Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục

(Bản scan) Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực có chất lượng cao luôn là tài sản quý của mỗi đất nước, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: "Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững". Theo đó, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

pdf130 trang | Chia sẻ: truongthanhsp | Lượt xem: 1060 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan