Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Đo vẽ dòng sông - Nguyễn Cẩm Vân

11.1.Đo vẽ mặt cắt ngang sông 1. Vị trí đo vẽ mặt cắt ngang sông 2. Xác định vị trí mặt cắt ngoài thực địa 3. Lập lưới khống chế độ cao 4. Đo độ cao các điểm đáy sông 5. Đo khoảng cách giữa các điểm trên MCN

pdf20 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Đo vẽ dòng sông - Nguyễn Cẩm Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L/O/G/O Chương 11 Đo vẽ dòng sông www.themegallery.com www.themegallery.com Nội dung Đo vẽ địa hình đáy sông2 Đo vẽ mặt cắt ngang sông1 www.themegallery.com 11.1.Đo vẽ mặt cắt ngang sông 1. Vị trí đo vẽ mặt cắt ngang sông 2. Xác định vị trí mặt cắt ngoài thực địa 3. Lập lưới khống chế độ cao 4. Đo độ cao các điểm đáy sông 5. Đo khoảng cách giữa các điểm trên MCN www.themegallery.com 1.Vị trí đo vẽ MCN -Tại những chỗ độ rộng sông thay đổi - Tại những chỗ độ rộng sông lớn nhất - Tại những chỗ hướng của sông thay đổi - Theo yêu cầu của công tác chuyên môn www.themegallery.com 2. Xác định vị trí mặt cắt ngoài thực địa • Yêu cầu: Hđáy sông ,khoảng cách • Đánh dấu vị trí mặt cắt T1 ,T2 , P1 P2 T2 T1 P1 P2 www.themegallery.com 3. Lập lưới khống chế độ cao • Lưới khống chế độ cao được phát triển từ hệ thống mốc III, IV nhà nước • Các mốc khống chế độ cao thường được gắn liền với các công trình cố định www.themegallery.com 4. Đo độ cao các điểm đáy sông a.Nguyên tắc chung MTC Hđ hs Hmn 1 Hđ = Hmn - hs Hmn là độ cao mặt nước hS là khoảng cách mặt nước đến điểm đáy sông Hđ là độ cao của điểm đáy sông www.themegallery.com b. Đo độ cao mặt nước • Đóng cọc ở ven bờ sao cho đầu cọc nhô lên khỏi mặt nước • Dẫn độ cao thủy chuẩn HMN = Hcọc - a (a: độ nhô đầu cọc) Hđ MTC hs Hmn 1 a Hcọc www.themegallery.com Cäc ®o níc MÆt thñy chuÈn Hmn Hđ Hcọc hs a TH: có nhiều sóng, xẻ rãnh để đóng cọc www.themegallery.com c. Đo độ sâu - Nếu hs <4m thì dùng sào đo - Nếu hs <7m thì dùng quả đọng - Nếu hs <20m thì dùng cá sắt - Ngoài ra người ta còn sử dụng máy hồi âm dựa trên nguyên tắc thiết bị thu sóng âm s=vt/2 Sµo ®o s©u Qu¶ ®äng www.themegallery.com 5.Đo khoảng cách các điểm trên MCN Nguyên tắc đo Ưu điểm Nhược điểm a. Phương pháp căng dây www.themegallery.com b. Phương pháp dùng máy kinh vĩ và mia • Nguyên tắc (tại C, đặt máy kinh vĩ đo khoảng cách) • Ưu Điểm • Nhược điểmC P1 P2 T1 T2 www.themegallery.com c. Phương pháp máy kinh vĩ và sào tiêu • Nguyên tắc 12= AC(tgβ1 –tgβ2) • Ưu điểm • Nhược điểm T1 T2 P1 P2 C 1 2 β2 β1 A www.themegallery.com 6. Vẽ mặt cắt ngang sông • Trục tung thể hiện độ cao, trục hoành thể hiện khoảng cách giữa các điểm theo đúng tỉ lệ LH MM 11  www.themegallery.com 11.2. Đo vẽ địa hình đáy sông www.themegallery.com 1. Lưới KC mặt bằng • Sông rộng thì bố trí khống chế tạo thành lưới tam giác T1 T4 T2 T3 T5 6 -2 4 2 0 Líi tam gi¸c www.themegallery.com • Sông hẹp bố trí điểm đường chuyền §êng chuyÒn kinh vÜ C B A D E F G1 G2 www.themegallery.com 2. Lưới KC độ cao R1 , R2 : Mốc thủy chuẩn .Truyền độ cao từ R1 sang R2 A,B: cọc phụ h1 =S1 –(T1 +x) h2 =(S2 +x) –T2 2 )()( 2211 21 TSTS h hhh    6 -2 4 2 0 R1 R2B A www.themegallery.com 3.Đo vẽ chi tiết • Xác định độ cao • Xác định vị trí mặt bằng Hđ = Hmn - hS T1 T2 T3 T4 T5 M aM bM gM Tam giác sai số L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!
Tài liệu liên quan