Bài giảng Lãnh đạo mới về chất

Sự phát triển của tổ chức bị ảnh hưởng mạnh bởi môi trường kinh doanh. Để tồn tại và phát triển buộc các doanh nghiệp phải luôn thay đổi và thích ứng với môi trường tổ chức. Sự thay đổi có thể thuộc 1 trong 3 dạng: (1) Thay đổi phát triển; (2) Thay đổi chuyển dạng; (3) Thay đổi về chất.

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lãnh đạo mới về chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lãnh đạo mới về chất Sự phát triển của tổ chức bị ảnh hưởng mạnh bởi môi trường kinh doanh. Để tồn tại và phát triển buộc các doanh nghiệp phải luôn thay đổi và thích ứng với môi trường tổ chức. Sự thay đổi có thể thuộc 1 trong 3 dạng: (1) Thay đổi phát triển; (2) Thay đổi chuyển dạng; (3) Thay đổi về chất. Thay đổi phát triển: Là sự hoàn thiện từ từ, từng bước các kỹ năng phương pháp giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Những thay đổi này giúp tăng năng suất lao động của cá nhân, giảm xung đột, hoàn thiện thông tin. Thay đổi phát triển dẫn tới sự hoàn thiện những cái đang có hơn la tạo ra những cái mới. Thay đổi chuyển dạng Là sự thay đổi chậm chạp từ tình trạng cũ sang tình trạng mới. Dạng thay đổi này gồm những quá trình mới, những hoạt động mới, sản phẩm mới và cấu trúc tổ chức mới. Thay đổi căn bản về chất: Dạng thay đổi này là dạng thay đổi to lớn nhất, thể hiện bởi việc nhận thức lại những sứ mạng, mục tiêu, sản phẩm, lãnh đạo hoặc cấu trúc tổ chức. Dạng thay đổi này thường bắt đầu do những thay đổi to lớn trong phương thức hoạt động trong một ngành. Thay đổi phương thức trong 1 ngành ảnh hưởng tới tất cả các tổ chức trong ngành đó. Các tổ chức không nhận dạng ra những thay đổi này thường bị đẩy tới những thay đổi căn bản, thay đổi về chất. Lãnh đạo mới về chất Là quá trình ảnh hưởng đến thái độ của các thành viên tổ chức để tạo ra sự tích cực nhiệt tình với sứ mạng mục tiêu của tổ chức. Người lãnh đạo mới về chất không hài lòng với tình trạng hiện tại, luôn tìm kiếm nhận dạng những nhu cầu để tạo ra sức sống cho tổ chức. Trong lý luận lãnh đạo, các nhà lý luận sử dụng hai thuật ngữ khác nhau để diễn đạt quan điểm mới này: Lãnh đạo hấp dẫn và lãnh đạo mới về chất. Các thuyết về lãnh đạo hấp dẫn Những phẩm chất có thể tạo ra nguồn cảm hứng , sức lôi cuốn, hấp dẫn. Sức hấp dẫn là kết quả của các phẩm chất và những hành vi của người lãnh đạo. Các thuyết lãnh đạo: Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của House Sự mở rộng thuyết của House bởi Bass Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và kanungo Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của House: House cho rằng lãnh đạo lôi cuốn gồm những phẩm chất , đặc tính có thể kiểm chứng, thấy được, không phải truyền thuyết hoặc huyền thoại. House cho rằng người lãnh đạo cuốn hút được xác định bởi các điểm sau: - Người dưới quyền tin rằng niềm tin của người lãnh đạo là đúng đắn Sự tương đồng giữa niềm tin người dưới quyền và người lãnh đạo. Sự chấp chận không điều kiện của người dưới quyền với người lãnh đạo. Tình cảm quý trọng yêu thương của người dưới quyền với người lãnh đạo. Sẵn lòng tuân thủ người lãnh đạo. Gắn bó của người dưới quyền với sứ mạng và mục tiêu của tổ chức. Người dưới quyền nâng cao những mục tiêu thực hiện. Người dưới quyền tin tưởng vào khả năng đóng góp vào sự thành công của tổ chức. Những người lãnh đạo hấp dẫn là người có nhu cầu quyền lực mạnh, và có một niềm tin vững chắc vào những ý tưởng niềm tin của họ Người lãnh đạo hấp dẫn thường hành động theo cách tạo ra cho người dưới quyền những ấn tượng rằng người lãnh đạo có năng lực và thành công. Người lãnh đạo hấp dẫn thể hiện một cách rõ ràng những mục tiêu lý tưởng liên quan đến sứ mạng của tổ chức và gắn nó với những giá trị cốt lõi, nguồn cảm hứng của những người dưới quyền Người lãnh đạo hấp dẫn thường làm gương bằng những hành động mẫu mự của mình cho những người dưới quyền noi theo. Người lãnh đạo hấp dẫn thể hiện những mong đợi cao ở những người dưới quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ và tin tưởng người dưới quyền. Người lãnh đạo hấp dẫn thường hành động theo cách thức khơi dậy những động cơ có liên quan tới sứ mạng của nhóm, tổ chức. Sự mở rộng thuyết House bởi Bass: Bass (1985) mở rộng quan điểm của House cho rằng những người lãnh đạo hấp dẫn không chỉ tạo ra niềm tin của người quyền mà người dưới quyền còn tôn sùng và coi người lãnh đạo như 1 anh hùng, như 1 biểu tượng tinh thần. Người lãnh đạo hấp dẫn thường nổi lên khi tổ chức gặp khó khăn. Sự hấp dẫn được cổ vũ khi quyền lực chính thức không cho phép giải quyết khủng hoảng. Thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungo: Sức hấp dẫn phụ thuộc vào một số yếu tố mang tính quy kết (suy diễn) của người dưới quyền với người lãnh đạo. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quy kết: Tầm nhìn: sức hấp dẫn cho những người có tầm nhìn Hy sinh vì lợi ích của người dưới quyền Sử dụng những chiến lược độc đáo Đánh giá đúng tình huống Sự tỉnh ngộ của người dưới quyền Tự tin trong giao tiếp và thông tin Sử dụng quyền lực cá nhân Các thuyết về lãnh đạo mới về chất Thuyết lãnh đạo mới về chất của Burns Thuyết lãnh đạo mới về chất của Bass Thuyết lãnh đạo mới về chất của Burns Burn (1978): ” những người lãnh và những người dưới quyền tác động lẫn nhau làm tăng lên những mức độ của đạo đức và động viên”. ” Người lãnh đạo mới về chất là người thách thức những người dưới quyền thực hiện những nhiệm vụ không được quy định.” Lãnh đạo nghiệp vụ Lãnh đạo mới về chất Phần thưởng: Đảm bảo phần thưởng cho các nỗ lực. Hấp dẫn : Đưa ra các tầm nhìn mới, các ý nghĩa về sứ mạng hoạt động. Quản lý bằng ngoại lệ (chủ động): Chủ động theo dõi sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn, qui định để điều chỉnh phù hợp. Nguồn cảm hứng: Truyền đến người lãnh đạo những mong đợi, tạo cảm hứng cho người dưới quyền. Lãnh đạo nghiệp vụ Lãnh đạo mới về chất Quản lý bằng ngoại lệ (thụ động): can thiệp khi các tiêu chuẩn không đạt được. Khuyến khích thông minh: Động viên sự thông minh, sự hợp lý, giải quyết vấn đề một cách cẩn thận. Tự do: Người lãnh đạo tránh ra những mệnh lệnh chỉ thị cho người dưới quyền. Quan tâm đến từng cá nhân: tạo sự kem cặp, chú ý, khuyên nhủ. Câu hỏi kiểm tra: Những phẩm chất và kỹ năng mà anh chị mong muốn phải có ở người lãnh đạo. Tại sao những phẩm chất và kỹ năng này quan trọng? Thuyết lãnh đạo mới về chất của Bass: Bass (1985) định nghĩa người lãnh đạo mới về chất trên sự ảnh hưởng của người lãnh đạo với người dưới quyền Người lãnh đạo thay đổi những người dưới quyền bằng cách: Làm cho họ nhận rõ tầm quan trọng và giá trị của những kết cục. Thúc đẩy họ vượt qua lợi ích cá nhân để đạt mục tiêu cao cả của tổ chức. Khơi dậy những nhu cầu cấp cao của họ.