Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

• Vai trò của kỹ năng nghe: _ Con người dùng 42% trong tổng số thời gian giao tiếp | cho việc nghe. (Tory. Rankin) _Lắng nghe hiệu quả đem lại nhiều lợi ích trong giao tiếp: + Thỏa mãn nhu cầu của người nói. + Thu thập được nhiều thông tin. + Nghe hiệu quả giúp cho con người thu được đầy đủ thông tin một cách chính xác và đầy đủ, đó là cơ sở dữ liệu để làm việc hiệu quả hơn. + Hạn chế những sai lầm trong giao tiếp. + Giúp giải quyết được nhiều vấn đề. _Kỹ năng nghe hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất tạo | nên sự thành công trong giao tiếp.

pdf55 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan