Bài giảng Lý thuyết tính toán - Bài 12: Ôn tập - Phạm Xuân Cường

Bài 1: Cho bộ chữ Σ= {a,b} a. Hãy đưa ra biểu đồ trạng thái của NFA đoán nhận ngôn ngữ tương đương với biểu thức chính quy b*ab*ab* b. Mô tả định nghĩa hình thức của NFA trên c. Hãy đưa ra biểu đồ trạng thái của DFA tương đương với NFA trên và mô tả định nghĩa hình thức d. Hãy mô tả ngôn ngữ mà NFA trên đoán nhận

pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết tính toán - Bài 12: Ôn tập - Phạm Xuân Cường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN BÀI 12: Ôn tập Phạm Xuân Cường Khoa Công nghệ thông tin cuongpx@tlu.edu.vn Bài tập ôn tập Bài 1: Cho bộ chữ Σ= {a,b} a. Hãy đưa ra biểu đồ trạng thái của NFA đoán nhận ngôn ngữ tương đương với biểu thức chính quy b*ab*ab* b. Mô tả định nghĩa hình thức của NFA trên c. Hãy đưa ra biểu đồ trạng thái của DFA tương đương với NFA trên và mô tả định nghĩa hình thức d. Hãy mô tả ngôn ngữ mà NFA trên đoán nhận 1 Bài tập ôn tập Bài 2: a. Đưa ra 2 chuỗi mà NFA trên đoán nhận b. Đưa ra 2 chuỗi mà NFA trên không đoán nhận c. Mô tả ngôn ngữ mà NFA trên đoán nhận d. Chuyển đổi NFA trên thành DFA tương đương 2 Bài tập ôn tập Bài 3: Cho CFG sau: S = SaS | b Hãy đưa ra cây dẫn xuất cho chuỗi bababab Bài 4: Hãy đưa ra PDA đoán nhận ngôn ngữ anbm+ncm 3 Questions? 3
Tài liệu liên quan