Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia

Thế kỷ 16, F.Quesnay (phái Trọng nông): Sản xuất là tạo ra "sản lượng thuần tăng" Sản lượng tăng thêm so với lượng nguyên liệu ban đầu. Nông nghiệp là ngành sản xuất, các ngành khác không có khả năng sản xuất. Sản lượng quốc gia là phần sản lượng thuần tăng của nông nghiệp

pdf56 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đo lường sản lượng quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan