500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động công ty c. Được quyền bầu cử tại đại hội cổ đông d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 10 USD, có lãi suất danh nghĩa 6% / năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: a. 60 USD b. 600 USD c. 570 USD d. 500 USD

pdf109 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 2012 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan