Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - Nguyễn Vĩnh Giang

Nội dung sự phân chia trách nhiệm QTNL trong tổ chức Vai trò quyền hạn cán bộ chuyên trách về nhân lực sự phân chia trách nhiệm Trách nhiệm này thuộc về ai ? 1.người quản lý và lãnh đạo các cấp : trực tiếp và thường xuyên 2.bộ phận chức năng về nguồn nhân lực =>cần sự phối hợp : bộ phận chức năng thiết kế chương trình nhân lực và các nhà quản lý khác thực hiện

ppt12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Sự phân chia trách nhiệm về quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức - Nguyễn Vĩnh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĨNH GIANG THỰC HIỆN : NGÔ ĐỨC CÔNG(NHÓM TRƯỞNG) NGUYỄN THÚC HOÀNG TÙNG VŨ THỊ ÁNH TUYẾT CHƯƠNG II : SỰ PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC MỤC TIÊU NỘI DUNG MỤC TIÊU Nắm được sự phân chia trách nhiệm QTNL trong tổ chức 2. Nắm được vai trò và quyền hạn của các cán bộ chuyên trách về quản trị nhân lực Nội dung sự phân chia trách nhiệm QTNL trong tổ chức Vai trò quyền hạn cán bộ chuyên trách về nhân lực sự phân chia trách nhiệm Trách nhiệm này thuộc về ai ? 1.người quản lý và lãnh đạo các cấp : trực tiếp và thường xuyên 2.bộ phận chức năng về nguồn nhân lực => cần sự phối hợp : bộ phận chức năng thiết kế chương trình nhân lực và các nhà quản lý khác thực hiện Vai trò quyền hạn cán bộ chuyên trách về quản trị nhân lực Vai trò Quyền hạn Vai trò Tư vấn : thu nhập , phân tích thông tin nhằm thiết kế giải pháp,trợ giúp và hướng dẫn nhà quản lý khác . Phục vụ : những hoạt động tận dụng lợi thế của tập trung,phục vụ các nhà quản lý trực tiếp và các phòng chức năng khác ví dụ : tuyển mộ , đào tạo , ghi chép Kiểm tra : đại diện cho quản lý cấp cao kiểm tra chính sách chức năng quan trọng trong tổ chức Quyền hạn Bộ phận nguồn nhân lực là một bộ phận chức năng nên thực hiện : Quyền hạn tham mưu:quyết phát biểu giải thích thuyết phục tư vấn cán bộ quản lí các cấp về nhân lực Quyền hạn chức năng : quyền thực hiện các hoạt động về nhân lực được uỷ quyền của quản lý cấp cao như kiểm tra , kiểm soát,phối hợp hoạt động các nhân viên Cán bộ chuyên trách nguồn nhân lực Thông thường chia làm 3 loại : Giám đốc ( trưởng phòng)phụ trách nhân lực Nhân viên chuyên môn nguồn nhân lực Nhân viên trợ giúp Trưởng phòng nguồn nhân lực Quản lí chung tất cả các chức năng nguồn nhân lực và phối hợp với hoạt động của tổ chức Cần có hiểu biết rộng ,am hiểu tâm lí,kinh tế học , xã hội học , có chuyên môn về quản trị nhân lực Nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể phụ thuộc vào yếu tố như : tổ chức lớn hay nhỏ , quan điểm của nhà quản trị cấp cao Nhân viên chuyên môn nguồn nhân lực Là những người chuyên nghiệp , có kỹ thuật và kinh nghiệm trong một lĩnh vực chức năng như : phúc lợi , quan hệ lao động . trợ giúp cho trưởng phòng nhân lực trên lĩnh vực phụ trách Các nhân viên trợ giúp Làm các công việc trợ giúp phòng nhân lực : đánh máy , tiếp tân,quản lí hồ sơ , thu nhập , báo cáo dữ liệu Có thể được đề bạt lên nhân viên chuyên môn khi được đào tạo bổ sung về nguồn nhân lực