Tập huấn triển khai hệ thống phần mềm quản lý thống kê giáo dục tiểu học

I. Giới thiệu II. Đăng nhập – Danh mục III. Nhập dữ liệu lên phần mềm IV. Báo cáo – Thống kê

pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn triển khai hệ thống phần mềm quản lý thống kê giáo dục tiểu học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đà Nẵng, ngày 05-06 tháng 12 năm 2013 QUẢN LÝ THỐNG KÊ GIÁO DỤC TIỂU HỌC DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM (GPE-VNEN) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM I. Giới thiệu II. Đăng nhập – Danh mục III. Nhập dữ liệu lên phần mềm IV. Báo cáo – Thống kê N Ộ I D U N G MÔ HÌNH ỨNG DỤNG Internet Firewall Internet Internet 17 3 5 9 An toàn dữ liệu TIỆN ÍCH 6 8 2 4 10 Không cần cài đặt Sử dụng mọi nơi Tích hợp nghiệp vụ Thuận lợi khai thác Quản lý thông tin Tra cứu nhanh chóng Hỗ trợ kịp thời Cập nhật kịp thời Báo cáo tự động II. Đăng nhập – Danh mục 1. Đăng nhập phần mềm 2. Danh mục năm học 3. Danh mục đơn vị hành chính 4. Danh sách đơn vị 5. Quản lý nhóm người dùng 6. Quản lý người dùng 1. Đăng nhập phần mềm (Yêu cầu máy tính có kết nối mạng Internet, sử dụng các trình duyệt web để đăng nhập) Mozilla Firefox Google Chrome ĐƯỜNG DẪN VÀO PHẦN MỀM 1. Thầy/Cô gõ chính xác đường dẫn vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web 2. Nhập đầy đủ các thông tin Tên truy nhập – Mật khẩu – Mã bảo vệ và nhấn Đăng nhập. Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT Trường TH A Trường TH B Phòng GD&ĐT Trường TH C Trường TH D QUY TRÌNH TẠO TÀI KHOẢN 2. Danh sách năm học Vào Danh mục chọn Năm học Khi người dùng vào danh mục Năm học, sẽ biết được thông tin về kỳ học, năm học hiện tại, hạn nộp báo cáo của các kỳ học tương ứng. Lưu ý:  Danh mục Năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập, các đơn vị sẽ căn cứ vào thông tin này để thực hiện.  Người dùng sẽ căn cứ vào hạn nộp báo cáo do cấp trên thiết lập để thực hiện công việc của đơn vị mình. 3. Danh đơn v ị hành chính Vào Danh mục chọn Đơn vị hành chính Người dùng vào danh mục Đơn vị hành chính để thiết lập các đơn vị hành chính theo các cấp Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã. Lưu ý:  Danh mục Đơn vị hành chính sẽ do cấp trên sẽ thêm được cho cấp dưới. Ví dụ: Cấp Bộ GD&ĐT sẽ thêm được Tỉnh/TP, Cấp Sở GD&ĐT sẽ thêm được Quận/Huyện  Căn cứ vào danh mục các Đơn vị hành chính này sẽ thêm được các tài khoản tương ứng của các đơn vị cấp dưới. 4. Danh sách đơn v ị CẤP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bước 1: Tạo danh mục Quận/Huyện Bước 2: Vào Danh mục chọn Đơn vị để tạo tài khoản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo CẤP PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Bước 1: Tạo danh mục Xã/phường Bước 2: Vào Danh mục chọn Đơn vị để tạo tài khoản cho các trường Tiểu học Khi cấp trên tạo xong 1 đơn vị trực thuộc, đồng nghĩa với việc đã cấp cho đơn vị đó 1 tài khoản có quyền đăng nhập cao nhất. Mật khẩu mặc định là: 123456 GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN Tài khoản cấp Sở GD&ĐT: tentinhvietlien Ví dụ: Hà Nội / hanoi Hòa Bình / hoabinh Yên Bái / yenbai Tài khoản cấp Phòng GD&ĐT: tentinh.tenhuyenvietlien Ví dụ: Phòng GD&ĐT Ba Đình / hanoi.badinh Phòng GD&ĐT Phú Xuyên / hanoi.phuxuyen Phòng GD&ĐT Ba Vì / hanoi.bavi Tài khoản cấp Trường: tentinhviettat.tenhuyenviettat.tentruongvietlien Ví dụ: Trường TH Mai Dịch, Cầu Giấy / hn.cg.thmaidich Trường TH Quốc Oai, Quốc Oai / hn.qo.thquocoai Trường TH Trung Tú, Ứng Hòa / hn.uh.trungtu 5. Tạo nhóm người dùng Vào Hệ thống chọn Nhóm người dùng Lưu ý:  Nhóm người dùng được tạo ra để phân những người dùng vào từng nhóm  Tài khoản thuộc nhóm người dùng nào, chỉ được thực hiện những thao tác mà nhóm đó quy định. 6. Tạo danh sách người dùng Vào Hệ thống chọn Quản lý người dùng Lưu ý:  Sau khi đã tạo Nhóm người dùng thành công, tài khoản quản trị của đơn vị sẽ tạo ra Người dùng và đưa vào từng Nhóm vừa tạo.  Người dùng được đưa vào nhóm nào, chỉ được phép thao tác các chức năng mà nhóm đó quy định. III. Nhập dữ liệu vào phần mềm 1. Nhập dữ liệu đầu năm 2. Nhập dữ liệu giữa năm 3. Nhập dữ liệu cuối năm 1. Nhập dữ l iệu đầu năm - Copy dữ liệu năm cũ: Người dùng sẽ thực hiện chức năng này để Copy dữ liệu từ năm trước, sau đó có thể chỉnh sửa lại những thông tin đã thay đổi đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. - Nhập dữ liệu từ Excel: Người dùng sẽ thực hiện 2 thao tác sau để nhập dữ liệu lên phần mềm:  Bước 1: Vào Tải file Excel mẫu về để có file mẫu nhập liệu.  Bước 2: Vào Chọn file để chọn file excel dữ liệu sau đó nhấp chuột vào Tải dữ liệu lên để cập nhật lên phần mềm. - Gửi báo cáo: Thực hiện thao tác này, các đơn vị sẽ gửi dữ liệu lên cấp trên. 2. Nhập dữ l iệu g iữa năm - Nhập dữ liệu từ Excel: Người dùng sẽ thực hiện 2 thao tác sau để nhập dữ liệu lên phần mềm:  Bước 1: Vào Tải file Excel mẫu về để có file mẫu nhập liệu.  Bước 2: Vào Chọn file để chọn file excel dữ liệu sau đó nhấp chuột vào Tải dữ liệu lên để cập nhật lên phần mềm. - Gửi báo cáo: Thực hiện thao tác này, các đơn vị sẽ gửi dữ liệu lên cấp trên. 3. Nhập dữ l iệu cuối năm - Nhập dữ liệu từ Excel: Người dùng sẽ thực hiện 2 thao tác sau để nhập dữ liệu lên phần mềm:  Bước 1: Vào Tải file Excel mẫu về để có file mẫu nhập liệu.  Bước 2: Vào Chọn file để chọn file excel dữ liệu sau đó nhấp chuột vào Tải dữ liệu lên để cập nhật lên phần mềm. - Gửi báo cáo: Thực hiện thao tác này, các đơn vị sẽ gửi dữ liệu lên cấp trên. IV. Hệ thống Báo cáo – Thống kê 1. Báo cáo đơn vị 2. Báo cáo đầu năm 3. Báo cáo giữa năm 4. Báo cáo cuối năm 1. Báo cáo đơn v ị - Mục đích: Từ cấp Phòng GD&ĐT trở lên, sẽ hiển thị chức năng Báo cáo đơn vị, khi chọn thực hiện thao tác này, cấp quản lý sẽ hiển thị thông tin dữ liệu của các đơn vị cấp dưới. - Thực hiện: Vào Báo cáo đơn vị, cấp quản lý sẽ biết được cấp dưới đã gửi dữ liệu hay chưa, thời điểm gửi và có thể tải dữ liệu của đơn vị cấp dưới về. Lưu ý: Dữ liệu sẽ được tự động cập nhật vào báo cáo ngay khi cấp dưới nhấp chuột vào Gửi báo cáo. 2. Báo cáo đầu năm Khi muốn xem báo cáo đầu năm người dùng thuộc các cấp sẽ chọn Báo cáo đầu năm, phần mềm sẽ hiển thị ra các báo cáo tương ứng với thao tác vừa chọn: Tổng hợp đầu năm Mô hình VNEN: Bao gồm VNEN trong dự án, VNEN ngoài dự án và báo cáo Tổng hợp Mô hình ngoài VNEN: Các đơn vị trường theo SEQAP và trường thường. Lưu ý: Tất cả các báo cáo đều được tự động cập nhật ngay khi cấp dưới nhập dữ liệu vào phần mềm. 3. Báo cáo g iữa năm Khi muốn xem báo cáo giữa năm người dùng thuộc các cấp sẽ chọn Báo cáo đầu năm, phần mềm sẽ hiển thị ra các báo cáo tương ứng với thao tác vừa chọn: Mô hình VNEN: Bao gồm VNEN trong dự án, VNEN ngoài dự án và báo cáo Tổng hợp Mô hình ngoài VNEN: Các đơn vị Trường theo SEQAP, Trường thường và Báo cáo Tổng hợp. Lưu ý: Tất cả các báo cáo đều được tự động cập nhật ngay khi cấp dưới nhập dữ liệu vào phần mềm. 4. Báo cáo cuối năm Khi muốn xem báo cáo cuối năm người dùng thuộc các cấp sẽ chọn Báo cáo đầu năm, phần mềm sẽ hiển thị ra các báo cáo tương ứng với thao tác vừa chọn: Mô hình VNEN: Bao gồm VNEN trong dự án, VNEN ngoài dự án và báo cáo Tổng hợp Mô hình ngoài VNEN: Các đơn vị Trường theo SEQAP, Trường thường và Báo cáo Tổng hợp. Lưu ý: Tất cả các báo cáo đều được tự động cập nhật ngay khi cấp dưới nhập dữ liệu vào phần mềm. Tổng đài: 19006038 THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG Email: hotro@vietec.com.vn Hotline: 0984361476 - 0912230820
Tài liệu liên quan