Bài giảng Lý thuyết dạy học môn Toán 2 - Chương mở đầu: Giới thiệu học phần Lý luận dạy học môn Toán 2 - Tăng Minh Dũng

Giới thiệu chung • Số tín chỉ: 4 tín chỉ • Địa điểm: ADV • Thời gian: 7h-11h30 3Mục tiêu • Tìm hiểu các nội dung tri thức toán trong chương trình THPT • Vận dụng các quan điểm cơ bản của Lý luận dạy học môn toán 1 vào việc dạy học những vấn đề cụ thể trong chương trình THPT

pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết dạy học môn Toán 2 - Chương mở đầu: Giới thiệu học phần Lý luận dạy học môn Toán 2 - Tăng Minh Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu học phần Lý luận dạy học môn toán 2 Tăng Minh Dũng Khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dungtm@hcmup.edu.vn Nội dung trình bày • Giới thiệu chung • Mục tiêu • Nội dung • Phương pháp • Tài liệu tham khảo 2 Giới thiệu chung • Số tín chỉ: 4 tín chỉ • Địa điểm: ADV • Thời gian: 7h-11h30 3 Mục tiêu • Tìm hiểu các nội dung tri thức toán trong chương trình THPT • Vận dụng các quan điểm cơ bản của Lý luận dạy học môn toán 1 vào việc dạy học những vấn đề cụ thể trong chương trình THPT 4 Nội dung • Đại số - Giải tích • Các tập hợp số • Tính toán số/đại số • Phương trình • Hàm số • Xác suất • Đồ thị thống kê/Các tham số đặc trưng của mẫu số liệu • Giới hạn/Liên tục/Đạo hàm/ Tích phân 5 • Hình học • Vectơ • Phép biến hình • Hình học không gian • Hình học giải tích Phương pháp • Thuyết trình • Vấn đáp • Tự nghiên cứu tài liệu • Thực hành (tập giảng) 6 Kiểm tra - Đánh giá 7 Điểm Điểm quá trình (40%) Nội dung Hình thức quá trình (40%) max=3 Báo cáo (max=30 phút) : “nó” nhóm max=4 Dạy 1 tình huống dạy học điển hình (max=30 phút) nhóm +0,25đ/lần Trả lời câu hỏi trên lớp cá nhân -0,25đ/vắng Điểm danh cá nhân cuối kì (60%) 0,5đ; 0; -0.5/bài 10 bài tự luận - mức độ: nhớ, hiểu - đề đóng cá nhân 2,5đ/bài 2 bài tự luận - mức độ: 
 vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá - đề mở cá nhân Tài nguyên học tập Lê Thị Hoài Châu (2008). Phương pháp dạy học hình học ở trường Trung học phổ thông. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Hoài Châu (2012). Dạy học xác suất - thống kê ở trường phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Gia Đức, Nguyễn Mạnh Cảng, Bùi Huy Ngọc, Vũ Dương Thuỵ. (1998). Phương Pháp dạy học môn toán (Tập II). Nhà xuất bản Giáo dục. Chu Trọng Thanh, Trần Trung (2010). Cơ sở toán học hiện đại của kiến thức môn toán phổ thông. Nhà xuất bản Giáo dục. Nguyễn Văn Vĩnh. (2008). Các vấn đề về phương pháp dạy học các chủ đề cơ bản trong chương trình đại số-giải tích (Tài liệu nội bộ Bộ môn Phương Pháp giảng dạy, Khoa Toán-Tin, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM). 8 Tài nguyên học tập Các luận văn thạc sĩ và bài báo khoa học trên tạp chí Giáo dục. Các SGK (+SGV) 10,11,12 bộ chuẩn Trang web Tang Minh Dung’s site https://sites.google.com/a/hcmup.edu.vn/ tang-minh-dung/giang-day/ly-luan-day- hoc-mon-toan-2 9 Sinh viên tự giới thiệu • Lớp trưởng: họ tên / email / điện thoại • Danh sách lớp 10 Tổ chức lớp • Chia nhóm • Nhiệm vụ 1. Báo cáo: 3 câu hỏi về “nó” • là gì? (đối tượng - toán) • dùng làm gì? (công cụ - toán,) • được đề nghị dạy như thế nào? (chương trình, SGK, SGV) 2. Dạy 1 tình huống dạy học điển hình • thực hiện đủ các bước của tiến trình dạy học (PPDH1)? • lựa chọn tiến trình tích cực? • nêu rõ được đặc trưng và công dụng của đối tượng tri thức? 11 nó = ? 12 STT Báo cáo Dạy học 1 Hàm số Hàm số bậc hai 2 Xác suất Xác suất của biến cố 3 Các tham số đặc trưng của mẫu số liệu Số trung bình cộng 4 Liên tục Hàm số liên tục 5 Đạo hàm ĐN và ý nghĩa của đạo hàm 6 Tích phân Tích phân 7 Vectơ + các phép toán Phép cộng 2 vectơ 8 Phép biến hình Phép vị tự 9 Hình hình học 2 đt chéo nhau và song song 10 Phương pháp toạ độ Phương trình đường thẳng