Bài giảng Kỹ thuật phản ứng - Hồ Văn Sơn

1. Phân loại phản ứng > Phân loại theo cơ chế: phản ứng đơn giản và | phản ứng phức tạp. > Phân loại theo số pha: phản ứng đồng thể và dị thể. - Phân loại theo phương thức làm việc: phản ứng theo phương thức gián đoạn, liên tục, bán liên tục. - Phân loại theo chế độ nhiệt: phản ứng đẳng nhiệt, | đoạn nhiệt và đa biến nhiệt. Trong kỹ thuật phản ứng ta quan tâm đến số pha và thành phần xúc tác trong hệ thường chia phản ứng thành đồng thể và dị thể có xúc tác hoặc không xúc tác

pdf273 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật phản ứng - Hồ Văn Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên