Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 1: Tổng quan về giao tiếp - Lê Ngọc Thắng

(Bản scan) TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP I. ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP. | • Martin P. Andelem (1950): “Giao tiếp là quá trình, qua đó chúng ta hiểu được người khác và làm cho người khác hiểu chúng ta”. MPDF (2004): “Giao tiếp là việc trao đổi thông tin giữa những con người và thường dẫn đến hành động”.

pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 1: Tổng quan về giao tiếp - Lê Ngọc Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan