Luận án Bài toán nội suy và mạng nơtron RBF

(Bản scan) Trường hợp một chiều, bài toán đã được lagrange (Thế kỷ 18) nghiên cứu giải quyết khá đầy đủ nhờ dùng hàm nội suy đa thức. Cùng với sự phát triển các ứng dụng nhờ sử dụng máy tính trong nửa đầu thế kỷ 20, sự phát của lý thuyết nọi suy Spline và sóng nhỏ... đã tạo nên cơ sở lý thuyết thực tienx khá hoàn thiện cho nội suy hàm một biến

pdf124 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 15/08/2014 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Bài toán nội suy và mạng nơtron RBF, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên