Tiểu luận Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường

Trước đây, trong thời kỳ phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp, thị trường tài chính là một khái niệm chỉ bó hẹp ở việc điều chuyển tiền tệ giữa Nhà nước và các DNNN và giữa các ngân hàng quốc doanh với nhau theo chỉ đạo chủ quan của các cơ quan quản lý nhà nước. Khi chuyển sang phát triển kinh tế thị trường, khái niệm về thị trường tài chính trở nên quá mới mẻ và vô cùng cần thiết trong việc điều hành và phát triển kinh tế nhiều thành phần, thị trường tài chính là cầu nối quan trọng là mối liên kết chặt chẽ các quan hệ tài chính trên thị trường, từ đó các đối tượng kinh tế có sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong sự phát triển bền vững. Hiện nay, việc phát triển thị trường tài chính là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước nhằm huy động tối đa các nguồn lực tài chính phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, do vậy làm rõ vai trò của thị trường tài chính đối với sự phát triển kinh tế mang ý nghĩa quan trọng trong hoạch định chính sách cũng như trong các quan hệ kinh tế – xã hội theo phương hướng đã định. Do trình độ có hạn, vừa học vừa viết tiểu luận nên còn nhiều thiếu sót, kính mong thầy cô giúp đỡ để tiểu luận được hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn! Ngoài lời mở đầu, tiểu luận gồm có ba phần: Phần thứ nhất : Khái niệm về thị trường tài chính. Phần thứ hai : Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường. Phần thứ ba : Kết luận

doc16 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 697 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan