Vai trò của hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG CHÍNH • Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, • Một số kinh nghiệm.

pdf16 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 12/02/2019 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THS. HUỲNH THÀNH LẬP PHÓ CT HĐND TP.HCM PHÓ ĐOÀN ĐBQH TP.HCM NỘI DUNG CHÍNH • Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, • Một số kinh nghiệm. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND  Đặt vấn đề -HP đã quy định HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và UBND do HĐND bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân =>trong thực tiễn HĐND chưa thật sự có đủ khả năng để giám sát các hoạt động của UBND =>mối quan hệ giữa 2 cơ quan chưa thể hiện đúng tính chất quan hệ giữa cơ quan quyền lực và cơ quan chấp hành =>Nhiều nơi hoạt động của HĐND còn mang tính hình thức, hoạt động GS đôi lúc chỉ là hoạt động tìm hiểu, làm rõ nội dung hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)  Giám sát là gì ?  Là quá trình cơ quan được quyền GS theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự Giám sát.  GS là 1 trong những chức năng quan trọng của HĐND -> Chương III Luật tổ chức HĐND và UBND quy định hoạt động GS của HĐND, TT HĐND, các Ban của HĐND và ĐB HĐND =>Để nâng cao hiệu quả GS của HĐND, Luật quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong hoạt động GS VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)  Các hình thức GS của HĐND -Xem xét báo cáo -Xem xét việc trả lời chất vấn -Xem xét văn bản quy phạm pháp luật -Thành lập Đoàn GS -Bỏ phiếu tín nhiệm *Các điều khoản quy định, trình tự cho từng hình thức GS Đ.60, Đ.61, Đ.63, Đ.65 => tất cả được quy định rõ trong Luật nhưng thực tiễn trong hoạt động GS cũng còn nhiều khó khăn và thách thức đòi hỏi sự kiên quyết làm đúng như luật định HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  1- Thành phố HCM và hoạt động giám sát +TP. rộng hơn 2.000km2, dân số 6.117 tr. người, chiếm 6,8% so với cả nước (có 1.7 triệu người dân nhập cư ) +Thực trạng KTXH và nâng cao năng lực quản lý của chính quyền TP. => thách thức trong quá trình phát triển của TP. +Tập trung đổi mới quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực (quản lý quy hoạch, đầu tư, nhà đất và xây dựng, thu chi ngân sách,phân cấp quyền hạn, trách nhiệm cho chính quyền các cấp .)  Nhiệm vụ GS của HĐND TP.là công việc nặng nê, phức tạp GS để thúc đẩy KTXH phát triển HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT) Tại sao phải chọn vấn đề giám sát ? + Vấn đề mà cử tri thấy bức xúc nhất, có tác động tới sự phát triển kinh tế xã hội và sự ổn định của địa phương (những vấn đề này cơ quan thụng tin đại chỳng lờn tiếng, cỏc nhúm lợi ớch khỏc nhau cũng nờu vấn đề ) + Thu thập thông tin từ nhiêu nguồn khác nhau và chon lọc thông tin để thống nhất nội dung cần giám sát  Thống nhất chọn nội dung GS : Đầu tư xõy dựng cơ bản => Lập kế hoạch giám sát HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)  2- Tình hình chung về đầu tư xây dựng cơ bản + Đầu tư XDCB bằng vốn ngân sách của TP. rất lớn Năm 2003 vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, tăng 52,6% so năm 02 Năm 2004 là 10.500 tỷ đồng, tăng 63,1% so với năm 03 Năm 2005 tổng vốn đề nghị trên 17.000 tỷ, nhưng ngân sách chỉ cân đối 11.500 tỷ (nguồn ngân sách chỉ đảm bảo 4.388 tỷ, còn lại cân đối từ nguồn phát hành trái phiếu, bán quyền sử dụng đất) HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT) 3- Hoạt động giám sát về đầu tư xây dựng cơ bản +Căn cứ NQ giám sát năm 2005 =>TT HĐND giao Ban KTNS lên kế hoạch và thành lập Đoàn GS (+QĐ Đoàn GS do TB KTNS ký + trước khi tiến hành GS mời các Viện Trường, các chuyên gia am hiểu lĩnh vực này góp ý kế hoạch cho Đoàn .) +Chọn 2 Sở để GS nội dung đầu tư XDCB, vì có số vốn lớn . ->Sở GTCC : 2004 có 373 DA, Tổng số vốn 3,149 tỷ đồng 2005 có 152 DA, Tổng số vốn 2,353,478 tỷ -> Sở GD-ĐT: 2004 giáo 400 DA, Tổng số vốn 773,883 tỷ đồng 2005 giao 166 DA, Tổng số vốn 1.000.989 tỷ đồng HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)  TP. Tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm : giao thông, thoát nước, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, nhà ở, chương trình mục tiêu 3 giảm • Nhiều DA đầu tư lớn theo quy hoạch => 2 khu chế xuất, 10 khu CN, khu CN cao (có khu CN thu hút trên 40 vạn CN). Để đỏp ứng nhu cầu chi đầu tư xõy dựng phải trờn 17.000 tỷ đồng. =>Ngõn sỏch chỉ để lại 29%, bố trớ cho xõy dựng cơ bản -> 4.388 tỷ. TP. Phải tạo nguồn lực từ xó hội để cú đủ vốn đầu tư đảm bảo cho sự phỏt triển HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT) =>Để GS, Đoàn đã làm việc 2 ngành trên và tổ chức 31 cuộc khảo sát, thi sát thực địa 18 đơn vị. *Các sở-ngành : KH và ĐT, TC, Kho bạc NN, XD, Quy hoạch kiến trúc, *Các Cty : PT và KD nhà thuộc Tỏng Cty địa ốc SG,Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Cổ phần TM Hốc Môn, Ban quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền, *UBND các quận, huyện : 6,11,Bình Tân, Bình Chánh, *Khối Trường học : 6 trường (TH, THCS,THPT ) *Các DA Khu CN, chung cư, kho bãi và cầu đường :11 công trình HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT)  4- Xử lý sau giám sát -Sau mỗi cuộc GS, khảo sát đều có báo cáo kết quả, nêu ý kiến, kiến nghị của Đoàn GS và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền => đề nghị xem xét gải quyết và tháo gỡ những tồn đọng Kết quả : +Hạng mục cống hộp, công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 15, không đạt tiêu chuẩn phải làm lại, +Chung cư Bình Trưng Đông, Cty Phát triển kinh doanh nhà phải sửa chửa & hoàn thiện hệ thống nước phục vụ nhân dân +Đường Tân Hoà Đông(Q.6) tập trung thi công đưa vào phục vụ nhân dân trước tết, nhiều công trình khác cũng được tiến hành nhanh chóng và có chất lượng HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND (TT) +Về 254 DA đã hoàn thành từ 1997 đến nay chưa quyết toán còn tồn đọng 1.453.369 tỷ tiếp tục kiểm tra và xử lý trong thời gian sớm nhất +Lãnh đạo UBND TP. Và các sở ngành đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ thi công. Có những vấn đề khá phức tạp CT Uỷ ban đề nghị thanh tra làm rõ và báo cáo kết quả với HĐND TP. +Thanh tra nhiều công trình phát hiện sai phạm thu hồi cho NS tiền thất thoát, chấn chỉnh sai phạm trong đầu tư. Tổ chức 62 đoàn thanh tra, 84 DA với tổng số vốn 2.054,2 tỷ, phát hiện 29/84 DA sai phạm tài chính 40.862 tỷ đồng MỘT SỐ KINH NGHIỆM  Chọn chuyên đề phù hợp với nhu cầu thực tiễn đặt ra, phự hợp thời gian và tớnh thực thi với hiệu quả cao,  Phải tiến hành cặp nhật thông tin, tổng hợp thông tin và bổ sung đầy đủ cỏc tư liệu cần thiết liờn quan đến nội dung giỏm sỏt,  Cú sự thống nhất cao trong Đoàn GS, cựng những ý kiến đó tham khỏo với cỏc thành phần liờn quan và những nhà nghiờn cứu qủan lý cú nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Đoàn GS tiến hành giỏm sỏt MỘT SỐ KINH NGHIỆM (TT)  Hỡnh thức giám sát phải đa dạng, đa chiều, phối hợp cả thu thập thông tin, phân tích thông tin, đánh giá và nêu kiến nghị, giải pháp ( kể cả ý kiến của cử tri, dư luận xã hội) trong quá trinh tiến hành giám sát;  Kiểm tra cỏc kiến nghị, theo dõi việc tiếp thụ cỏc kiến nghị của Đoàn về mức độ giải quyết của cỏc cơ quan hữu quan.  UBND TP. Đó cú CT số 11-UBND thanh tra cỏc cụng trỡnh XDCB, hiện Thanh tra TP. Và cỏc sở chuyờn ngành đang trong quỏ trỡnh triển khai Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị đại biểu