Luận văn Đa thức bất khả quy

Trình bày một số kiến thức cơ sở về đa thức bất khả qua Sử dụng đa thức bất khả quy để chứng minh định lý Kronecker về sự tồn tại trường phân rã của một đã thức và chứng minh định lý của Galois về sự tồn tại của một trường hữu hạn.

pdf46 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đa thức bất khả quy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan