200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán

Câu 1: RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu để: a. Mua CP b. Bán CP c. Không mua bán gì cả vì TT đang biến động Câu 2: Người X có mức ngại rủi ro là A = 3 và Y có mức ngại rủi ro A = 5 vậy: a. X có mức bù rủi ro cao hơn Y b. Y có mức bù rủi ro cao hơn X c. Không thể so sánh được. Câu 3: Ngân hàng bạn công bố lãi suất gửi tiết kiệm trả trước là 10%/năm, ls này tương đương với lói suất trả sau là: a. 11% b. 11,1% c. 21% d. không phương án nào đúng Câu 4: Một điểm A của 1 chứng khoán nằm phía trên đường thị trường chứng khoán SML thì điểm này biểu thị: a. TT đánh giá cao A b. TT đánh giá thấp A c. Không thể dùng để biết TT đánh giá như thế nào về A từ thông tin trên.

doc123 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan