then, Now and the Future” (Cơ y học về sụn khớp: Quá khứ, hiện tại, và tương lai) 17 11:00-11:30: Roger Tran Son Tay and Cecile Perrault (University of Florida, US): “Cellular Mechanics and Biorheology” (Cơ học tế bào và lưu biến sinh học) 18 11:30-12:00: Marie-Christine Ho Ba Tho (Université de Technologie de Compiègne, FR): “Bone and Joints Modeling with Patient Specific Geometric and Mechanical Properties Derived from Medical Image” (Mô hình hoá xương và khớp với các tính chất hình học và cơ học đặc trưng thông qua hình ảnh y khoa) 19 12:00- 12:20: L. Khanh, Le Chi Hieu et al.: “Current Developments in Biomedical Modeling” (Những phát triển hiện nay trong lĩnh vực lập mô hình sinh học) 12:20-13:15: Lunch (Ăn
Tài liệu liên quan