Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học

CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: - Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản - Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt - Công tác trắc địa trong công trình

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 0: Giới thiệu môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản về: - Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản - Hệ thống lưới khống chế trắc địa - Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt - Công tác trắc địa trong công trình 3 CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình Chương 3: Tính toán trắc địa Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao Chương 7: Khái niệm về lưới khống chế trắc địa 4 CHƯƠNG 0 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao bằng đường đo cao cấp kỹ thuật Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình.
Tài liệu liên quan