Bài giảng Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

(Bản scan) 1. Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định một khoảng R không đổi gọi là mặt cầu tâm O bán kính R. Ta thường kí hiệu mặt cầu đó là S(O;R). 2. Cho mặt cầu S(O;R) và mặt phẳng. Gọi d là khoảng cách từ O tới mặt phẳng và H là hình chiếu vuông góc của O trên.

pdf24 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên