Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Dòng vốn quốc tế

Cán cân thanh toán quốc tế . Các dòng thương mại quốc tế Những vấn đề của thương mại quốc tế. Các yếu tố tác động đến dòng thương mại quốc tế. Điều chỉnh thâm hụt cán cân thương mại Các dòng vốn quốc tế. Các tổ chức tạo thuận tiện cho các dòng vốn quốc tế. Thương mại tác động đến giá trị của MNC như thế nào?

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Dòng vốn quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 1 CHƯƠNG 2: DÒNG VỐN QUỐC TẾ Khoa: Tài chính – Ngân hàng GV: Th.S Đoàn Thị Thu Trang BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KẾT CẤU CHƯƠNG 2 Cán cân thanh toán quốc tế . Các dòng thương mại quốc tế Những vấn đề của thương mại quốc tế. Các yếu tố tác động đến dòng thương mại quốc tế. Điều chỉnh thâm hụt cán cân thương mại Các dòng vốn quốc tế. Các tổ chức tạo thuận tiện cho các dòng vốn quốc tế. Thương mại tác động đến giá trị của MNC như thế nào? NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Cán cân thanh toán quốc tế . Các yếu tố tác động đến dòng thương mại quốc tế. Điều chỉnh thâm hụt cán cân thương mại Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 2 • Cán cân thanh toán là một bảng tóm tắt giao dịch của một quốc gia cụ thể giữa người cư trú trong nước và người cư trú nước ngoài qua một thời kỳ nhất định KHÁI NIỆM • Tài khoản vãng lai • Tài khoản vốn và tài khoản tài chính • Thay đổi trong dự trữ ngoại hối nhà nước • Mục sai số THÀNH PHẦN CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN 1.1. CÁN CÂN THANH TOÁN KHÁI NIỆM • Tài khoản vãng lai biểu thị một bảng tóm tắt các dòng chảy tiền tệ giữa một quốc gia cụ thể với tất cả các quốc gia còn lại phát sinh từ mua hàng hóa dịch vụ hoặc thu nhập trên các tài sản tài chính 1.1.1. TÀI KHOẢN VÃNG LAI THÀNH PHẦN CHÍNH • Thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ: Các khoản xuất khẩu tạo ra dòng tiền vào (+); những khoản nhập khẩu tạo ra dòng tiền ra (-) _Cán cân thương mại (Thâm hụt / thặng dư) • Các khoản thanh toán thu nhập nhân tố: nhận được từ các khoản đầu tư vào TSTC nước ngoài (+); chi trả cho các khoản đầu tư vào TSTC cho nguời nước ngoài (-) • Các khoản thanh toán chuyển giao: Các khoản viện trợ, tài trợ và quà tặng; dòng tiền vào (+); dòng tiền ra (-) 1.1.1. TÀI KHOẢN VÃNG LAI Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 3 KHÁI NIỆM • Tài khoản vốn biểu thị một bảng tóm tắt của các dòng chảy vốn là kết quả từ việc bán các tài sản giữa một quốc gia cụ thể với tất cả các quốc gia còn lại • Tài khoản vốn đã được điều chỉnh và tách ra khỏi tài khoản tài chính • Các khoản mục của tài khoản vốn tương đối nhỏ so với các khoản mục của tài khoản tài chính 1.1.2. TÀI KHOẢN VỐN VÀ TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA TÀI KHOẢN VỐN • Tài sản tài chính được chuyển qua biên giới bởi những người di cư sang : dòng tiền vào(+); dòng tiền ra (-) • Tài sản phi tài chính và phi sản xuất được chuyển qua biên giới: bán quyền sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa (+); mua quyền sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa (-) 1.1.2. TÀI KHOẢN VỐN VÀ TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH • Đầu tư trực tiếp nước ngoài: biểu thị các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài. • Đầu tư gián tiếp nước ngoài: biểu thị các giao dịch liên quan đến TSTC dài hạn (cổ phiếu, trái phiếu) • Đầu tư vốn khác: biểu thị các giao dịch liên quan đến TSTC ngắn hạn (chứng khoán của thị trường tiền tệ) THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH 1.1.2. TÀI KHOẢN VỐN VÀ TÀI KHOẢN TÀI CHÍNH Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 4 1.2. CÁC DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (SV tự đọc) Phân bổ xuất nhập khẩu của Mỹ năm 2008 Xu hướng cán cân thương mại của Mỹ (Tr 43) Tác động của cán cân thương mại thâm hụt lớn TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẤT ĐỒNG THƯƠNG MẠI 1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (SV tự đọc) Tác động của lạm phát Tác động của thu nhập quốc gia • Trợ cấp cho các nhà sản xuất • Các hạn chế đối với nhập khẩu: thuế quan, hạn ngạch • Thiếu các hạn chế lên việc vi phạm bản quyền Tác động của các chính sách của chính phủ Tác động của tỷ giá hối đoái Tác động tương tác của các yếu tố 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 5 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ • Ví dụ: Lạm phát Mỹ cao hơn lạm phát ở Anh sẽ tác động như thế nào đến cán cân thương mại của Mỹ và Anh ? Tác động của Lạm phát đến thương mại quốc tế. 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ • Ví dụ: Thu nhập quốc gia Mỹ tăng nhanh hơn ở Anh sẽ tác động như thế nào đến cán cân thương mại của Mỹ và Anh ? Tác động của Thu nhập quốc gia đến thương mại quốc tế. 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ • Ví dụ 1: Nếu Chính phủ Trung Quốc thực hiện trợ cấp cho các nhà xuất khẩu thì sẽ tác động như thế nào đến cán cân thương mại của TQ? • Ví dụ 2: Nếu Chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế thương mại như tăng thuế suất thuế nhập khẩu, giảm hạn ngạch nhập khẩu sẽ tác động như thế nào đến cán cân thương mại của TQ? • Ví dụ 3: Chính phủ TQ thiếu hạn chế lên việc vi phạm bản quyền về các hàng hóa nhập khẩu sẽ tác động như thế nào đến cán cân thương mại của TQ? Tác động của chính sách của Chính phủ đến thương mại quốc tế. Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 6 1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ • Ví dụ: • Tỷ giá hiện tại CAD/USD = 0,80 • Tỷ gia tăng lên CAD/USD = 0,90 • Tỷ giá tăng như vậy tác động như thế nào đến cán cân thương mại của Mỹ và Canada? Tác động của tỷ giá hối đoái đến thương mại quốc tế. 1.6. CÁC DÒNG VỐN QUỐC TẾ (SV tự đọc) U.S 17% Các quốc gia khác 5% Anh 11% Nhật Bản 4% Đức 8%Pháp 11% Trung Quốc 1% Châu Phi 0% Châu Mỹ La Tinh 1% Phần còn lại của châu Á 13% Phần còn lại của châu Âu 29% Phân bổ DFI vào các khu vực trong năm 2007 - 2008 • Bằng việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại => phương pháp nhằm điều chỉnh thâm hụt cán cân thương mại 1.5. ĐIỀU CHỈNH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 7 1.5. ĐIỀU CHỈNH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Giải pháp đồng nội tệ yếu có phải là giải pháp hiệu quả để điều chỉnh thâm hụt thương mại hay không? 1.5. ĐIỀU CHỈNH THÂM HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI Cạnh tranh về giá bởi các nhà đối thủ cạnh tranh Tác động của các đồng tiền yếu khác Các giao dịch đã được ký trước: Đường cong chữ J (độ trễ có thể ước tính khoản 18 tháng hoặc lâu hơn) Thương mại nội bộ 1.6. CÁC DÒNG VỐN QUỐC TẾ Các yếu tố ảnh hưởng đến DFI • Những thay đổi trong các rào cản, hạn chế • Tư nhân hóa • Tăng trưởng kinh tế tìm năng • Thuế suất thuế TNDN • Tỷ giá hối đoái Các yếu tô ảnh hưởng đến đầu tư gián tiếp nước ngoài • Thuế suất trên tiền lãi và cổ tức • Lãi suất • Tỷ giá hối đoái Tác động của các dòng vốn quốc tế (minh họa 2.8 –tr 62) • Tác động của dòng vốn quốc tế => lãi suất giảm xuống • Tác động của dòng vốn quốc tế => đầu tư kinh doanh tại mỹ tăng lên Bài giảng Tài chính Quốc tế 1/4/2016 ThS Đoàn Thị Thu Trang 8 Qũy tiền tệ quốc tế Ngân hàng thế giới Tổ chức thương mại thế giới Công ty tài chính quốc tế Hiệp hội phát triển quốc tế 1.7. CÁC TỔ CHỨC TẠO THUẬN TIỆN CHO CÁC DÒNG VỐN QUỐC TẾ (SV tự đọc) 1.8. THƯƠNG MẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC MNC NHƯ THẾ NÀO? (SV tự nghiên cứu)