Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược

Yếu tố chính của Chiến lược Truyền thông: Mục tiêu  Chiến lược của các loại Truyền thông khác nhau như thế nào?  Đâu là yếu tố quan trọng nhất ?  Chiến lược truyền thông hành động khác với các chiến lược truyền thông nội bộ, ủng hộ hay hợp tác ở điểm nào?

pdf30 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược External Affairs Vice Presidency Yếu tố chính của Chiến lược Truyền thông: Mục tiêu  Chiến lược của các loại Truyền thông khác nhau như thế nào?  Đâu là yếu tố quan trọng nhất ?  Chiến lược truyền thông hành động khác với các chiến lược truyền thông nội bộ, ủng hộ hay hợp tác ở điểm nào? External Affairs Vice Presidency BỐN LOẠI TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ Đảm bảo tính hiệu qủa của luồng thông tin trong tổ chức Củng cố hiệu qủa hoạt động của tổ chức HỢP TÁC Đẩy mạnh các nhiệm vụ và các hoạt động của tổ chức với các đối tác chủ chốt Củng cố hình ảnh của tổ chức ỦNG HỘ Thuyết phục và tác động đến các chính sách và chương trình về các vấn đề cơ bản Lôi kéo các đối tượng đặc biệt để họ cam kết hoặc ủng hộ cho các vấn đề cơ bản TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN Để giúp cho các dự án/chương trình đạt được sự thay đổi đã định trước Xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, đánh giá vị trí, khuyến khích thay đổi hành vi và thay đổi xã hội External Affairs Vice Presidency Mục tiêu quản lý và mục tiêu truyền thông  Không phải tất cả mọi vấn đề đều là vấn đề truyền thông;  Mục tiêu truyền thông mô tả các hoạt động TRUYỀN THÔNG được thực hiện để hỗ trợ/thực hiện Mục tiêu Quản lý;  Các mục tiêu truyền thông cho các chương trình cải cách cụ thể của các bạn là gì? Chúng liên kết với các mục tiêu Quản lý như thế nào? External Affairs Vice Presidency Các bước cần thiết: Đặt MỤC TIÊU Vấn đề/yêu cầu Rừng bị phá hủy bởi các vụ cháy Các nguyên nhân chính Các vụ cháy rừng là do nông dân đốt nương làm rẫy Giải pháp Thuyết phục nông dân không làm lửa lây lan ra ngoài khu đất canh tác Mục tiêu quản lý Giảm nạn cháy rừng gây ra do người dân đốt nương Mục tiêu truyền thông Người nông dân áp dụng các kỹ thuật để giảm các vụ cháy rừng không kiểm soát được. External Affairs Vice Presidency Làm cho chiến lược Truyền thông hiệu quả hơn thông qua.. ĐẶT MỤC TIÊU “KHÔN KHÉO” (SMART)  Specific (Cụ thể)  Measurable (Đo lường được)  Attainable (Có thể đạt được)  Realistic (Thực tế)  Timely (Đúng lúc) External Affairs Vice Presidency MỤC TIÊU SMART Thông báo cho công chúng quan điểm về cải cách trong việc phân chia quyền lực Đến cuối năm 2008, 80% công dân có thể nhận biết được mục tiêu và lợi ích của việc cải cách trong phân quyền Thiết kế 1 trang web Chuẩn bị và khởi động 1 trang web cho khu vực tư nhân vào tháng 11/2008 External Affairs Vice Presidency Xác định mục tiêu quản lý Vấn đề/ Thách thức (Xác định) Những nguyên nhân chính (phân tích) Giải pháo (Chỉ ra) Mục tiêu quản lý Nạn phá rừng do nông dân đốt nương làm rẫy Cung cấp cho người nông dân kiến thức và đào tạo họ cách kiểm soát, chế ngự lửa Giảm nạn cháy rừng gây ra do người dân đốt nương External Affairs Vice Presidency Xác định mục tiêu Truyền thông Mục tiêu quản lý Mục tiêu truyền thông Mục tiêu Truyền thông SMART Những kết quả mong đợi Giảm nạn cháy rừng gây ra do người dân đốt nương Nâng cao kiến thức và nhận thức của người nông dân về những hậu quả tiêu cực (giả sử đây chính là nguyên nhân chính) 80% người nông dân có kiến thức và hiểu được những hậu quả tiêu cực giảm các vụ cháy rừng do sự cẩu thả External Affairs Vice Presidency Mục tiêu quản lý: _________________________ Mục tiêu truyền thông: _____________________ Đối tượng Nhận thức, kiến thức, quan điểm, hành vi Thông điệp Kênh truyền tin Các chỉ số (để đánh giá) External Affairs Vice Presidency Truyền thông chiến lược: Một công cụ quản lý để xử lý năm quyết định cơ bản: 1) Đối tượng: được nhóm lại theo quan điểm/lợi ích của họ 2) Hành vi và thái độ: cần thay đổi hành vi và thái độ 3) Thông điệp: phù hợp với các mảng đối tượng khác nhau 4) Kênh: hiệu quả với dung lượng phù hợp 5) Đánh giá: thành công/thất bại của chiến lược truyền thông External Affairs Vice Presidency ĐỐI TƯỢNG Cần hướng đến người nào? Mức độ thay đổi trước hết là gì? (nhận thức, kiến thức, quan điểm hay hành vi?) External Affairs Vice Presidency Cần thay đổi gì về hành vi? HÀNH VI External Affairs Vice Presidency THÔNG ĐIỆP Thông điệp nào sẽ phù hợp? External Affairs Vice Presidency KÊNH Kênh truyền thông nào là hiệu quả nhất để đến với đối tượng? External Affairs Vice Presidency ĐÁNH GIÁ Thành công/thất bại của chiến lược truyền thông sẽ được đo lường bằng cách nào? External Affairs Vice Presidency Đối tượng  Đối tượng hàng đầu (sơ cấp)- những người mà chương trình của ta muốn thay đổi hành vi của họ.  Đối tượng thứ cấp - những người có ảnh hưởng tới đối tượng hàng đầu khiến họ chấp nhận hoặc từ chối hành vi mà chương trình thúc đẩy.  Đối tượng thứ ba - những người ở vị trí thẩm quyền hoặc có ảnh hưởng tới một nhóm đông người. External Affairs Vice Presidency Hành vi Hành động mà ta muốn đối tượng thực hiện để giúp chương trình đạt được mục đích. External Affairs Vice Presidency Thông điệp kỹ thuật so với Thông điệp mang theo External Affairs Vice Presidency Thông điệp Là thông điệp mang theo dành cho một nhóm đối tượng cụ thể. Một thông điệp mang theo là phản ứng của đối tượng đối với thông điệp mà họ tiếp nhận CHỨ KHÔNG PHẢI thông tin mà người truyền thông đưa ra. External Affairs Vice Presidency Thông điệp mang theo . . . Thông điệp mang theo tốt:  Tập trung vào nhu cầu của đối tượng  Nhắm tới lòng tin và ý kiến của đối tượng  Nhạy cảm về văn hoá  Giải đáp được câu hỏi của đối tượng: “Điều này liên quan gì đến tôi?”  Dễ nhớ - đơn giản, tập trung và ngắn gọn External Affairs Vice Presidency Số liệu hỗ trợ Là thông tin mà người truyền thông sử dụng để thuyết phục đối tượng rằng việc chấp nhận hành vi mới đem lại lợi ích cho họ. External Affairs Vice Presidency Kênh truyền thông Các phương tiện khác nhau để chuyển tải thông tin – qua các cuộc gặp trực diện, phát thanh, truyền hình, họp nhóm, tư vấn riêng. External Affairs Vice Presidency Đánh giá Các chỉ số thể hiện thành công của hoạt động truyền thông trong việc đạt được sự thay đổi về kiến thức, thái độ, lòng tin và tập quán. External Affairs Vice Presidency Quy trình chiến lược truyền thông  Nghiên cứu/ đánh giá truyền thông  Thiết kế chiến lược truyền thông  Thực hiện  Theo dõi và đánh giá 4 GIAI ĐOẠN: External Affairs Vice Presidency Quy trình chiến lược truyền thông (2)  Các chức năng chính: Đối thoại giữa các bên liên quan và phân tích tình hình  Các công cụ chính: kiểm toán, thăm dò ý kiến, điều tra, PRCA, v.v  Kết quả chính: Đồng thuận về mục tiêu GIAI ĐOẠN: nghiên cứu/đánh giá truyền thông External Affairs Vice Presidency Quy trình chiến lược truyền thông (3) GIAI ĐOẠN: thiết kế chiến lược truyền thông – Các chức năng chính: thiết kế chiến lược để đạt được sự thay đổi – Các công cụ chính: Các công cụ lập kế hoạch – Kết quả chính: chiến lược khả thi và hiệu quả External Affairs Vice Presidency Quy trình chiến lược truyền thông (4) GIAI ĐOẠN: Thực hiện  Các chức năng chính: tiến hành các hoạt động để đạt được sự thay đổi  Các công cụ chính: các cách tiếp cận và các sản phẩm phương tiện truyền thông có liên quan  Kết quả chính: đạt được sự thay đổi như dự định External Affairs Vice Presidency Quy trình chiến lược truyền thông (5) GIAI ĐOẠN: theo dõi và đánh giá  Các chức năng chính: các chỉ số để đánh giá và tổng kết  Các công cụ chính: xác lập nguyên trạng ban đầu, điều tra, thăm dò ý kiến, PME, v.v  Các kết quả chính: tiến trình đúng hướng, bằng chứng cho thấy đã đạt được sự thay đổi Phần 5: Quy trình Truyền thông chiến lược