Luận văn Cách sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung

Việc nghiên cứu tính ổn định nghiệm của phương trình vi phân và phương trình sai phân được nhiều người quan tâm vì nó có nhiều ứng dụng trong các ngành khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong các mô hình chuyển động cơ học và các mô hình sinh thái. Tuy nhiên để mở rộng phạm vi ứng dụng của nó nhiều hướng nghiên cứu mới của lý thuyết ổn định

pdf54 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 882 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Cách sử dụng phương pháp hàm Lyapunov dạng Razumikhin để nghiên cứu tính ổn định nghiệm của các phương trình vi phân và hệ phương trình có xung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan