Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Bài toán tối ưu trong kinh tế - Hà Văn Hiếu

o Mô hình tối ưu một mục tiêu, phương pháp Lagrange. o Mô hình hàm tiêu dùng của hộ gia đình. o Mô hình hàm sản xuất. 0 Giải bài toán tối ưu phi tuyến bằng Excel.

pdf182 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Bài toán tối ưu trong kinh tế - Hà Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên