Tiểu luận Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”

doc14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 14/08/2013 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan