Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Mô hình Toán kinh tế - Phương pháp mô hình - Hà Văn Hiếu

Mô hình hóa kinh tế - các nguyên tắc o Cần xác định mục tiêu trước khi tiến hành mô hình hóa. o Việc giản lược, lý tưởng hóa mô hình, đặt ra các giả thiết là | điều không thể tránh khỏi. o Tránh các khuynh hướng cực đoan như: » "Thấy cây mà không thấy rừng" - tức là mô hình quá chi tiết, vụn vặt, không tập trung vào các yếu tố cốt lõi.

pdf192 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Mô hình Toán kinh tế - Phương pháp mô hình - Hà Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên