Bài giảng Toán rời rạc - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Bùi Thị Thủy

Dự lớp: Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% số giờ trên lớp, tham gia thảo luận nhóm theo số tiết qui định.  Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập ở lớp, bài tập về nhà.  Tự học: Nghiên cứu tài liệu để nắm vững lý thuyết, tích cực tham gia thảo luận.  Dự lớp, thảo luận, thi giữa kỳ: 40%  Thi cuối học kỳ: 60%

pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán rời rạc - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Bùi Thị Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN RỜI RẠC (DISCRETE MATHEMATICS) Bùi Thị Thủy Đặng Xuân Thọ Support  TS. Đặng Xuân Thọ  Mobile: 091.2629.383  Email: thodx@hnue.edu.vn  Website: Toán rời rạc - ĐHSPHN 2 Nội dung  Chương 1. Logic mệnh đề  Chương 2. Lý thuyết tập hợp  Chương 3. Một số công thức tổ hợp  Chương 4. Suy luận và kiểm chứng chương trình  Chương 5. Đại số Boole và cấu trúc mạch logic  Chương 6. Thuật toán  Chương 7. Lý thuyết đồ thị Toán rời rạc - ĐHSPHN 3 Tài liệu tham khảo  Vũ Đình Hòa, "Toán rời rạc ", NXB ĐHSPHN, 2010.  Vũ Đình Hòa, "Lí thuyết tổ hợp và các bài toán ứng dụng", NXB GD, HN, 2002  Kenneth H. Rosen, "Toán học rời rạc", bản dịch của NXB KH&KT, 2000.  Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, "Toán rời rạc", NXB ĐHQGHN, 2009.  Đỗ Đức Giáo, "Toán rời rạc ứng dụng trong tin học", NXB GDVN, 2011. Toán rời rạc - ĐHSPHN 4 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên  Dự lớp: Sinh viên phải tham gia đủ trên 80% số giờ trên lớp, tham gia thảo luận nhóm theo số tiết qui định.  Bài tập: Hoàn thành tất cả các bài tập ở lớp, bài tập về nhà.  Tự học: Nghiên cứu tài liệu để nắm vững lý thuyết, tích cực tham gia thảo luận.  Dự lớp, thảo luận, thi giữa kỳ: 40%  Thi cuối học kỳ: 60% Toán rời rạc - ĐHSPHN 6 Hình thức kiểm tra và thi cuối kỳ  Chuyên cần: không nghỉ quá 20% tổng số buổi  Giữa kỳ: 2 bài (tỷ trọng 30%)  Bài tập trên lớp và bài tập về nhà  Bài kiểm tra viết giữa kỳ  Thi hết môn: 1 bài (tỷ trọng 60%)  Thi viết: (90~120 phút)  Điều kiện: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra giữa kỳ: từ 3 điểm trở lên; Gồm tất cả 7 chương đã học Toán rời rạc - ĐHSPHN 7 Kế hoạch năm học Tuần 1, 2, 3 Giới thiệu về môn học, tài liệu tham khảo, hình thức học, kiểm tra và thi. Trình bày Chương 1, 2 và Bài tập. Tuần 4, 5, 6 Trình bày Chương 3 và Bài tập Tuần 7, 8, 9 Trình bày Chương 4, 5, 6 và Bài tập Tuần 10 Kiểm tra giữa kỳ Tuần 11, 12, 13 Trình bày Chương 7 và Bài tập Tuần 14, 15 Bài tập và Tổng ôn Toán rời rạc - ĐHSPHN 8 THANK YOU!
Tài liệu liên quan