Bài thuyết trình Kỹ năng quản lý thời gian - Mai Thị Yến

NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỜI GIAN NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỜI GIAN Tăng hiệu quả Giảm căng thẳng Tăng “thời gian riêng tư” Làm cuộc sống dễ dàng hơn Tăng niềm vui trong công việc Tăng năng suất của cá nhân và tập thể

ppt17 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Kỹ năng quản lý thời gian - Mai Thị Yến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN Môn: Giao Tiếp Kinh Doanh GVGD: Hoàng Thị Doan SV: Mai Thị Yến KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN BÀI BÁO CÁO CÁ NHÂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN 1 MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỜI GIAN 2 NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN 3 CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN 4 www.thmemgallery.com Company Logo I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN THỜI GIAN LÀ GI? www.thmemgallery.com Company Logo I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN GIÁ MÀ THỜI GIAN TRONG NGÀY DÀI HƠN!!! www.thmemgallery.com Company Logo I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN THẾ NÀO LÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN ??? www.thmemgallery.com Company Logo II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ THỜI GIAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Tăng năng suất của cá nhân và tập thể Tăng niềm vui trong công việc Tăng hiệu quả Giảm căng thẳng Làm cuộc sống dễ dàng hơn Tăng “thời gian riêng tư” www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN SỬ DỤNG THỜI GIAN CHƯA TỐT THIẾU CÁC ƯU TIÊN, MỤC TIÊU www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN KHÁCH KHÔNG MỜI www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN ĐIỆN THOẠI- INTERNET www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG NÓI “KHÔNG” www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN GÂY LÃNG PHÍ THỜI GIAN GÓC HỌC TẬP BỀ BỘN www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN SỬ DỤNG THỜI GIAN CHƯA TỐT CỐ GẮNG QUÁ NHIỀU www.thmemgallery.com Company Logo III. NGUYÊN NHÂN SỬ DỤNG THỜI GIAN CHƯA TỐT TRÌ HOÃN www.thmemgallery.com Company Logo IV. CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN Hãy viết mọi thứ ra giấy Xác định công việc ưu tiên Đặt kế hoạch cho tuần làm việc Luôn mang theo sổ tay Học cách nói” không” Xác định những thói quen xấu www.thmemgallery.com Company Logo IV. CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN Sử dụng hệ thống quản lý thời gian Áp dụng lý thuyết 80/20 Không làm hộ công việc người khác Dọn dẹp bàn làm việc Sử dụng”trì hoãn hiệu quả” Học cách thư giãn. www.thmemgallery.com Company Logo IV. CÁCH TIẾT KIỆM THỜI GIAN Việc hôm nay không để ngày mai Tránh những kẻ” Cắp thời gian” Tập tính kỹ luật đối với bản thân Ghi lại thắc mắc khi thực hiện và danh thời gian trao đổi Có thể lực tốt. www.thmemgallery.com Company Logo Thank You !