Bài giảng Toán rời rạc 1 - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Võ Văn Phúc

NỘI DUNG I. CHƯƠNG 1 - LOGIC MỆNH ĐỀ - LOGIC VỊ TỪ II. CHƯƠNG 2: TẬP HỢP – QUAN HỆ III. CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ĐẾM IV. CHƯƠNG 4: HÀM BOOLE – MẠCH LOGIC V. CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU HÀM BOOLE

pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán rời rạc 1 - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Võ Văn Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Ths. Võ Văn Phúc Email: Vphucvo@gmail.com ĐT: 0909.141.661 NỘI DUNG I. CHƯƠNG 1 - LOGIC MỆNH ĐỀ - LOGIC VỊ TỪ II. CHƯƠNG 2: TẬP HỢP – QUAN HỆ III. CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ĐẾM IV. CHƯƠNG 4: HÀM BOOLE – MẠCH LOGIC V. CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU HÀM BOOLE Ôn Tập VAI TRÒ CỦA MÔN TOÁN RỜI RẠC  Vai trò của toán rời rạc trong CNTT: Là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác của CNTT như:  Trí tuệ nhân tạo  Thuật toán  Lý thuyết tối ưu ..  Là môn học cơ sở trong ngành CNTT, nền tảng của nhiều môn ôn học khác:  Các môn học lập trình  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Nhập môn trí tuệ nhân tạo  Cơ sở dữ liệu  TÍNH ĐIỂM 1. Điểm chuyên cần được tính 1 điểm trên bảng điểm danh. 1đ/15 buổi. Vắng 1 buổi trừ 0,25 điểm, quá 4 buổi vắng không phép sẽ 0 điểm chuyên cần.(Đi trễ quá 15p 2 buổi bằng 1 buổi nghĩ không phép). 2. Điểm bài tập trên lớp: 0,5 điểm cho 1 bài kiểm tra trên lớp, kiểm tra vào bất kỳ buổi nào. 3. Điểm tham gia học trên lớp: 03 lần phát biểu được +++ tương đương 0,5 điểm. 4. Thi giữa kỳ: 3 điểm 5. Thi cuối kỳ: 5 điểm 6. ĐIỂM CHUYÊN CẦN CÓ THỂ CÓ ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP GIẢI TỐT BÀI TẬP, THAM GIA HỌC TẬP TÍCH CỰC, ĐIỂM NÀY DO THẦY CHẤM! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Duy Phương. Giáo trình Toán rời rạc. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. 2. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành. Toán rời rạc. Nhà xuất bản Giáo dục, 2005. 3. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2003. 4. Seymour Lipschutz, Mars Lars Lipson. 1800 Bài tập toán rời rạc (Có lời giải). Nhà xuất bản Thống kê, 2001. 5. Kenneth H. Rosen. Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản thống kê, 2002. TLTK