Kế toán, kiểm toán - Chương 5 – Phần 1: Vai trò của kế toán

CÂU CHUYỆN KẾ TOÁN NGHỀ KẾ TOÁN VAI TRÒ KẾ TOÁN

pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 30/01/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chương 5 – Phần 1: Vai trò của kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
WELCOME TO CLASS www.hoasen.edu.vn 2 CHƯƠNG 5 – PHẦN 1 VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN MÔN HỌC KỸ NĂNG HỌC TẬP CÂU CHUYỆN KẾ TOÁN NGHỀ KẾ TOÁN VAI TRÒ KẾ TOÁN NỘI DUNG CHÍNH NHU CẦU TUYỂN DỤNG www.hoasen.edu.vn 5 CÂU CHUYỆN KẾ TOÁN Hãy nghĩ đến việc mở 1 quán gì đó? Hàng ngày làm gì? Cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng làm gì? Quyết định gì nếu lời/lỗ? KẾT LUẬN??? www.hoasen.edu.vn 6 Vậy nếu bạn là kế toán của 1 doanh làm gì? nghiệp: ~ Hàng ngày bạn làm gì khi đến cơ quan? ~ Định kỳ (tháng, quý, năm), bạn làm gì? ~ Vậy sản phẩm người kế toán là gì? ~ Ai sẽ sử dụng sản phẩm của bạn? Để CÂU CHUYỆN KẾ TOÁN Giờ phải làm báo cáo theo chiến lược mới của công ty NGHỀ KẾ TOÁN LÀ GÌ? Xưa Nay Tương lai NGHỀ KẾ TOÁN •Kế toán làm việc với sổ sách, giấy, viết •Công việc tập trung chính vào hạch toán, ghi chép •Tính chất nghiệp vụ đơn giản •Phần mềm kế toán được áp dụng rộng khắp •Tầm quan trọng của phân tích, quyết định tăng lên •Tiếng Anh trở thành yêu cầu quan trọng •Phân hoá nghề nghiệp rõ ràng •Các yêu cầu cao hơn về chứng chỉ, văn bằng •Các nghiệp vụ ngày càng đa dạng và phức tạp •Tiến tới chuẩn mực quốc tế CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN 1ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 2 ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 3 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: NHÀ ĐẦU TƯ, CỔ ĐÔNG, NHÀ CUNG CẤP VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN Đối với DN CUNG CẤP THÔNG TIN ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN TÌNH HÌNH SXKD THEO DÕI CÔNG NỢ, PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG KHIẾU TỐ QUẢN LÝ ĐIỀU HÒA TÀI CHÍNH KÍCH THÍCH & ĐiỀU TIẾT HOẠT ĐỘNG KD  LÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ VAI TRÒ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC -Hạn chế thất thu thuế -Hạn chế sai lầm trong chính sách thuế Theo dõi sự phát triển của các ngành nghề sản xuất kinh doanh Thống kê và tổng hợp sự phát triển của nền kinh tế quốc gia Cơ sở để giải quyết tranh chấp về quyền lợi giữa các DN VAI TRÒ KẾ TOÁN Nhà đầu tư Cổ đông Ngân hàng Nhà Cung cấp Đối với các đối tượng khác VAI TRÒ KẾ TOÁN Người lao động 1 4 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Sử dụng nội bộ Sử dụng bên ngoài PHÂN L0ẠI KẾ TOÁN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Báo cáo tài chính Báo cáo TC: Kính lúp để xem xét DN KẾT THÚC PHẦN 1 CHÚC CÁC BẠN LUÔN MAY MẮN !!!