Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Lãnh đạo nhóm

6.2.NHỮNG ÁP LỰC CỦA NHÓM - Những áp lực từ người lãnh đạo - Những áp lực từ người dưới quyền - Những áp lực từ dư luận - Những áp lực từ khách hàng - Những áp lực từ công sở - Những áp lực từ gia đình

ppt20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 6: Lãnh đạo nhóm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6 : LÃNH ĐẠO NHÓM 6.1 NHÓM HOẠT ĐỘNG Nhóm hoạt động là một tổ chức nhỏ, được tập hợp từ những thành viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng động, linh hoạt nhằm thực hiện một mục tiêu do tổ chức đề ra. - Số lượng thành viên Đặc trưng - Cá tính các thành viên nhóm - Văn hóa, trình độ thành viên - Mục tiêu hoạt động nhóm * Doanh nghiệp Nội vụ * Cá nhân Tình * Nhóm huống * Doanh nghiệp Ngoại vụ * Nhóm * Cá nhân 6.2.NHỮNG ÁP LỰC CỦA NHÓM - Những áp lực từ người lãnh đạo - Những áp lực từ người dưới quyền - Những áp lực từ dư luận - Những áp lực từ khách hàng - Những áp lực từ công sở - Những áp lực từ gia đình Phát triển nhóm làm việc Hình Xung Bình thường Vận đột hóa hành LÃNH ĐẠO NHÓM - Hình thành là giai đoạn nhóm được tập hợp lại. - Xung đột là giai đoạn xác định vị trí, khả năng lãnh đạo nhóm, khả năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. - Bình thường hóa là giai đoạn các thành viên trong nhóm nhận thức được lợi ích của công việc, lợi ích của sự phối hợp hành động - Vận hành là giai đoạn biểu hiện sự thống nhất cao độ của các thành viên trong nhóm. Đây là giai đoạn hoạt động trôi chảy của nhóm -> Tạo nét đặc trưng của nhóm. 6.3 GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT www.themegallery.com ĐỊNH NGHĨA XUNG ĐỘT Xung đột - mâu thuẫn là quá trình: Một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình đối lập với bên khác Hoặc quyền lợi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bên khác. 8 5. QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT Các loại xung đ ột Nguyên nhân của xung đ ột Giải quyết xung đ ột 9 CÁC LOẠI XUNG ĐỘT Xung đ ột phi chức n ă ng – là bất kỳ sự t ươ ng tác nào giữa các phía mà đ iều này cản trở hoặc tàn phá việc đ ạt mục tiêu của tổ chức hay nhóm Xung đ ột chức n ă ng _ là sự t ươ ng tác mà kết cục mang lại sự hoàn thiện hoặc lợi ích cho nhóm hay tổ chức 10 XUNG ĐỘT PHI CHỨC NĂNG VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Tốn nhiều thời gian Theo đ uổi lợi ích cá nhân, hi sinh lợi ích tập thể Tổn hại sức khoẻ và tình trạng tâm lý, mệt mỏi, c ă ng thẳng Không hoàn thành nhiệm vụ 11 XUNG ĐỘT CHỨC NĂNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Nâng cao chất l ư ợng của các quyết đ ịnh Kích thích sự sáng tạo và đ ổi mới Khuyến khích sự quan tâm Thúc đ ẩy tự đ ánh giá và thích ứng 12 Ngu ồn gốc của xung đột Kh ông hòa hợp về mục tiêu. Tài nguyên khan hiếm. Sai lệch về thông tin. Diễn trình quản lý xung đột Người quản lý thiết lập một mức xung đột mà ông ta cho là tối ưu. So sánh giữa mức thực tế và mức mong muốn. Bằng nhau => không cần tới sự can thiệp của quản lý. Nhỏ hơn => tìm cách kích thích. Lớn hơn => áp dụng biện pháp giải quyết Phân loại mâu thuẫn, xung đột www.themegallery.com Mâu thuẫn, xung đột Theo tính chất lợi, hại Mâu thuẫn, xung đột có lợi Mâu thuẫn, xung đột có hại Theo bộ phận Mâu thuẫn xung đột giữa các nhóm Mâu thuẫn, xung đột nội tại của một cá nhân Mâu thuẫn xung đột giữa các cá nhân www.themegallery.com Nguyên nhân mâu thuẫn Mâu thuẫn, xung đột có lợi : là do sự chênh lệch về năng lực làm việc của mỗi cá nhân. Những người có khả năng làm việc tốt hơn thường có những mâu thuẫn với những người làm việc kém hơn. Mâu thuẫn, xung đột có hại:   thường xuất phát từ tình cảm, do không hợp nhau, đố kỵ, ghen ghét, kìm hãm lẫn nhau. www.themegallery.com Nguyên nhân mâu thuẫn Mâu thuẫn, xung đột giữa các nhóm: sự phân bổ nguồn lực, công việc, quyền hạn, trách nhiệm giữa các phòng ban không đều, tương trợ lẫn nhau. Mâu thuẫn, xung đột giữa các cá nhân: là do đụng độ về tính cách và giao tiếp không hiệu quả và các giá trị khác biệt. Niềm tin khác nhau. Hay mâu thuẫn khi ganh đua một chức vụ hay quyền lợi. Mâu thuẫn, xung đột nội tại của một cá nhân: gặp phải sự bất ổn trong các vai trò của họ mà cùng lúc họ phải đảm nhận. 1.Lắng nghe 2.Ra quyết định đình chiến 3.Thu thập tthông in 4.Tìm hiểu nguyên nhân 5.Ra chiến lược giải quyết Quá trình giải quyết mẫu thuẫn 17 CHIẾN L Ư ỢC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT Cao Thấp Quyết đ oán Những nỗ lực thoả mãn các nhu cầu và quan tâm của bản thân. Thấp Cao Eùp buộc Né tránh Thoả hiệp Hợp tác Nh ư ợng bộ Những nỗ lực thoả mãn các nhu cầu quan tâm của đ ối tác Hợp tác www.themegallery.com Các chiến lược giải quyết mâu thuẫn Thua-Thua Thắng-thua Thắng-Thắng Không làm cho bên nào thỏa mãn hoàn toàn. Nhà lãnh đạo dùng quyền lãnh đạo buộc người nào đó thua. Xác định vấn đề mọi người đều có thể chấp nhận. Các bên không thể ganh đua tập trung vào việc thắng Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng Kỹ năng quản trị giao tiếp - Tư duy Cá nhân - Cá nhân - Nhân sự Cá nhân - Nhóm - Kỹ thuật 6.4 Kỹ năng làm việc nhóm www.themegallery.com Tự tin và học hỏi Cố gắng tất thành công Muốn nhân viên tin yêu bạn, bạn phải tin yêu họ trước