Bài thuyết trình Tính chất động học của hệ keo - Phan Minh Nguyệt

1. Đặt vấn đề Trong đời sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều chất quen thuộc như sữa, bơ, các chất nhựa đường, mực, sơn hay trong không khí có sương mù, khói sương. Nhưng có bao giờ trong chúng ta đặt câu hỏi “các chất này từ đâu mà ra không? ” Vào những năm 40 của thế kỷ 19, nhà bác học Ý Selmi là người đầu tiên lưu ý đến tính chất bất thường của một số chất này và ông bắt đầu nghiên cứu đến ngày nay gọi là hệ keo. Vậy hệ keo là gì và tính chất động học của hệ keo ra sao ?

pptx17 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Tính chất động học của hệ keo - Phan Minh Nguyệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA DƯỢC NHÓM 6 CHUYÊN ĐỀ 6: Tính Chất Động Học Của Hệ Keo THÀNH VIÊN NHÓM 6 Phan Minh Nguyệt Ngô Lê Hồng Oanh Nhóm trưởng Đỗ Thị Vẹn Nguyễn Thị Kim Sơn Nguyễn Thị Kiều Tiên Trần Thị Mỹ Phương Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Bích Lâm Quang Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nguyễn Thị Thanh Tâm 1 1. Đặt vấn đề Trong đời sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều chất quen thuộc như sữa, bơ, các chất nhựa đường, mực, sơn hay trong không khí có sương mù, khói sương. Nhưng có bao giờ trong chúng ta đặt câu hỏi “các chất này từ đâu mà ra không? ” Vào những năm 40 của thế kỷ 19, nhà bác học Ý Selmi là người đầu tiên lưu ý đến tính chất bất thường của một số  chất này và ông bắt đầu nghiên cứu đến ngày nay gọi là  hệ keo . Vậy hệ keo là gì và tính chất động học của hệ keo ra sao ? 2 2. Nội dung 2.1 Định nghĩa H ệ keo, còn gọi là hệ phân tán keo, là một hệ thống có hai thể của vật chất, một dạng hỗn hợp ở giữa hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. 3 Trong một hệ phân tán keo, các giọt nhỏ hay hạt nhỏ của một chất được phân tán trong một chất khác . Trong một hệ keo cao phân tử, các chất cao phân tử được phân tán trong một trường đồng nhất (môi trường phân tán). 4 2.2 Phân loại T hường các hệ keo được phân loại theo : kích thước hạt phân tán, trạng thái tập hợp pha của hệ, cường độ tương tác giữa các hạt phân tán và môi trường của hệ. Ngoài ra còn có cách phân biệt các hệ keo theo đặc tính tương tác giữa chất phân tán và môi trường phân tán: kỵ nước hay ưa nước. VD: Phospholipid là một phân tử lưỡng cực có cả đầu ưa nước và đuôi kỵ nước. Trong dung dịch, vùng kỵ nước được giấu bên trong và phần ưa nước bên ngoài như trong hình 5 2.3 Tính chất động học của hệ keo Thuyết động học phân tử coi hệ keo như trường hợp riêng của dung dịch thực,pha phân tán là chất tan, môi trường phân tán là dung môi. Điều đó cho phép giải thích các hiện tượng như thẩm thấu, khuếch tán, cân bằng, sa lắng là những tính chất đặt trưng của hệ keo. Một tính chất đặt biệt nữa của dung dịch keo là áp suất thẩm thấu của chúng rất nhỏ. 6 a. Chuyển động Brown Chuyển động Brown là chuyển động nhiệt của các hạt pha phân tán trong hệ keo cũng như các hạt vi dị thể. Chuyển động Brown diễn ra không ngừng, không phụ thuộc vào các nguồn sáng năng lượng bên ngoài và chuyển động càng mạnh khi nhiệt độ càng tăng. X sự chyển dịch của một hạt keo theo hướng x 7 b. Sự khuếch tán trong dung dịch keo Khuếch tán là quá trình tự sang bằng nồng độ trong hệ, tức là quá trình chuyển chất từ vùng có nồng độ lớn đến vùng có nồng độ nhỏ. Nguyên nhân của sự khuếch tán là sự chuyển động nhiệt của các phân tử chất phân tán và môi trường phân tán. 8 c. Áp suất thẩm thấu của dung dịch keo Thẩm thấu là sự khuếch tán một chiều của các phân tử dung môi qua màn bán thấm theo chiều hướng làm giảm nồng độ dung dịch. Áp suất thẩm thấu của dung dịch keo phụ thuộc vào số hạt chứ không phụ thuộc vào bản chất và kích thước hạt keo. Sự thẩm thấu của nước mặn và nước ngọt 9 d. Sự sa lắng trong hệ keo Khi xem xét sự khuếch tán chúng ta thường bỏ qua lực hút trái đất (lực trọng trường) đối với các hạt phân tán. Các hạt có kích thước đủ lớn như hạt phân tán thô dễ dàng lắng đọng xuống đá bình được gọi là sự sa lắng. Quá trình sa lắng 10 d.1 Độ bền vững sa lắng Khả năng các hệ vi dị thể phân bố cân bằng hạt trong toàn hệ được gọi là tính bền sa lắng Độ bền vững sa lắng phụ thuộc vào khích thước hạt của pha phân tán Sơ đồ sa lắng của các hạt phân tán 11 d.2 Cân bằng khuếch tán - sa lắng Xét sự cân bằng khuếch tán sa lắng trong trọng trường: Sự sa lắng có khuynh hướng tập trung các hạt xuống đáy bình (do lực trọng trường), còn sự khuếch tán thì chống lại xu hướng đó (do chuyển động Brown). Đặc trưng định lượng cho sự sa lắng là dòng sa lắng và đối với sự khuếch tán là dòng khuếch tán. 12 Các phương pháp phân tích sa lắng 13 e. Độ nhớt của các hệ keo Do dung dịch keo có các phần tử lơ lửng với kích thước lớn hơn so với kích thước của các phân tử thông thường. Nên hệ keo có vận tốc chảy tăng, sự chảy dòng chuyển sang chảy cuộn sơm hơn Mặt khác, hạt keo làm giảm khoảng không gian của chất lỏng nên đột nhớt của dung dịch keo bao giờ cũng lớn hơn dung dịch phân tán. Độ nhớt của chất lỏng 14 3. Kết luận: Tính chất động học của hệ keo bao gồm: Chuyển động Brown của các phân tử, sự khuếch tán, áp suất thẩm thấu của dung dịch keo, sự sa lắng trong hệ keo và độ nhớt của hệ keo. Nhờ có những tính chất đó nên được sử dụng làm nhũ tương thuốc, dung dịch thuốc 15 TÀI LIỆU KHAM KHẢO https://toc.123doc.net/document/915500-iv-tinh-chat-dong-hoc-cua-he-keo.htm (truy cập ngày 20/04/2021) https://quizlet.com/vn/505779991/tinh-chat-cua-he-keo-flash-cards/ (truy cập ngày 20/04/2021) https://www.slideshare.net/cuong1992/tinhchthotngcahkeo (truy cập ngày 19/04/2021) ( truy cập ngày 21/04/2021) https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ_keo 16 17