Bài giảng điều khiển số

•Hệthống điều khiển liên tục: tất cảcác tín hiệu truyền trong hệthống đều là các tín hiệu liên tục. •Hệthống điều khiển số: có ít nhất một tín hiệu truyền trong hệthống là tín hiệu xung, số

pdf107 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng điều khiển số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C3.pdf
  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C1-C2.pdf
  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C4.pdf
  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C5.pdf
  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C6.pdf
  • pdfBai%20giang%20DK%20so%20C7.pdf
  • pdfBang%20bien%20doi%20Laplace%20va%20Z.pdf
Tài liệu liên quan