Bài viết Một số biện pháp quản lý để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

Mọi hoạt động kinh doanh đều có thể gặp rủi ro ,rủi ro kinh doanh là hai mặt đối lập nhau trong thể thống nhất của quá trình kinh doanh chúng luân tồn tại và mâu thuẫn với nhau muốn kinh doanh tồn tại ,phát triển thì doanh nghiệp phải khống chế đươc rủi ro. Đối với ngân hàng hoạt động kinh doanh cũng chịu sự tác động của quy luật khách quan đó. Trong nghiệp vụ ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ tín dụng thương mại chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Rủi ro tín dụng là việc mà khách hàng vay vốn không trả được nợ cho ngân hàng khi đến kỳ hạn. Khi khách hàng vay vốn không trả được nợ cho ngân hàng làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển thậm chí nó còn quyết định tới sự tồn tại hay phá sản của ngân hàng. Như ta biết quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu là “đi vay và cho vay”. Với sự tác động của rủi ro tín dụng đã làm cho các nhà quản lý ngân hàng phải chú trọng và đưa ra các phương án quản lý tối ưu để giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng xảy ra. Sau đây em xin đưa ra một số biện pháp quản lý để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, trong quá trình viết do nhận thức có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự hoàn thiện của thầy cô.

doc25 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài viết Một số biện pháp quản lý để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan