Kế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh – phân phối lợi nhuận

Hiểu các nguyên tắc kế toán liên quan đến ghi nhận doanh thu, chi phí Biết cách xác định kết quả kinh doanh NHTM Biết cách lập BCTC

ppt15 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 30/01/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán, kiểm toán - Chương 7: Kế toán kết quả kinh doanh – phân phối lợi nhuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH – PHÂN PHỐI LỢI NHUẬNMục tiêuHiểu các nguyên tắc kế toán liên quan đến ghi nhận doanh thu, chi phíBiết cách xác định kết quả kinh doanh NHTMBiết cách lập BCTC*Kế toán các khoản thu nhậpKế toán các khoản chi phí Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh Lập và trình bày BCTCNội dungTÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 57/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 23/11/2005 “Về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng”Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”7.1. Khái quát về TN – CP – KQKD - PPLN:Nội dungThu nhậpChi phíKết quả kinh doanhPhân phối lợi nhuậnVăn bản pháp lý liên quanChuẩn mực chungChuẩn mực số 14Quyết định 57/2013/QĐ-BTC chế độ tài chính các TCTD 7.2. Nguyên tắc kế toán:Nguyên tắc ghi nhận:Doanh thuChi phíVăn bản pháp lýChuẩn mực chungChuẩn mực số 147.3. Phương pháp kế toán:7.3.1. Tài khoản – Chứng từ sử dụng: Doanh thu trong kỳ - Điều chỉnh- Kết chuyển KQKDDoanh thu – Loại 7 DT chưa kết chuyển Chi phí trong kỳ- Giảm chi- Kết chuyển KQKDChi phí – Loại 8 CP chưa kết chuyển - Kết chuyển từ thu nhập- Chuyển lỗ- Kết chuyển từ chi phí - Chuyển lãiKQKD năm nay - 6910 Lãi trong năm- Lỗ năm trước - Phân phối LN- Nộp thuế BS- Lãi năm trước- Được hoàn thuếKQKD năm trước - 6920 Lỗ chưa xử lý Lỗ trong năm Lãi chưa phân phối7.3. Phương pháp kế toán:7.3.1. Tài khoản – Chứng từ sử dụng::,:,7.3. Phương pháp kế toán:7.3.1. Tài khoản – Chứng từ sử dụng:Chứng từ hạch toánPhiếu thu, Phiếu chi, PCK, Điện chuyển tiền, Lệnh thanh toán, Giấy nộp tiền vào NSChứng từ khácBảng kê lãi, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo KQKD7.3.2.1. Thu nhập:TK Thu nhập – 7XXTK Thích hợp – TM,TGThực thuTK Lãi phải thu - 39Lãi dự thuTK DT chờ PB - 488Lãi thu trướcPhân bổ TNTK CP khác - 89Thoái thu lãiThu lãi dự thuTK Thích hợpChênh lệch TG - 63TN CL TGĐiều chỉnh thu nhậpTK KQKD - 6910Kết chuyển thu nhập7.3. Phương pháp kế toán:TK Thích hợp – TM,TGThực chiTK Lãi phải trả - 49TK CP chờ PB - 388Lãi trả trướcTK TN khác – 7XThoái chi lãiChi lãi dự trảChênh lệch TG - 63TK Chi phí – 8XXĐiều chỉnh chi phíKết chuyển chi phíTK Thích hợpTK KQKD - 6910Lãi dự trảPhân bổ CPCP CL TG7.3.2.2. Chi phí:7.3. Phương pháp kế toán:7.3.2.3. Kết quả kinh doanh:Tại các chi nhánh:Sau khi kết chuyển thu nhập và chi phí trong kỳ:Nếu TK KQKD năm nay dư có: CN lãiNếu TK KQKD năm nay dư nợ: CN lỗ TK Điều chuyển vốn - 519TK KQKD – 6910 / 6920Chuyển lãi Chuyển lỗ7.3. Phương pháp kế toán:* Tại Hội sở:Sau khi nhận lãi / lỗ của toàn hệ thống:Nếu TK KQKD năm trước dư có: NH lãiNếu TK KQKD năm trước dư nợ: NH lỗ TKKQKD – 6910 / 6920 TK Điều chuyển vốn – 519.CNNhận lãi từ CNNhận lỗ từ CN7.3.2.3. Kết quả kinh doanh:7.3. Phương pháp kế toán:7.3.2.4. Phân phối lợi nhuận:TK Các quỹ NH – 6XXTK KQKD năm trước - 6920Trích lập các quỹ TK Khen thưởng BĐH - 469Trích khen thưởng TK Phải trả cổ tức - 469Trả cổ tức7.3. Phương pháp kế toán:Tóm tắt chương 7Nguyên tắc hạch toán thu nhập, chi phíKết chuyển và xác định kết quả kinh doanhPhân phối lợi nhuận doanh nghiệp*
Tài liệu liên quan